Šuster, drž sa svojho kopyta. #


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Kompetenz-Beherrschung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje zásadu, že človek by sa mal venovať tomu, na čo má schopnosti, resp. talent a nemal by robiť niečo, na čo je nekompetentný, alebo na čo nemá dostatok skúseností. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

V textoch sa príslovie často transformuje do rôznych súvetí s posunom modálnosti z imperatívnej do indikatívnej, alebo podmieňovacej podoby. [Doklad 3] [Doklad 7][Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Šuster, drž sa kopyta! [Doklad 4]

Treba sa držať svojho kopyta Wörtl.: Man soll sich an eigenem Leisten halten.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Šuster, zostaň pri kopyte Wörtl. Schuster, bleib bei dem Leisten!
[Doklad 6]

zástupný komponent Slovný druh Komentár
obuvník
remeselník
hrobár
a pod.
substantívum šuster je nahrádzané rôznymi inými povolaniami
... zostaň pri kopyte! [Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

V prísloví sa často modifikuje slovesný komponent na vyjadrenie rôznych modalít, napr. mal by sa držať ..., neprestaň sa ... a pod. [Doklad 8] [Doklad 9]
Príslovie sa často transformuje do rôznych súvetí s uvádzacími introduktormi, napr.: ...vždy platilo, aby ..., už predkovia vedeli, že ..., a odkazujem mu, aby ... a pod. [Doklad 10]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Svojimi výrokmi sa pán Ľupták stal opäť terčom posmechu. Prečo sa nechá zosmiešňovať? Keby mal aspoň trochu zdravého sedliackeho rozumu, vrátil by sa k svojmu pôvodnému remeslu. Staré, ale pravdivé porekadlo - šuster, drž sa svojho kopyta - stále platí. Kedy si pán predseda ZRS uvedomí, že marxistická ideológia, boľševizmus a diktátorský socializmus zanikli. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 4.10.1996

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Ale všetko sa odrazu zmenilo , keď pán prezident ocenil vysokým vyzna - menaním emisára EÚ. Ten chudák sa napriek vyhláseniam činiteľov EÚ iniciatívne vybral na výlet do Nitry a pokúsil sa o nehorázne zasahovanie do vnútorných vecí nášho štátu. Situácia sa obrátila a výzva: „Šuster, drž sa svojho kopyta" dostala odrazu celkom nové rozmery Literárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2001, roč. 14, č. 8


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Nabúravajúc stovky náboženských systémov sám hlboko uviazol vo svojej viere v skepsu. Ako príbeh a literárne dielo je Skepsa urobená skvele, z myšlienkového hľadiska však pripomína ementál. Filozofia zjavne neznáša ľahkosť improvizácie. Škoda, že sa šuster nedržal svojho kopyta trocha pevnejšie Ferko, Miloš: Literárne recenzie z www.fantazia.sk. 2005


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Šuster, drž sa kopyta, stálo by za to povedať americkej ministerke zahraničných vecí Madeleine Albrightovej a jej ruskému rezortnému kolegovi Jevgenijovi Primakovovi, usudzuje agentúra Reuters. Obidvaja sú známi obratnosťou v diplomacii, ale na galavečere uzatvárajúcom konferenciu Regionálneho fóra Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN) pre bezpečnosť v Ázii a Tichomorí si v utorok zaspievali v trochu pokrivenej verzii slávneho muzikálu West Side Story. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 30.7.1998

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Rozprávky majú jednu dobrú vlastnosť. Dá sa z nich čerpať poučenie. V tomto prípade by si spomínaná poslankyňa mala spomenúť na tú o pyšnej princeznej. Tam odznela aj myšlienka o tom, že treba sa držať svojho kopyta. Podľa rozsahu schopností a vedomostí SME. Denník. Bratislava: Petit Press 8.2.1995

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Včera malá operácia nádora. Dnes som predniesol chirurgovi fantastickú hypotézu o rakovine, ktorú som vymyslel pred 45 rokmi v New Yorku. Jeho reakciu by sme mohli zhrnúť do vety: Šuster, zostaň pri kopyte. Rakovina — tak som dôvodil vtedy Felixovi B. — nie je choroba v bežnom zmysle, ale choroba sui generis. Revue svetovej literatúry. Bratislava: SSPUL 1996, č. 2

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Hoci Josh je lekár, nie je psychoterapeut, iba začínajúci rádiológ, a mal by sa držať svojho kopyta. Cortland, Tyler: Nemocnica. Bratislava: Remedium 1996. 272 s. Preklad: Jozef Kot.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Na našu otázku, či sa chcel vyhnúť blamáži z vopred prehratého zápasu, nám L. Orosz odpovedal: "Nie, moje rozhodnutie vychádzalo z toho, že uchádzanie sa o takýto post by znamenalo zásadnú zmenu v mojej doterajšej profesionálnej orientácii. Viete, šuster by sa mal držať svojho kopyta. A preto si myslím, že v ústavno - právnom výbore budem pre občanov ďaleko prospešnejší. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/10-08


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
V tej chvíli by som sa chcel poďakovať za predchádzajúci rok tým, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti. Napriek, verme, prechodným ťažkostiam v Elmonte, teší stabilizujúca sa situácia s Jase. Ďakujem pekne, Peter, že ako správny šuster si sa neprestal držať kopyta. Veľmi pekne sa treba poďakovať firme Beky, pretože aj keď je to veľmi ťažká a namáhavá robota, prináša živobytie mnohým rodinám. Pod Vihorlatom. 2001., roč. 4, č. 02

[Doklad 10] (Ďalšie doklady):
Vždy platilo, aby sa šuster držal svojho kopyta. Na tom profitoval aj Tomáš Baťa. Staval továrne na zelenej lúke a jeho krédom bolo zamestnať ľudí a postarať sa o ich bývanie, odborné vzdelanie a všetko, čo patrí k dôstojnému životu občana. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 20.2.1999

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="šuster"][]{0,5}[lemma="kopyto"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«