Az alma nem esik messze a fájától. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésre mondják, hogy amilyenek a szülők, olyanok lesznek a gyermekeik is. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] Lásd még a Wie der Vater, so der Sohn közmondást is.


Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Nem esik messze az alma a fájától.

Nem esik messze az alma a fától Ritkán, de előfordul a közmondásban a fa komponens birtokos személyjel nélkül is
[Példa 6] [Példa 7]

Komponensek cseréje#

Fia sem esett messze a fájától Jó példa a közmondás alkalmi szövegbe építésére.
[Példa 8]

Variánskomponensek#

Tipikus használat a szövegben#

Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Abschnitt Közmondás):
Mint tudjuk, az alma nem esik messze a fájától – de nagyon messze gurulhat tőle. Lélektani közhely már, hogy a gyerekek vagy modellnek tekintik szüleiket, s az ő gondolkodásmódjuk, viselkedésük, elveik, erkölcseik követése határozza meg életüket, vagy éppen ellenkezőleg, fellázadnak, és tudatosan vagy tudattalanul, de merőben más utat választanak. Magyar Hírlap 1996. szeptember 30., 7

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek)):
„Szüleim még a személyijükért is irtóztak bemenni a rendőrségre” – tudatja a belügyminiszter által nemrég a rendőrségtől kiemelt, 49 éves egykori főnyomozó, milyen messze esett alma a fájától.Heti Világgazdaság 1996. november 2., 148

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Visszatérve apám igazolványához, meg kell vallanom, hogy az alma messze esett a fájától. Apám 56-ig volt párttag, 57-ben magas korára való tekintettel - nyolcvankét éves volt akkor - már nem lépett vissza, indokolását az illetékes pártszervezet is méltányolta. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Megmaradt Szobotkának; Szerző: Szabó Magda; Dátum: 1983

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek)):
" Argil, ne vonj mechanikus párhuzamokat. Az embernek nagyobb a felelőssége, és a lehetősége is több a választásra... és igenis, az alma a fájától olykor messze esik... " Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Az együttlét - A töve és a gallya; Szerző: Jókai Anna; Dátum: 1997

[Példa 5] (Abschnitt Sajátos használat):
Úgy tűnik, Európa ezekkel a krisztusi eszmékkel és etikával szelídítette meg a kontinens barbár, vad népeit, s ezzel a sajátos kultúrával tudott szembehelyezkedni minden, Keletről érkező veszedelemmel. A tény, hogy időközben " messze gurult az alma a fájától ", nagy és szenvedélyes kitörésekhez vezetett, de a szívek mélyén mindig ott lappangott a vágy visszatérni a Názáreti személyéhez és csodálatos tanításához. Nem szűntek meg például a kontinensen a háborúk, öldöklések, vérontások - több háborút jegyeztek fel történetében, mint az öt kontinensen együttvéve -, de nem lehetett kiirtani a vágyat soha az emberibb, békésebb időkért. Magyar Nemzet; Cím: Európa és a keresztény kultúra; Szerző: Rédey Pál; Dátum: 1997/05/16

[Példa 6] (Abschnitt Sajátos használat):
Különösen éles volt a vita közöttük abban a kérdésben, hogy mi legyen a nyugdíjalap pénzének egy részével. Bush a nagyobb nyereség reményében kockáztatna. Bush láthatóan nagy figyelmet szentelt Gore vélt gyenge pontjainak, melyeket a jelölt morális fogyatékosságaiban vélt megtalálni. Nem állított, csak sugalmazott. Azt sejtette, hogy morális kérdésekben az alelnöki alma nem esett messze az elnöki fától.Népszava; Cím: Politika és predesztináció; Dátum: 2000/10/11

[Példa 7] (Abschnitt Sajátos használat):
- Hogy esett végül is az alma olyan messze a fától, hogy négy gyermeke közül az lett a legismertebb, aki telente a jeges Duna átúszására vállalkozott hoszszú éveken keresztül? Magyar Nemzet; Cím: Meddig tart ( még ) a Mindszenty-per ?; Szerző: Kurcz Béla; Dátum: 1999/01/09

[Példa 8] (Abschnitt Variánsok - komponensek cseréje):
Fia, Maxi unokatestvére sem esett messze a fájától: a családi legendáriumban csak doktor avagy professzor eposzi jelzővel szereplő ifjabb Bucsek gyerekkorának egyik szép epizódjaként emlegetik, hogy amikor a család csibeneveldét létesített, ő háromszáz pelyhes aprómarhát hajított ki szép ívben a padlásról, ily módon tanítva meg világelsőként a kiscsirkéket - igaz, meglehetősen rövid időre - repülni. Magyar Narancs; Cím: Torokszorító családi legendák II. - A volt kutyakozmetikus; Szerző: - boda-nyulasi -; Dátum: 1999/01/07

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«