This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Špatné příklady kazí dobré mravy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že negativní, nemorální nebo nevhodné chování jednotlivce může mít vliv na jiné lidi nebo na celou společnost. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#


Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Mohu říci ze své zkušenosti jako ministr, že jsem našel mezi úřednictvem lidi, bez ohledu na politické přesvědčení, jichž si vysoce vážím právě proto, že jim stát stál vždy nade vším, že si byli vědomi, že stát za dnešních poměrů je dosud vrchol společenské organisace, že nemáme nic vyššího sociálně než je stát, že teprve přijdeme k jednotě národů, která bude souhrnem států, že tedy chrániti stát, hájiti stát, umožniti mu existenci, aby pracoval pro všechny, je nejvyšší funkcí, kterou mohou dělati, jako to musí a má býti nejvyšší funkcí pro nás. To však žádá, aby ten člověk viděl také kolem sebe, mezi svými nadřízenými, mezi těmi, kteří stát řídí, stejného ducha, neboť duch může býti zapálen jen od ducha: špatné příklady kazí dobré mravy a dobré příklady udržují dobré mravy. http://www.psp.cz/eknih/1925ns/ps/stenprot/201schuz/s201006.htm

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«