Česar polno je srce, usta rada govore. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar radi govorimo o stvareh, na katere smo čustveno vezani. [Zgled 1][Zgled 2] [Zgled 3]

Posebnosti rabe#

Gre za svetopisemski pregovor [Zgled 5], zato se razmeroma pojavlja v besedilih z versko tematiko.[Zgled 6]
V naslovih je pregovor lahko okrajšan [Zgled 8], drugi del je skladenjsko neustaljen in izkazuje več različic.

Različice#

Oblikovne različice#

Česar je polno srce, o tem usta rada govore. [Zgled 4]
Česar je polno srce, to usta rada govore. [Zgled 5]
Česar je polno srce, usta govore. .[Zgled 6]
Česar je polno srce, rado iz ust gre. [Zgled 7]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
"Česar polno je srce, usta rada govore!" je zelo stara slovenska resnica. Zato ima moja "dobrodelna skrb za razvoj dobrodelnosti v Sloveniji", kakopak, tudi elemente skrbi za lastno dobro. Ampak to je samo še ena (skromna in tendenciozna, pa vendar) potrditev izhodiščne teze. FidaPLUS

[Zgled 2]
Česar polno je srce, usta rada govore, pravi ljudska modrost. Ta misel sije tudi iz knjige Vse sorte je že blou, devetnajste po vrsti iz zbirke Glasovi, ki je izšla pri založbi Kmečki glas v Ljubljani in jo ureja dr. Marija Stanonik. FidaPLUS

[Zgled 3]
ČESAR POLNO JE SRCE, TO USTA RADA GOVORE. ČE JE VASE SRCE POLNO LJUBEZNI, BOSTE GOVORILI O LJUBEZNI. (MATI TEREZA) http://med.over.net/forum5/read.php?105,2064174,2064194 (Dostop: 24. 1. 2010)

[Zgled 4]
28. marca je bil v Šentjerneju letni občni zbor ZZB NOV Slovenije OO Šentjernej. Udeležba je bila precejšnja. Imeli so se veliko pogovoriti, ker je bilo preteklo leto plodno. V letošnjem letu imajo velike načrte. Obnoviti želijo več spomenikov padlih borcev, da jih ne bi uničil zob časa. Prepričani so, da bodo ob pomoči sponzorjev uspeli. Pohvalijo se lahko tudi s podmladkom. V načrtu imajo več srečanj, vabijo pa še nove člane. Ob prijetni zakuski je bilo sklenjenih veliko načrtov, saj česar je polno srce, o tem usta rada govore. FidaPLUS

[Zgled 5]
Kako morete govoriti dobro, če ste hudobni? Kajti česar je polno srce, to usta govore. Dober človek prinaša iz dobrega zaklada dobro, hudoben človek pa iz hudobnega zaklada húdo. Nova beseda

[Zgled 6]
Česar je polno srce, usta govore, pravi pregovor. Ali je torej čudno, da je naša ljudska pesem tako polna Marije? Sveto pismo malo govori o njej, saj je hotela - dekla Gospodova - vse življenje ostati skromno v ozadju. Ljudski pobožnosti pa to ni bilo dovolj, zato je po svoje prisrčno dopolnjevala Marijino podobo zlasti v pripovednih pesmih, ki jih ljudje še danes radi pojo, da mnogih nabožnih, ki prepletajo bogoslužje in razne pobožnosti, niti ne omenjamo. Eden litanijskih odpevov celo obljublja iz vseh rožic, nabranih po polju, splesti venček Mariji za šmarnice. FidaPLUS

[Zgled 7]
Česar je polno srce, rado iz ust gre. FidaPLUS

[Zgled 8]

ČESAR POLNO JE SRCE... FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:
česar_polno_je_srce
Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«