Čo na srdci, to na jazyku.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie hodnotí schopnosť veľmi úprimne, [priamočiaro a otvorene vyjadrovať svoje pocity. Niekedy príslovie poukazuje na priame, nepríjemné alebo netaktné vyjadrenie toho, čo si kto myslí, čo cíti, alebo čo mu vadí na iných. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy používa v rôznych aktualizáciách. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch používa spravidla vo svojej citátovej podobe. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Každá cudzia rada — akokoľvek dobrá a odborná — je „len“ cudzia rada. Žiadny algoritmus riešenia nemá šancu na úspech, pokiaľ o ňom nie ste vnútorne presvedčení. Toto za vás neurobí nikto iný. Budem sa snažiť vám prinášať svoje nápady a postrehy podľa svojej skúsenosti a praxe. Svoje otázky a problémy môžete písať naďalej do tejto poradne na túto adresu, nebudem však na ne odpovedať individuálne, mimo stránok inZinu. Samozrejme, vaša anonymita ostane zachovaná. Napíšte, pod akým menom chcete byť uvedení. Drzaňa drzá hnusná alebo Čo na srdci, to na jazyku. Dozvedela som sa, že som na každého hnusná. Bola tým myslená tá moja irónia, občas až sarkazmus. Samozrejme, neútočím tým na nikoho, sú to len také tie poznámky, ktoré trefne sadnú tam, kam majú, zatiahnu za to vlákno, ktoré je najcitlivejšie a neviem prečo to ľudia berú osobne. Vraj preto ma ľudia nemajú radi hneď zo začiatku, vraj až keď si zvyknú. Viem, som frfloš a ani neviem prečo, ale keď môžem mať niečo lepšie http://www.inzine.sk/article.asp?art=8433; Psychoporadňa


[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
On je láska, on je oheň. Ak sa mu čo i len jediný raz pozorne zahľadíš do očí, pocítiš, ako ťa sily opúšťajú. Duch sa mu vznáša vo výšinách, ale keď raz niekoho ľúbi, ľúbi ho vášnivo. Vieš predsa, že v tomto nie som zaujatá. Nikdy medzi nami k ničomu nedošlo. Aj keď láska k Raufovi... Jednako ti otvorene vravím, že keby Nur Baba chcel... – Nasib, to predsa nie je možné ! – Ach, vravím pravdu, sestrička. Čo na srdci, to na jazyku! Neteší ma lož, pokrytectvo, intrigy ako tvoju tetu. – Preboha, nevrav mi o nej! – Naopak, pohovorme si práve o nej. Teraz vidím, že nevieš nič o tom, aká potvora je tá tvoja teta. Dávaj pozor a podľa toho konaj! V živote som nestretla ženu, pre ktorú by lesť a klamstvo boli každodennou potravou tak ako pre ňu. Klame, len aby klamala, podvádzala, len aby podvádzala. Karaosmanoğlu, Yakup Kardi: Derviš a dáma. Bratislava: Tatran 1989.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Z akých hláv mám obavu? Z takých , čo sú na hlavu. Brzdy Vtedy, keď sa vývoj brzdí, vždy fungujú všetky brzdy. Vyznanie Iba hlupák všetkým verí. Som za linku nedôvery. Keď Keď sa trochu fakty skreslia, zo stoličiek vzniknú kreslá. Vyznanie vandala Nie som ničím. Iba ničím. Byrokrat Zdobí ho krédo, v ktoré verí: Čo na srdci, to na papieri. Literárny týždenník 1998-may[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Kompetencie účastníkov sú z týchto rokovaní jednoznačné. Francúzsky manažér vystupuje cieľavedome, asertívne, seriózne a systematicky. Ak sa na takéto rokovanie náš manažér vopred pripraví a uspôsobí tomu aj svoje správanie, môže tým na francúzskej pôde len získať. Holandská otvorenosť Kto zo slovenských manažérov už rokoval s holandskými partnermi, určite sa stretol s ich otvorenosťou pri rokovaní. Niekedy sa môže zdať až agresívnou. Je to preto, lebo Holanďania sú zvyknutí správať sa pri poradách a rokovaniach prirodzene. Niekedy ich spôsoby evokujú príslovie "čo na srdci, to na jazyku." Ak sa stane, že jeho myšlienku na porade pred ostatnými príkro odmietnu, nesmie to brať osobne. Jeho zahraniční partneri to myslia inak. Vyznávajú zásadu, že niečo iné je práca a niečo iné súkromie. Budú s našimi veľmi dobrí kamaráti, spýtajú sa, čo ich trápi, pomôžu slovom a skutkom. Vzápätí na porade však dokážu človeku "zoťať hlavu" za údajne nedokonalú prácu alebo nepripravenú myšlienku. Po rokovaní ich opäť objímu okolo pliec a pozvú na obed ... Profit 1999/02


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Rada pomáhala starším ľuďom pri riešení ich problémov. Vo svojom živote sa riadila a riadi heslom: Čo na srdci, to na jazyku. Pani Mária je úprimný človek, ktorý nemá pred nikým žiadne tajomstvá. I keď priznala, že častokrát mala s tým, čo povedala, problémy, vždy si svoje obhájila. Dodnes spomína na mnohých svojich priateľov, ktorí už, bohužiaľ, nie sú medzi nami, napríklad na Jána Náhlika. Po odchode do dôchodku pracovala na zimnom štadióne až do roku 1992. Dlhé chvíle si pani Mária Kostolná vypĺňa ručnými prácami, veľmi rada pečie a varí. Naša Senica. Informačný mesačník. Senica: MKS 2002, č. 8.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladuSte legionár, vaše vysedávanie na lavičke je primálo aj pre mužstvo ... "Určite je. Musel som si sám sebe položiť otázku, či som urobil všetko, aby som chytal. Na jeseň som bol sklamaný, že som náhradník, ale ja som taký. Keď sa nedostanem do základu, prepadne ma depresia, myšlienky, že som zlý, že som sa málo snažil." Máte tvrdú hlavu, platí u vás, že čo na srdci, to na jazyku. Popravde, to funkcionári a tréneri nemajú radi. Nebolo by pre vás lepšie radšej si zakusnúť do jazyka a tíško sedieť v šatni? "Som tvrdá palica. Aj za cenu pokuty poviem, čo si myslím. Na veci, ktoré sa mi nepáčia, zareagujem. Občas je to na moju škodu, ale som taký. Meniť sa nebudem, no uvedomujem si, že niekedy by som sa mal mierniť. Žiadnemu trénerovi sa nepáči, keď sa hráč príliš ozýva.“ Denník Šport. Bratislava: Šport press s.r.o. 3.2.2006.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="srdci"] []* [word="jazyku"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«