Žiadne pravidlo bez výnimky.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie poukazuje na fakt, že nič neplatí absolútne a vo všetkom existujú odchýlky od istej normy. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Zvláštnosti použitia príslovia s kľúčovými slovami v hranatých zátvorkách na vytvorenie indexu. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Žiadne pravidlo bez výnimky. [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Neexistuje pravidlo bez výnimky. Es gibt keine Regel ohne Ausnahme.
[Doklad 5] [Doklad 7]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa v textoch vyskytuje vo svojej citátovej podobe s rônymi spôsobmi vyjdrenia záporu. [Doklad 1][Doklad 2][Doklad 4][Doklad 5][Doklad 6] [Doklad 7][Doklad 8]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):

... Interallié a Médicis sa každoročne celkovo predá vo voľnom predaji asi 800 000 výtlačkov — okrem členských klubových edícií a vreckových vydaní. Je nesporné, že tieto odmenené knihy sú vo Francúzsku obchodne najúspešnejšie. Áno. A je nesporné, že aj preto sa vo Francúzsku každoročne rozpúta taký kolotoč okolo literárnych cien, aj preto je o ne taká bitka, aj preto je ich udeľovanie také medializované a ostro, no márne kritizované: tŕňom v oku býva údajná poplatnosť literárnych porôt niekoľkým vydavateľským kolosom na úkor menej známych alebo malých vydavateľstiev. Niet pravidla bez výnimky. Nie každá kniha potrebuje dostať literárnu cenu, aby sa stala bestsellerom. A obchodný úspech sa môže pritrafiť aj objemom knižnej produkcie malému vydavateľovi (40 kníh ročne), ktorý sa však dobré dve desaťročia, najprv v rámci knižnej edície P. O. L. v koncerne Hachette, od roku 1983 už v rámci rovnomenného samostatného vydavateľstva, cieľavedome venuje vydávaniu súčasnej francúzskej literatúry so všetkým, čo k adjektívu súčasný patrí — teda literatúry, ktorá hľadá novú formu, nový spôsob, ako vyjadriť myšlienky, city... Revue svetovej literatúry 1997/2

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Najnevďačnejší ste k tomu, kto vás má najradšej. Hazardujete s tým najcennejším. Nevážite si to, čo i vy máte najradšej, ale čo pocítite iba vtedy, keď ho už niet. Nejdem moralizovať. Medzi mnou a matkou hrala najväčší zástoj práve tá blízkosť stykov: zauchá i láskanie, oflinok a bozk. Preto som si myslel, že ju nemusím na slovo počúvať. Tak to bývalo pravidelne. Lenže, ako viete, niet pravidla bez výnimky. Raz ma i otec naháňal a vtedy po prvý raz stratil v mojich očiach na svojej vážnosti. http://zlatyfond.sme.sk/dielo/932/Jesensky_Zo-starych-casov/8


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
[...]Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Ak chcete zmeniť údaje, radšej zvoľte originálnu stránku Ebay. Problémy s predajcom On-line aukcia sa rovná právoplatnej zmluve, a takto môžete požadovať dodanie. Týždenné čakanie nie je nič výnimočné. Potom by ste však mali rýchlo reagovať. Najprv cez e-mail, a ak nedostanete odpoveď, stanovte predajcovi ako v prvom prípade ultimátum v doporučenom liste s návratkou. Ak predajca stále nereaguje, zapojte právnika. Tovar nefunguje správne. V podstate má kupujúci právo na bezporuchovosť aj pri súkromnom obchode. Ale žiadne pravidlo bez výnimky: Ak súkromný predajca záruku zmluvne ohraničí alebo vylúči, má človek ako kupujúci smolu. Ináč to vyzerá, keď predajca funguje ako živnostník. Potom je ľahšie klásť požiadavky na dodatočné vylepšenie, zníženie kúpnej ceny alebo výmenu. Nezávisle od toho: Mali by ste sa pokúsiť dohodnúť sa cez e-mail, predtým než zapojíte právnika. Tovar sa po kúpe pokazí Po vybalení pracuje CD-prehrávač bezchybne. Po troch mesiacoch "dodýcha". Čo teraz? SME. Denník. Bratislava: Petit Press 10.09.2004

