Žádné pravidlo není bez výjimky. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že žádné pravidlo či norma neplatí absolutně, vždy je možné nalézt alespoň malou odchylku nebo výjimku. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Nebývá ovšem pravidla bez výjimky. [Doklad 2]
Nikdy není pravidla bez výjimky. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Je to z latinského "Exceptio confirmat regulam." Další latinské přísloví je "Nulla regula sine exceptione.", tedy "Žádné pravidlo není bez výjimky."

U každého pravidla lze předpokládat výjimku. Tím je, myslím, řečeno vše. nota brevis http://www.zpovednice.cz/detail.php?statusik=165998&kateg=1&nove=0&orderbyide


[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Kapitoly z historie pražské železnice Na území hlavního města si železniční tratě v nějakých extrémních spádech či stoupáních zrovna nelibují. Většina kolejí vede k Praze po rovině: ať již vltavským údolím, otevřenou krajinou z východu nebo pozvolným klesáním ze směru severovýchodního. Nebývá ovšem pravidla bez výjimky, takže ani předchozí popis rovinatých pražských tratí neplatí zcela paušálně. Již na počátku šedesátých let minulého století si to první dráha namířila do kopečka. Bylo to při přestavbě koněspřežky z Brusky do Lán na parostrojně provozovanou dráhu Praha - Kladno. Mladá fronta DNES, 6. 1. 1998

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Skutečné problémy kolem vašeho jednání o vstupu do EU přitom spatřuji někde jinde. Během vyjednávání lze totiž uplatnit dvě různé zásady: Buď tu realistickou, že nikdy není pravidla bez výjimky, anebo tu, která v Bruselu probleskuje, podle níž by se vám nejraději neměly žádné výjimky povolovat. Jsem přesvědčen, že pro ČR by mohlo plošné převzetí norem a standardů EU hned k okamžiku jejího vstupu znamenat neúměrné zatížení. Hospodářské noviny, 27. 10. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="pravidla"]{0,1}[word="výjimky"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«