(A) vér nem válik vízzé. #

A magyarban viszonylag ritka az a jelentés, ami a többi nyelvben megfigyelhet (mindenki inkább húz a rokonaihoz), sokkal gyakoribb a senki sem tagadhatja meg alaptermészetét, régi szokásait értelem, l. alább.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy mindenki inkább húz a rokonaihoz, mint idegenekhez, inkább a rokonait segíti. Ez az értelem párhuzamos a vizsgált nyelvekkel.. [Példa 1] [Példa 2] A magyarban viszont van egy másik jelentése, s ez sokkal gyakoribb az előzőnél: senki sem tagadhatja meg alaptermészetét ill. régi szokásait [Példa 3] [Példa 4] [Példa 5]

Sajátos használat#

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
" Cigányoknál az nem szokás, hogy kihajítsuk egymást. Mi úgy vagyunk vele, ha egy lukban is lakunk, akkor sem dobjuk ki egymást. A vér vízzé soha nem válik " - mondja a budapesti, IX. kerületi Dzsumbujban élő Russzó Erzsébet, aki családjával egy 26 négyzetméteres lakásban lakik. " A legkisebb gyermek 4 hónapos, a húgom gyermeke, én nevelem, mert a születése után itthagyta az anyja. Féltem, hogy állami gondozásba veszik, ezért magamhoz vettem. Nekem van két gyermekem. Nemrégiben fogadtuk be a nagybátyámat és az élettársát is. A nagybátyám 15 éve regisztrált hajléktalan. Itt lakik még a lakás főbérlője is az élettársával. Úgyhogy kilencen lakunk a kis lakásban. A férjem alkalmi munkát végez, abból élünk, és amit még a gyerekekre kapunk. Asztmás vagyok, és most százalékolnak le. " Népszava; Cím: A romák sohasem hagyhatják el egymást; Dátum: 1998/06/15

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Szerzőnk a részletes megfigyelés és a metsző irónia zsilettpengéivel dolgozik: de még ez sem ily egyszerű, mert hiszen vér vízzé nem válik alapon a fiúnak titkon szeretnie is kell azt az embert, akibe egy fura jellemet sűrít, de aki mégiscsak az apja; az irónia emiatt szüntelen átrezeg a tűnődő sóvárgásba, amelytől ismét szabadulni akarván, groteszk lírára vált át a hangja. S vajon hogyan lehet elleplezni a lélek indulatának ezeket a szüntelen mutálásait?Régió: erdélyi; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Előszó

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az egykori olajbárók fölhagytak hát a szénhidrogén-származékok pancsolásával, de a vér nem válik vízzé. A víz viszont könnyen borrá változhat: az egykori titkos olajtárolókban mostanság jóféle cukros lé érlelődik, ami majd a keresztségben a bor nevet kapja. Magyar Hírlap 1998/07/30., 14

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
- Jujj, de undorító, megmondalak az apukádnak! - sírdogál Évike a hátsó udvarban, amikor a kis Béla valami nagyon gusztustalan dolgot mutat neki. Évike nem tudja, hogy idősebb Bélának masszázsszalonja van, és egy lakókocsiban berendezett peep-show-val járja a környék aprófalvait; vagy ha tudná is, jó nevelést kapott, és ezért nem hajlandó felülni " a vér nem válik vízzé " vagy " az alma nem esik messze a fájától " típusú előítéletes gondolkodásnak, viszont hisz abban, hogy a hatalom bölcsességgel és igazságosságal is párosul. Így azután egy másik előítélet rabságába esik, amit egyszerűen a " jó király " mítoszának nevezhetünk: e szerint az uralkodó bölcs és megfontolt, szíve szerint helyesen cselekedne, ámde gonosz tanácsadói, beosztottjai, alattvalói és parancsainak végrehajtói mindeme nemes szándékokat semmibe véve ( vagy azokról mit sem tudva ) rút dolgokat művelnek. Ha baj van tehát, a királyhoz mindig bízvást fordulhatunk. Magyar Narancs; Cím: Magánvalóság - A jó király; Szerző: Kálmán C. György; Dátum: 2001/14/06

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Zsuzsa tényleg férjhez ment és az is igaz, hogy szeretne a családi életre jobban odafigyelni. Nagyon jól teszi ( szerintem ). Annál is inkább, mert No1 teljesítményt Jutka mellett egyre nehezebben tudna produkálni. ( De a vér nem válik vízzé, nomeg a sakkban pénz is van, szóval aligha fogja végleg abbahagyni. ) Az én kedvencem egyébként Zsófika, aki szintén kiváló sakkozó és nagyon szimpatikus személyiség, de két ( sakkban ) jobb testvér árnyékában kell produkálnia. Egyébként csodálatra méltó az az ügyesség, ahogy a Polgár apuka meg tudta szervezni lányai sakk karrierjét! Hogy a lányok közül egyik se vigyen el a többi elől minden trófeát, és hogy bizonyíthassa más sakkozókkal szembeni kiválóságát, hogy megadasson mindegyiknek a sikerélmény, hogy bíztatást, de egyúttal versenytársat is jelentsenek egymásnak. ( Tisztára, mint egy többlépcsős rakéta... ) Index Fórum; Szerző: DcsabaS; Dátum: 1998/06/14


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«