Ševče, drž se svého kopyta. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyzvedává zásadu, že človek by se měl věnovat tomu, na co má dostatek schopností a talentu, a neměl by zabíhat do oblastí a profesí, pro které mu chybí zkušenosti. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti užití#

V korpusu je přísloví velmi často zakomponováno do komentářů, které se vztahují na určité profesní skupiny, např. politiky. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Drž(te) se (svého) kopyta(!) [Doklad 4]

Záměna komponent#

Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
např. ženská Podstatné jméno Tato komponenta modifikuje platnost přísloví ve vztahu ke konkrétnímu člověku.
drž se svého kopyta. [Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

V přísloví je velmi často modifikována slovesná komponenta: měl by se držet ... [Doklad 6]

Přísloví je často uvozeno těmito introduktory: ... (ne)platí osvědčené/české/staré ... [Doklad 7]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Přísloví):
Stane-li se spisovatelství druhým řemeslem nebo - obrazně řečeno - vedlejším pracovním poměrem, je zajímavé srovnávat úspěch povolání občanského a těchto "záletů". Jednou je dojem stoprocentní, u někoho by zase spíše platilo české "ševče, drž se svého kopyta". Nyní stojí před touto literární zkouškou filmový herec českého původu (nar. 1917); nejvíce snad známý z přepisu Vojny a míru či jako šílený megaloman Dreyfus, protihráč Petera Sellerse-komisaře Clouseaua z růžovopanteří série. Lidové noviny - Literární noviny, č. 48/1992

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):
V Karlíně se díky řediteli Ladislavu Županičovi vytvořil soubor, v němž herce těší hrát. Když mě Láďa poprvé oslovil, abych si u něj zahrál, myslel jsem si, že se zbláznil, protože mým krédem je: Ševče, drž se svého kopyta. V životě bych si nedovolil vzít roli, kde by se ode mě očekávalo, že budu zpívat jako v opeře. Ale v Karlíně hraju role, v nichž se můžu uplatnit i se svým hereckým zpíváním. Právo, 20. 10. 2001

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Stručně řečeno, Lux na sebe mezi řádky prozradil, jak velmi mu v jeho myšlení splývá stranická židlička křestanskodemokratická s luxusním plyšem vládní sesle. Nemám naprosto nic proti tomu, aby se Lux a s ním všichni lidovci pevně drželi svého stranického kopyta, nepošilhávali po cizích ideologických židličkách a přitom s ostatními spolustolovníky vedli otevřenou a rovnocennou debatu. Naopak, takový zásadový postoj je hoden obdivu. Nebyl by to však zřejmě Lux, aby do rozšafné konzervativní úvahy nepřimíchal řádnou dávku hadí obmyslnosti. Mladá fronta DNES, 14. 4. 1998

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Držte se svého kopyta. Každá firma, která už má zavedené jméno a s ním související výrobky, by se neměla pouštět do obsazování trhu zbožím jiného druhu. Prostě a jednoduše - firma by se měla držet svého kopyta, protože to už umí. Jakékoli chyby a omyly v jiném oboru by ubraly na věhlasnosti už zavede ných výrobků. Podnik by si tím poničil příznivé image. 7. Žádné složitosti Vnitřní struktura a organizace firmy by měla být co nejjednodušší a nejpřehlednější. Lidové noviny, č. 184/1996

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent]):

Jsem šťastná, že touto zkouškou nemusil projít. Zato s nelibostí shledávám, že jen jsem se jedinou myšlenkou dotkla tématu závažnějšího, než je promáčený strop, do srdce mi vstoupila tíseň. Protož konám veřejné pokání a sypu si popel na hlavu: "Ženská, drž se svého kopyta a úmyslu čtenáře pobavit. Filozofování nech Sokratům a politiku Margharetám Thatcherovým. Jsi člověk, jemuž je život rašeliništěm, v němž třeba chodit po hatích humoru. Šlápneš vedle a utoneš." Vlasta, č. 33/1995

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):
"Až za sebou budu mít pár let práce, stanu se manažerem. "Jsem - li obdařen talentem a schopností usměrňovat druhé, pak se stanu manažerem. V jiném případě bych se měl držet svého kopyta a dělat to, v čem se nejlépe vyznám. A dál se učit. A více pracovat. S tím cílem, že postupem času budu dosahovat lepších výsledků, ať při vyřizování objednávek, zodpovídání dotazů zákazníků nebo ve vývoji nových produktů. Mladá fronta DNES, 2. 1. 1999

[Doklad 7] (Odstavec Typické užití v textu):

Ale přece jenom si nejsem jistý, zda by do Senátu neměli jít raději lidé, kteří za sebou mají kariéru komunálních politiků. Nebo už neplatí osvědčené Ševče, drž se svého kopyta? Mladá fronta DNES, 20. 9. 2004

[Doklad 8] (Další doklad):

Byl tedy dítkem štěstěny ve spekulacích na burzách, avšak jako politik, který si své straníky mohl zaplatit na úkor svých miliónů (nebo právě proto), ztroskotal. Nad jeho osudem chtělo by se říci: Proč ses, ševče, nedržel svého kopyta? Hospodářské noviny, 22. 7. 1997

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="držet"][]{0,3}[lemma="kopyto"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«