Addig üsd a vasat, amíg meleg! #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy addig kell valaminek a megvalósításán fáradozni, amíg kedvező a helyzet.[Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás gyakran szólássszerűen beágyazódik a szövegbe. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] [Példa 8] [Példa 9]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Ezzel együtt igazuk van a NATO-felvételre pályázó országok politikusainak, amikor „addig üsd a vasat, amíg meleg” alapon minél közelebbi határidőket mondanak lehetségesnek – mint tette ezt Horn Gyula Antwerpenben és Václav Havel cseh elnök a Der Spiegel hasábjain. Magyar Hírlap 1995/02/13., 7

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Sándor az anyját csitítgatta. - Sose eméssze magát avval. Ami megvan, az megvan. Megleszünk mi így is. - De a hangjában biztatás volt: addig üsd a vasat, amíg meleg. Az öregasszony most már taposott úton volt. A családi szégyen, a hír hátára kapott Horváth név, a maga érdemei és a gyerekek vélt háládatlansága újra szétpatakzott a szívén; elfelejtette a halált, a helyzetét, és két év óta számtalanszor begyakorolt tempóval dobta magát panaszaiba. Az akadozó melle most egész tisztességesen működött, a szemei kielevenedtek, és a csöpp múmiaarcát is pirosság futotta be. A legérzékenyebb passzusára zendített rá. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Negyven év - Horváthné meghal - Gyász; Szerző: Németh László; Dátum: ---1969

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Még az ebnek sem jó az első fia ( senkinek sem tökéletes az első munkája ). Disznóra gyömbért ne vesztegess. Híres eperre nem kell kosárval menni. Nem szokták az halottat az szentegyházból hazavinni ( például ételt a konyhába stb. ). Addig hántsd az hársfát, míg hámlik ( addig üsd a vasat, míg meleg ). Még az Isten is kitért az részeg ember elől. Hosszú, mint a Szent Iván éneke ( bőbeszédű ). Az kecske sem menne az vásárba, de csapják hátul. Elég egy kő száz varjúnak is ( ismert például a törökben, a perzsában ). Élet és Tudomány; Cím: Négyszáz éves szólás - és közmondásgyűjtemény; Dátum: 1998

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Azt mondják, férfias. Egyedül él, nincs szüksége se férjre, se családra. Talán később. Ráér. Addig kell ütni a vasat, amíg meleg. Addig hajtani, amíg a magánosítás ilyen jövedelmező. Férfi azért jöhet, de tartós kapcsolatra nincs szüksége. Megjegyzem, ma sem könnyű egy nőnek előrelépni. Elvileg ugyan egyenlők az esélyeik, de felettük ott az üvegplafon, ami nem látható, de fejét beüti az a nő, aki feljebb akar jutni.Magyar Nemzet; Cím: Nők a médiában; Szerző: Kovács Judit; Dátum: 1997/09/26

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Ma ez nálunk így szokás Az nem az én hibám Az, ki lelkes amatőr Az vessen követ rám De, ha engem eltalál A többi megmarad És egy sportoló nem változtathat meg Szabályokat De ha nem kapom meg... Így hát magyar ifjak, lányok Jól figyeljetek! Sportolni szép és érdemes Csak észnél legyetek! Elmúlik a dicsőség Ha kiöregedtetek Addig kell a vasat ütni Ameddig még meleg! De ha nem kapom meg... Index Fórum; Szerző: bagojj; Dátum: 1999/03/10

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
A Jugoszláviával szomszédos hét ország miniszterelnökeinek bulgáriai munkatalálkozója Valószinüleg már a jövő hónapban folytatja a hét miniszterelnök a ma félbehagyott munkát, mégpedig Budapesten. A magyar miniszterelnök egy rögtönzött sajtóbeszélgetésen ezt azzal magyarázta, hogy egyrészt a lerombolt Duna-hidak roncsainak eltávolitásának ügyét részletesebben át kell még beszélni, másrészt Magyarország az összegyült ötleteket egy hónappal később márciusban továbbithatja a délkelet-európai stabilitási egyezmény többi résztvevőjének, amidőn ez utóbbiak már az ujjáépités konkrét programjainak finanszirozásáról döntenek, remélhetőleg. E szó " remélhetőleg " folyton visszatért a sajtóbeszélgetésen, mert ugye a jelek szerint a nyugat nem eléggé fogékony az esendőbb, szegényebb, ugyanakkor a balkáni ujjáépitésben mégis csak felettébb érdekelt jugoszlávia szomszédok kivánságai és érdekei iránt, ugyhogy mindebben csak reménykedni lehet. Mindenesetre a hiszárjovói találkozó lényege a folytatásban rejlik, vagy ha úgy tetszik, addig kell ütnünk a vasat, amig még meleg és most még meleg. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: A Jugoszláviával szomszédos hét ország miniszterelnökeinek bulgáriai munkatalálkozója; Szerző: Zentai Péter; Dátum: 2000/01/22

