A munka nemesít. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a munka jobbá teszi az embert, tartalmat ad az életnek. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Ő szívből imádta a fajtáját, de ifjúságának súlyos keserűségei alatt éles és józan eszével meglátta a bajokat benne. És meglátta az orvosságot is: az előkelő és gazdag tartalmat a banális mondatban, hogy a munka nemesít. NYUGAT 1922. 20. SZÁM, HARSÁNYI ZSOLT: TÖRÖK GYULA, FERTÁLYMÁGNÁS ÉS KÖLTŐ

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Én így hallottam: 1. A munka nemesít. 2. A modern társadalomban nincs szükség nemesekre. Vagyis lehetőleg ne dolgozzon senki. Index Fórum; Szerző: Vackorka; Dátum: 1999/10/27

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Amikor a kemény munka nem hozta meg a kívánt eredményt, kiábrándultan elfordultak tőle. Akik a könnyebb megoldást válsztják, rövid ideig tartó, toldozó-foldozó megoldás mellett döntenek, s a holnap ahogy esik, úgy puffan. Az igazság az, hogy semmit sem adnak ingyen az életben. A legkisebb ellenállás irányában azonban csak a vesztesek indulnak. A munka nemesít. A társadalmunkban elfogadott nézet szerint a munka erény, a munka nemesít. Jó munkaerő, vagy éjt nappallá téve dolgozik, szokták mondani valakiről elismerésképpen. A munkát végző ember - munkavégzése által - önmaga is jobb emberré válik. A társadalom számontartott értékei között ezt az egyet még sohasem vonták kétségbe. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Új Szó; Cím: Kötelezettségek sorozata az élete ? Szokott bűntudatot érezni el nem végzett feladatok miatt ?; Szerző: FELDOLGOZÁS; Dátum: 2001/04/06

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az Óvári Testnevelő Egyesület sokféle erőpróbát kiállott tagjai kompótot és borfocit rosszul lopnak. Hősünk is éhezik az infláció idején, de beleszeret Lenucába, akitől nem sajnálja a pénzt, megkedveli a mozit, a ponyvákat, a rendes tanárokat és megérti, hogy a munkásosztályt nem szép leköpni, és el kell tűrni a büntetéseket, mert a legjobb röhögni és enni, ha van mit. A focisták örömükben és bánatukban vedelik az italt, aki sportol, az ajándékot kap; a plaketteknek az öregek is örülnek. Olvashatjuk, hogy a munka nemesít, de szaladgálni kellemesebb, ha izzasztóbb is. Régió: erdélyi; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Kutyaélet . Tényregényvázlat

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Kicsoda ön, Ardeshir Vahidi? " Erőd, melyben menedékre talál az üldözött " Ha igaz a cicerói mondás, miszerint a munka nemesít ( in labore nobilitat ), akkor Ardeshir Vahidi az egyik legnemesebb ember ma Marosvásárhelyen. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Kicsoda ön , Ardeshir Vahidi ? - " Erőd , melyben menedékre talál az üldözött "; Szerző: MÁTHÉ ÉVA; Dátum: 1999/31/12

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Neki a munka csak kiegészítő elem, szükséges rossz, megélhetési lehetőség. Mérsékelt erőbedobással, gépiesen végzi, figyelmét a lazítási lehetőségekre összpontosítva. Képzeletében a munka utáni órák embrióit növeszti, a másik, az " igazi " élet térképét rajzolgatja. Van néhány közmondás, mint például " A munka nemesít ", vagy " Amit ma megtehetsz, ne halaszd holnapra ", amelyet H. szerint a munkáltatók és a felettesek találtak ki az ostobák ösztökélésére. Amikor azonban a türelmetlenül kihordott, munka utáni újszülöttek sírnak, pólyába vizelnek, és H. a saját térképét összetépi, mert az nem a valóságot tükrözi, akkor kétségbeesetten kinyilatkoztatja, hogy az élet kibírhatatlan, nem ér egy kalap szarkatojást sem. Átlebeg egy másik paradicsomba, és hajszál híján földhözvágja a vekkert, amikor felébred. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Fák felvonulása; Szerző: Bertók László; Dátum: 1972


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«