Basa tvrdí muziku. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Říká se, když při dosažení určitého cíle nezáleží jenom na tom, co se vyjádří, ale především na tom, jak se to vyjádří. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#

Bez basy není muzika. [Doklad 2]

Záměna komponent#


Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Jistě, je to vtip. Ale pro Eliána, nevinné dítě, jemuž hrozí zatracení, je to něco víc: strašný a nepřijatelný návrh. 2000 Los Angeles Times Syndicate Ruská basa tvrdí muziku Rusko se rozhodlo ukázat, že stále chová ambici být jednou ze dvou hlavních mocností světa. Jasnou řečí mluví návrh nové bezpečnostní doktríny říše, kterou včera schválila Bezpečnostní rada prezidenta Putina. Přestože text návrhu není přesně znám, je jisté, že bude tvrdší než doktrína dosavadní. Lidové noviny, 22. 4. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Konec masopustu tradičně vrcholí pochováním basy, parodií pohřebního obřadu, při níž se rozveselení mládenci předhánějí v žertovných promluvách. Pohřeb symbolizuje konec veselí, protože bez basy není muzika, a začátek půstu, který potrvá až do Velikono . ladá fronta DNES, 20. 2. 2004

[Doklad 3] (Odstavec Další doklad):

Toto dědictví není podle docenta Hainera důvodem ani k zoufalství, ani k mávnutí rukou, ale k radikální úpravě rodinné kuchařky a životního stylu vůbec. Jestliže basa tvrdí muziku, pak zaručené recepty po babičce doprovázené obvykle většími porcemi jídla a menšími porcemi pohybu , " tvrdí " zase geny předávané další generaci , a znamenají tak vlastně nechtěnou pomstu potomkům . Lidové noviny, 22. 4. 2000

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="basa"]{0,2}[lemma="muzika"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«