A pénz kormányozza/mozgatja a világot. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a pénz mozgatja a dolgokat, csak az számít, azon múlik minden. [Példa 1] [Példa 2] A magyarban nem túl gyakori kifejezés.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
" Mi a pénz? " Pecunia regit mundum, azaz A pénz kormányozza a világot - mondották az ókorban. De idézhetünk Gounod Faust című operájából: " Áll a hajsza, áll a bál a pénz körül, / Járja koldus és király, a sátán örül... ", vagy a Kabaré című musicalből: " Pénz hajtja a föld kerekét... " Élet és Tudomány; Cím: Piacgazdaság :; Dátum: 1999

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
- Nem, csak elkezdtem. Úgy gondoltam, mindennek az alapja a jog, különösen a római jog - meg akartam ismerni. Apám nem is tudta, hogy beiratkoztam. A tandíjat úgy fizettem ki, hogy három napig házaltam a verseimmel - akkoriban előre fizettek a lapok. Amikor aztán hazajöttem, átiratkoztam a bölcsészkarra, magyar-történelem szakra, mert nagyon érdekelt a gazdaságtörténet, hiszen a pénz mozgatja a világot. Talán ismered a kínai közmondást, mely szerint öt dolgot kell jól megválasztani, hogy az ember boldog legyen. Először is a szüleit, aztán a neveltetését, majd a hivatását, az élettársát, ötödszörre pedig azt a helyet, ahol élete végéig letelepszik. Számomra ez a hely 1982 óta Érd lett, életemben tizenhétszer költöztem, egyszer talán könyvben is megírom lakásaim történetét... Ha Pesten maradtam volna, már nem élnék, ez az én rögeszmém. Magyar Fórum; Cím: Közbejött a világtörténelem; Szerző: Sz . Sz . P.; Dátum: 2000/13/01

/%

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«