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Tento proces sa v demokracii nekončí, iba nadobúda subtílnejšie podoby. Príkladom tejto subtílnosti je verejné obstarávanie. Jeho pravidlá určuje zákon a pokiaľ sa ich štát drží, postupuje legálne. Otázkou je, či postupuje aj legitímne - napríklad vzhľadom na predstavy o transparentnosti moci a o boji proti korupcii a klientelizmu, na ktorých súčasná vláda postavila svoj imidž... Zákon o verejnom obstarávaní pamätá na výnimočné prípady, keď je pri zadávaní štátnej zákazky verejná súťaž zbytočná alebo z časových či iných dôvodov nemožná. Lenže tak, ako neexistuje pravidlo bez výnimky, neexistuje ani výnimka, ktorá sa nemôže stať pravidlom. A tak sa štátne orgány počas roku 2003 ocitli v tiesni, ktorá ich donútila "výnimočne" prihrať biznis firmám priamo bez výberového konania v takmer šesťtisíc prípadoch, čiže asi v dvoch tretinách zo všetkých uzatvorených zmlúv. Legálne - akurát, že si možno iba domýšľať, v koľkých prípadoch išlo o "malú domov", koľko časových a iných " tiesní " vzniklo premyslene a koľkokrát išlo naozaj o prípady hodné zákonnej výnimky. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 28.09.2004


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Je to zaujímavé pozerať ako každý pes má úplne inú povahu, iné špecifiká. Starí chovatelia vraveli aj o určitých rozdieloch v povahe medzi jednotlivými farbami. Oproti zlatej by mali byť trikolórky trochu tvrdšie v povahe, modré trochu citlivejšie. Neviem, či to dá generalizovať, skôr nie, i keď ja ten rozdiel často vnímam. Ale tiež sa hovorí, že niet pravidla bez výnimky. http://www.dogforum.sk/viewtopic.php?f=3&t=2293&start=150


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Bezkonkurenčne vedie strieborná a šedá farba. Podľa štatistík o obľúbených farbách áut v Európe, Ázii a Amerike s obrovským náskokom vedie strieborná a šedá - v týchto farbách sa predá 30 až 40 percent vozidiel . Silná štvorka: Šedá a strieborná vedú takmer vo všetkých kategóriách - od malých áut až po ťažké offroady. Na ďalších miestach sa umiestňujú modrá, čierna a biela. V Európe zákazníci uprednostňujú modrú, v Amerike a Ázii čiernu. Na konci sú červená, zelená a béžová. Neexistuje však pravidlo bez výnimky. Pri športových autách sa strieborná a šedá delia o prvenstvo s čiernou. Ďalšími obľúbenými farbami rýchlych áut sú jasná modrá, červená a žltá. Budúci trend: Podľa expertov by sa dominancia šedej a striebornej mala udržať ešte minimálne 3 až 4 roky. Hoci v poslednom období badať určitý posun - zákazníci už nemajú záujem o tieto farby v ich „čistej“ podobe, ale preferujú jemnú prímes ďalších odtieňov. Napríklad striebornú s ľadovou modrou, so zelerovou zelenou, ale aj s teplejšími odtieňmi zlatej. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2006, roč. 60, č. 4.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Mestská rada je v zmysle zákona o obecnom zriadení: "iniciatívnym, výkonným a kontrolným orgánom mestského zastupiteľstva. Zároveň plní funkciu poradného orgánu primátora. " Hoci tento kolektívny orgán nemá rozhodovacie kompetencie, uznesenia, ktoré prijíma predurčujú závery, ktoré ako záväzné rozhodnutia pre mesto schvaľuje mestské zastupiteľstvo. To znamená, že ak mestská rada predložený materiál dotvorí a odporučí mestskému zastupiteľstvu schváliť, je vysoký predpoklad, že sa stanú pre mesto záväznými. Aj keď to nie je pravidlo bez výnimiek, v Prešove obyčajne platí. http://www.presov.sk/portal/?c=15&p=18&s=mestsk%C3%A1&lang=enň

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="niet"] []* [lemma="pravidlo"]* [lemma="bez"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«