Žádný učený z nebe nespadl. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když když jsou pro spolehlivé zvládnutí určité činnosti zapotřebí zkušenosti, úsilí a trpělivost, mnohdy jim ovšem předcházejí chyby či nezdar. [Doklad 1] [Doklad 2] [Doklad 3] [Doklad 4]

Zvláštnosti užití#

I když je užití tohoto přísloví často spojeno s omlouváním a zdůvodněním nedokonalosti [Doklad 5], má v některých případech negativní konotaci a může sloužit jako výtka či kritika. [Doklad 6]

Varianty#

Tvarové varianty#

Žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali. Tato varianta ironicky rozšiřuje význam přísloví o skeptické hodnocení světa pomocí expresivních výrazů.
[Doklad 7]

Nikdo učený z nebe nespadl. Velmi frekventovaná varianta spočívající v záměně záporného zájmena.
[Doklad 8]

Záměna komponent#

Žádný
Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
Kapitán
Novinář
PODSTATNÉ JMÉNO Většinou se jedná o označení profese, v některých případech je přídavné jméno ´učený´ doplněno ještě dalším specifikujícím přídavným jménem (demokratický).
z nebe nespadl. [Doklad 9] [Doklad 10]

Zástupná komponenta Slovní druh Komentář
Génius PODSTATNÉ JMÉNO Tento úzus se vztahuje na lidské vlastnosti a schopnosti.
z nebe nespadl. [Doklad 11]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady #

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Jejich moudrost jsem si ověřila v praxi. "Žádný učený z nebe nespadl [...]." Story, č. 13/1998

[Doklad 2] (Odstavec Význam(y)):

Na Havlov přišla mladá Anna, když jí bylo dvacet roků. "Moc jsem vařit neuměla, ale všichni mě povzbuzovali a říkali mi, že žádný učený z nebe nespadl," vzpomíná na své začátky. Časem se však vypracovala na výbornou kuchařku, která připravovala vše - od zvěřiny až po račí pochoutky. "Panstvo si nejraději pochutnávalo na obyčejných pečených bramborách s máslem nebo na makarónech s rajčaty," doplňuje paní Halmová [...]. Blesk, 20. 3. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Význam(y)):

[...] v roce 1957 Smyslovovi podlehl, aby vyhrál v odvetě, totéž zopakoval o tři roky později s Talem. Titul ztratil teprve v zápase proti Petrosjanovi v roce 1963, ale to již neměl právo odvety. Žádný učený z nebe nespadl, i asketický a cílevědomý Botvinnik dokázal prohrát jako malý kluk [...]. Mladá fronta DNES, 26. 8. 2000

[Doklad 4] (Odstavec Význam(y)):

Vedení Státní opery Praha vyšlo vstříc zcela oprávněným nářkům našich návštěvníků, kteří stále tvoří větší část publika, a zakoupilo titulkovací zařízení, neboť ne každý porozumí němčině nebo italštině. Při premiéře Verdiho Maškarního plesu sice titulky za dějem často zaostávaly a párkrát zase děj předběhly, ale žádný učený z nebe nespadl.Reflex, č. 13/1993

[Doklad 5] (Odstavec Zvláštnost(i) v úzu):
Říká se, že učený z nebe nespadl. I ten nejlepší a nejzkušenější mamažer může udělat chybu. Lidové noviny, č. 49, 1997

[Doklad 6] (Odstavec Zvláštnost(i) v úzu):
Slyšíme pak různé odvary Nirvany, Sonic Youth, rapu a kdovíčeho ještě. Lze namítnout, že každý si touto fází musí projít, a žádný učený z nebe přece nespadl. Jistě, ale toto kopírovací "larví" stadium je možná lépe si odbýt někde v ústraní, a ne - třeba - v Lucerně. Po třech kolech jsou tedy známi finalisté - Kurtizány z 25. avenue, Sebastian a Dirty Pictures. Reflex, č. 20/1993

[Doklad 7] (Odstavec Varianty - Formální varianty):
[...] je ovšem výhodnější říkat, že vše ve zdravotnictví bude "zadarmo", a tak lidem lžou a lžou. Občané od politiků rádi slyší, že vše ve zdravotnictví bude "zadarmo ", a tak se nechají balamutit a balamutit. Chce se mi dodat, že žádný učený z nebe nespadl, ale blbce jako by shazovali. Lidové noviny, 22. 7. 2003

[Doklad 8] (Odstavec Varianty - Formální varianty):

"Nechci vynášet soudy po pěti dnech, co jsem radním," odpovídá Kohák na otázku, co by se v televizi mělo změnit v nejbližší době. Podle radního Ladislava Milera nikdo učený z nebe nespadl: " Dokážeme tu televizi komplexně posoudit. Jsou mezi námi lidé se vztahem k ekonomii, lidé se vztahem k umění, k žurnalistice." Mladá fronta DNES, 6. 6. 2001

[Doklad 9] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Rozvázali jsme hlavní plachtu a vytáhli ji vzhůru. Za ní následovala kosatka, pak kotva a plnou plachtou vpřed. Vedená Raymondem se loď svižně vyhýbala dalším dvěma plavidlům na jezeře. Se mnou u kormidla se rovná brázda značně zklikatila, ale to nevadí, žádný učený kapitán z nebe nespadl. Teď jedeme nahoru po řece do Wroxhamu, kde strávíme noc a nakoupíme zásoby na další cestu. Dorotka s Dickem jakživ neviděli tolik lodí. Na stožárech najatých plachetnic se třepetaly drobné vlaječky. Kam se člověk podíval, všude byly samé lodě. Lidové noviny, č. 168/1998

[Doklad 10] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Vím, o čem mluvím, a říkám to s plným vědomím, že tím obviňuji sám sebe. Nejen politik, ani žádný učený demokratický novinář z nebe nespadl. Česká média trápí dva základní deficity. Buď jsou novináři natolik nesamostatní, líní a hloupí, že jak slepice zobou to, co jim politici předhodí (nesejde na tom, zda tuto krmi pak státotvorně chválí či statečně kritizují). Mladá fronta DNES, 22. 1998

[Doklad 11] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Autor (na snímku vlevo), společně s profesorem JIŘÍM ŠMÍDEM (vpravo), zavzpomínali, jak pan profesor kdysi na FAMU vyhodil nynějšího docenta potupně od zkoušky z výtvarného umění a v opravném termínu mu nadělil dvojku. Sice to jenom potvrzuje fakt, že génius z nebe nespadl, ale Rajzík tvrdí, že to svému učiteli a příteli dodnes neodpustil. Reflex, č. 17/1993

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="učený"][]{0,3}[lemma="nebe"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«