Nikto učený z neba nespadol.#


Cvičenia#

K tomto prísloviu sú cvičenia v čaasti Kompetenz-Beherrschung.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že získanie zručnosti si vyžaduje čas a cvik.[Doklad 1] [Doklad 2]

Príslovie tiež konštatuje skutočnosť, že nikto nie je dokonalý a každý má právo na omyl. [Doklad 9]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje s aforistickým dodatkom: ...ale hlupákov ako keby zhadzovali. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Učený z neba nik nespadol. [Doklad 4]

Nik nespadne z neba učený. Wörtl.: Keiner fällt vom Himmel galehrt.
[Doklad 5]

Zámena komponentov#

Nik učený neprišiel na svet. Wörtl.: Keiner kam gelehrt auf die Welt.
[Doklad 6]

Nikto múdry z neba nespadol. Wörtl.: Keiner fiel klug vom Himmel.
[Doklad 7]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Príslovie sa väčšinou vyskytuje vo svojej citátovej podobe s typickými introduktormi, napr.: ...Ako sa hovorí ..., Napokon / Samozrejme ..., AKo je známe ... a pod. [Doklad 8]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Lebo - ako sme už naznačili vyššie - aj na získanie cnosti je nevyhnutné vedenie majstra pri voľbe a vykonávaní cvikov. I tu platí: Nik učený z neba nepadol. Ak je pravda, že cnosť sa dosahuje cvikom, musíme vedieť, ako sa treba cvičiť, a mať jasnú predstavu o tom, čo chceme dosiahnuť Hlinka, Anton: Každý sa môže zmeniť. Dynamické modely správania. Bratislava: Don Bosco 1994. 405 s.

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Aj ja som jednou z tých snaživých, čo berú učenie dosť vážne a snažia sa dosiahnuť to, čo si zaumienia. „Nikto učený z neba nespadol.“ Tento výrok hovorí takmer za všetko. Každý človek sa predsa narodí ako malé bábätko a až postupne sa UČÍ, a už to tu máme, učí sa hovoriť, myslieť, chápať, poznávať život. http://www.referaty.sk 2005-10-17-a-5504


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Žiadna spoločnosť na svete nemôže existovať bez učiteľov, lebo nikto učený z neba nespadol, ale hlupákov ako keby z neba zhadzovali SME. Denník. Bratislava: Petit Press 11.1.1999


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Aj ja som mal to šťastie, aj keď nie vždy to skončilo dobre, ale tak to už býva. Učený z neba nik nespadol a obzvlášť to platí ak na lyžiach stojíte prvýkrát. Cestovateľ. Mesačník o dovolenkách, službách a turistike. Banská Bystica: Ľubomír Motyčka, 1998., roč. 4, č. 1

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Už sa nevolal ako doteraz Kain, odteraz bol Ábel. Definitívne, nespochybniteľne Ábel. Z úradu si odnášal overené osvedčenie, že nielenže sa volá Ábel, ale že vždy sa Ábel volal, že vždy bol Ábelom, a že odteraz na večné časy bude Ábelom. A potom, než sa pustil do svojej práce, ktorú kedysi pri prvom pokuse tak zbabral (veď nik nespadne z neba učený), začal s veľkým úspechom hlásať názor, že jediné, čo zaručuje skutočnú identitu, je meno alebo názov. Lenčo, Ján: Hriech v Turecku. Žilina: Knižné centrum 2004.

[Doklad 6] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):
Máš pravdu, syn môj. A nik učený neprišiel na svet, nie ver’… zahládzal obmäklým tónom. — Nič to. Kto však chce, vždy poučí sa. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/do_query?query=%20word%3D%22nik%22lemma%3D%22u%C4%8Den%C3%BD%22&corpname=prim-4.0-public-all&start=0&cnt=10

[Beleg 7] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Trochu ma mrzí, že po päťdesiatich rokoch nemôžem prispieť do pestrej bukréty rozprávania môjho otca čo učiteľa i kronikára objavom, ktorý sa mi dodatočne vybavil v mozgu, dúfam ešte nenapadnutom skulármi. Napokon, nik múdry z neba nespadol. Všetko predpokladá vývin . Ešte ako chlapec som objavil jaskynku, trativod a hlavne — na čom si zakladám — kameň so starým nápisom Žáry, Štefan: Nedávny dávny svet. Liptovský Mikuláš: Transoscius 1995.


[Doklad 8] (Odsek Typické použitie v texte):
Skúsení šoféri poznajú nástrahy klzkého povrchu vozovky a zvyčajne vedia zareagovať, no začiatočníci zostanú zaskočení i jednoduchou situáciou. Najmä noví šoféri, ak navštevovali autoškolu v slnečných letných dňoch, sú pri šmyku bezradní a neraz zareagujú nesprávne. Samozrejme, učený z neba nikto nespadol, no tréning zvládania rôznych nástrah môže veľmi pomôcť. Hospodárske noviny. Bratislava: Ecopress a.s. 26.01.2004


[Doklad 9] (Ďalšie doklady):
Postupujte opatrne a neponáhľajte sa. Strojček príliš nepritláčajte. Ak nastane čas prípravy na prvé strihanie so strojčekom a bojíte sa, azda vás trochu ukľudní fakt, že aj najšikovnejší psí kaderníci boli kedysi v tej istej situácii. Nikto učený z neba nespadol, ak urobíte hrubú chybu — napr. vystrihnete priveľa srsti alebo vytvoríte škaredú lysinu — uvedomte si, že srsť opäť časom narastie. Kane, Frank, Wiseová, Phyllis: Americký a anglický kokeršpaniel. Bratislava: Timy 1996. 118 s. Preklad: Milan Thurzo.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="učený"][]{0,3}[lemma="nebo"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«