Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

  • s lema: s

Pomen#

Rečemo, kadar želimo poudariti, da ljudje, s katerimi se družimo, vplivajo na naš osebnostni razvoj, saj prevzemamo njihove značajske in druge lastnosti. [Zgled 1] [Zgled 5]

S pregovorom izpostavljamo, da si mnenje o posamezniku lahko ustvarimo tudi na podlagi ljudi, s katerimi je v stiku. [Zgled 2]
Vse pregovorne različice izražajo prepričanje, da je iz vsega, kar počnemo, mogoče razbrati naše lastnosti.

Posebnosti rabe#

Pregovor je pogosto zapisan pravopisno nepravilno. [Zgled 1] [Zgled 5]

Pregovor in njegove različice se razmeroma pogosto pojavljajo v naslovju. [Zgled 2] [Zgled 4] [Zgled 9]

Različice#

Oblikovne različice#

Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kakšen si. [Zgled 4]

Povej mi, s kom hodiš, in povem ti, kaj si. [Zgled 5]

Zamenljivost sestavin#

Povej mi, kaj X, in povem ti, kakšen/kdo si. [Zgled 2] [Zgled 6]

Povej mi, kaj X, pa ti povem, kdo si. [Zgled 7]

Povej mi kako/kje X, in povem ti, kdo si. [Zgled 8] [Zgled 9]

Sestavine različic #

hodiš lema: hoditi

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Obkrožite se z ljudmi, ki vas spodbujajo. Če želite okrepiti svojo samozavest in se videti in počutiti kot uspešna, ljubezni vredna oseba, boste morali široko odpreti svoje kritično oko in ostro premeriti ljudi, ki vas obkrožajo. Preverite, kdo so ti ljudje in ali so takšni, kakršni si želite postati vi? Verjamem, da je vsak od nas kdaj v življenju obkrožen z ljudmi, ki so negativni in ki prav nič ne pripomorejo k našemu osebnemu in duhovnemu razvoju. Vendar smo za svoje življenje, za svoj uspeh in seveda samozavest odgovorni sami in moramo tudi sami poskrbeti za to, da ti ljudje odidejo iz našega življenja, saj si nedvomno zaslužimo več. Konec koncev smo čudovita oseba in zaradi tega si zaslužimo okoli sebe tudi takšne ljudi. Bodite pozorni, kdo vam zares in iskreno želi dobro in kdo je ob vas le zato, da se napaja vaše energije. Prepričan sem, da je to zelo pomembna stvar. Kajti vedno postanete takšen človek, s kakršnimi ljudmi se družite. Saj veste, povej mi s kom se družiš in povem ti, kdo si. FidaPLUS

[Zgled 2]

Povej mi, s kom se družiš na Facebooku, in povem ti, kdo si
Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si velja tudi pri uporabi socialnih omrežij. Moderni način življenja namreč omogoča enostavno zbiranje in sledenje človeških interakcij. Nekje obstajajo zapisi o vseh poslanih in prejetih elektronskih sporočilih, telefonskih klicih in SMS-ih. Na tem mestu ni pomembno, ali jih kdo dejansko bere - dovolj je, da obstaja možnost, da bi jih kdo. In ker gliha vkup štriha, se da na podlagi analize socialnih kontaktov zelo dobro profilirati posameznika s skrbnim pregledom njegovih prijateljev, ne da bi karkoli vedeli o njem. http://slo-tech.com/novice/t378833 (Dostop: 4. 7. 2010)

[Zgled 3]

Zato se vprašajmo, koliko dopuščamo, da miselnost najšibkejšega člena vstopa v naše življenje. Ljudska modrost pravi: "Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kdo si." Lahko bi dodali: "Povej mi, kaj gledaš, bereš, poslušaš... in povem ti, kakšen si!" Se zavedamo, da tisto, kar gledamo, beremo, poslušamo vpliva na nas? Smo dovolj izbirčni pri stvareh, ki jih vnašamo v svojo duševnost? FidaPLUS

[Zgled 4]

Povej mi, s kom se družiš, in povem ti, kakšen si ... FidaPLUS

[Zgled 5]

Človek je družabno bitje. Živi v družbi in od družbe sprejema dobro ali slabo. Seveda pa lahko tudi vpliva na družbeno dogajanje. Te možnosti ima že vsak otrok, ko dorašča in se vključuje v družbeno življenje. Kaj bo sprejemal od družbe, je odvisno od tega, kakšno družbo bo izbral, dobro ali slabo. Velja pregovor: povej mi s kom hodiš, in povem ti kaj si. FidaPLUS

[Zgled 6]

Tokrat nadaljujemo z našima sosedama, Madžarsko in Avstrijo, ter Švico. Podrobnosti iz kuhinj nam pogosto nakažejo bit določenega naroda. Kulturnozgodovinske spremembe se namreč v marsičem kažejo tudi v kulturi prehranjevanja, navadah obdelave živil in navsezadnje v izboru živil. Zato lahko rečemo: povej mi, kaj ješ, in povem ti, kdo si. FidaPLUS

[Zgled 7]

V Zürichu, Stuttgartu, Berlinu in Frankfurtu bodo za smarte v parkirnih hišah rezervirana cenejša parkirna mesta. Smarti bodo na voljo na železniških postajah, kjer jih bodo lahko najeli ljudje, ki v tem mestu nimajo svojega avtomobila, pa hočejo biti vseeno mobilni. Avto kot le en del vseobsegajoče mobilnosti za posameznika. Stvar, ki jo boste menjavali kot spodnje perilo. Potrošno blago v pravem pomenu besede. Toda ali je avto res samo blago, stvar, objekt? Večina ljudi (Slovenci pa še posebej) ima svoje avtomobile rada. Čuti, da avto predstavlja tudi del njihove osebnosti. Povej mi, kaj voziš, pa ti povem, kdo si. Takšna prepričanja je ponavadi težko spremeniti. FidaPLUS

[Zgled 8]

LJUBLJANA, 28. - Povej mi, kako živiš, in povem ti, kdo si, je zelo priljubljen izrek v svetu. Zdrav življenjski slog je postal že več kot moda, za mnoge je edini mogoči in pravi način življenja, s katerim se da preprečiti ali vsaj odložiti nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so bolezni srca in ožilja, nekatere vrste raka, sladkorna bolezen. Povprečni Ljubljančani pa se, sodeč po podatkih o dejavnikih tveganja, ki se jim prostovoljno in celo z užitkom izpostavljajo, za to ne menijo preveč. FidaPLUS

[Zgled 9]

Podnaslov: Povej mi, kje stanuješ, in povem ti, kdo si. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

povej_mi


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«