Ani Řím nebyl postaven za jediný den. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že každá činnost si vyžaduje čas a trpělivost, výsledky se nemohou dostavit okamžitě. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Varianty#

Tvarové varianty#

Ani Řím se nepostavil za den. [Doklad 2].
Řím nebyl postaven za den. [Doklad 3]

Záměna komponent#


Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

Přísloví se většinou vyskytuje transformované do vedlejší věty [Doklad 1] [Doklad 2]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Říká se, že ani Řím nebyl postaven za jediný den. A tak ani hluboké změny s významným dopadem na celkovou kvalitu života není možné očekávat po jednom sezení. Proto je užitečné se s koučem podívat na život jako celek a postupně pracovat na všech oblastech, které jsou pro vás důležité. http://www.personalcoach.cz/koucing-harmonie

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
... kdyby asteroid dopadl do pobřežních nížinných oblastí blíž Říma místo hornaté oblasti Sirente. Odhadem podle jaderných zkoušek by výbuch o síle 200 kilotun, k němuž dojde na zemském povrchu, mohl srovnat se zemí oblast sta čtverečních kilometrů. Známé rčení říká, že ani Řím se nepostavil za den. Ale zdá se, že byl děsivě blízko možnosti naprosté zkázy během několika vteřin. Mladá fronta DNES, 15. 2. 2003

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Řím nebyl postaven za den a ani vztah se za tak krátkou dobu nepodaří vybudovat. Shineová, Betty: Magická síla mysli.

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="Řím"]{0,3}[word="den"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«