Řekni mi, s kým se přátelíš, a já ti povím, kdo jsi. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že se člověk většinou obklopuje lidmi, kteří mají podobné zájmy a vlastnosti, z nich je pak možné usuzovat na zájmy a vlastnosti dotyčného člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Kontrolní otázky: 1. Příklad je nejlepším výchovným prostředkem. Dáváte mladým lidem kolem sebe vždy pozitivní příklady co se mezilidských vztahů týká? 2. Domníváte se, že platí přísloví: Řekni mi, s kým se přátelíš, a já ti povím, kdo jsi? Party dětí eventuálně nekontrolované skupiny mládeže mohou zvrátit nevypracované vztahy tam, kde rodina z nějakých důvodů podcenila základní povinnosti k dětem. Uveďte zkušenosti ze svého okolí a pokuste se najít příčiny selhání rodiny. Naopak uveďte pozitivní zkušenosti z dobré a spolehlivé rodičovské péče. http://www.radioservis-as.cz/archiv05/0305/03tipy2.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
já ti povím


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«