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Valami tréfával fejeztük be vitánkat, és egyikünk sem gondolt arra, hogy hónapok múltával ez a komolytalan beszélgetés - kínzások és árulás segítségével szerzett terhelő vallomások alapján - a buta és korlátolt rendőri jelentésre támaszkodó még butább ügyészi vádirat egyik pontja lesz ellenemben. Ezt az epizódot később Illyés Gyula is megemlítette, belefonva a Hunok Párisban meséjébe. Pár hét elmúltával Lóránd György visszaérkezett. Nagy büszkén nyújtott át egy, a Kommunista Ifjúmunkások Szövetségének titkára, Singer Ernő ( a későbbi Gerő Ernő ) által kézírással írt és aláírt levelet, amelyben a megkezdett munka folytatására biztatott bennünket, folytatólagos támogatást ígérve, s jelezve, hogy hamarosan szerét ejtik közvetlen kapcsolat megteremtésének. Csalódás volt ez a levél számunkra, mert csak a jövőre ígért segítséget, s mi ütni szerettük volna a vasat, amíg meleg. Hogy tudjuk folytatni a munkát minden segítség nélkül? Szeginél, szülei miatt, már nem találkozhattunk, röpiratok kiadására is pénz kellett volna (... ) Céltalannak látván ezen körülmények között a további összejöveteleket, elhatároztuk, hogy ezentúl csak a baráti érintkezésre szorítkozunk, lehetőleg az előadások keretein belül. Nekem valahogy furcsa volt, hogy a kapott levélben folytatólagos segítségről beszélt Gerő.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A Szentlélek karavánja; Szerző: Illyés Gyula; Dátum: 1987

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Mi erről a véleménye? - kérdezte a Népszava Kasza Józsefet, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökét, Szabadka polgármesterét. Ebből idézünk. * Kasza József: - Idestova öt éve követeljük ezt az autonómiát, úgy hogy most már igazán itt az ideje annak, hogy meg is kapjuk. - Időszerűnek tartja most ezt a követelést? - Az autonómia kérdése mindig időszerű. - Most miért az? Úgy gondolja, most van az az idő, amikor addig kell ütni a vasat, amíg meleg? - Nem. Mostanában nálunk nem a vasat ütik, hanem bombáznak. Így aztán most számunkra nincs is fontosabb dolog az autonómiánál... Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Az életünkről van szó ! - állítja Kasza József; Szerző: ( Interneten ); Dátum: 1999/29/04

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A millecentenáriumot már elmulasztották... Ugyanakkor sikerült elérni, hogy legalább ne vitatkozzunk a fontosabb értékű műkincsekről. Amikor először voltam Moszkvában ebben az ügyben, mindössze nyolc képről és néhány szoborról állította mindkét fél, hogy Magyarországról származnak. A látogatást követően beengedtek a múzeumi raktárakba. Éltünk az alkalommal, nem is engedtem hazautazni a munkatársaim egy részét, sőt kiküldtem utánuk másokat is, hogy addig üssék a vasat, amíg meleg. Végül is 154 képet és nyolc szobrot azonosítottak, és ismert el az orosz fél, hogy ez innen került ki. De nem biztos, hogy hamar visszaadják őket. Hosszú távon biztos, mert szerintem kikerülhetetlen ez a dolog. A legfurcsább ebben a helyzetben, hogy a honvédő háborújukat becstelenítik meg azzal, ha például a zsidó gyűjteményekből elhurcolt műkincseket nem szolgáltatnak vissza. Magyar Nemzet; Cím: Hazavárt műkincsek; Szerző: Szendrei Lőrinc; Dátum: 1997/10/17


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«