Mondhatta volna szebben, kis lovag! #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

  • volna Lemma: vanA feltételes múlt idő kifejezésének segédigéje.

Jelentés(ek)#

Szemrehányásként mondják valamilyen sértő, bántó kijelentés nyomán. A kifejezés Rostand Cyrano de Bergerac című verses drámájának híres orrmonológjából vált szállóigévé. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A telefon valóban egyszerű, kényelmes és jóval olcsóbb módszer, már ha van bankszámlája. Nem kétséges, hogy a jövő útja az elektronikus pénzforgalom, de ahhoz még itt az Egyesült Államokban is rengeteg feltételnek teljesülnie kell, nem beszélve Magyarországról. Mert ugyebár az internetes vásárlás egyik komoly feltétele ez, no meg hogy rendelkezzék minden család számítógéppel. Nem lehet felróni senkinek, hogy indulatos, ha nem találja meg hazánkban az addig számára megszokott és kényelmesebb módszert, s nem lehet rásütni valamire éppen ezért, hogy elavult, mert ez nem tetszik nekünk. Természetesen " mondhatta volna szebben, kis lovag ", de az mit sem változtat azon a tényen, hogy ez az " elavult " és " letűnt " módszer még hosszú ideig szolgálhatná a magyar állampolgárok kényelmét, hacsak nem lesz valami csoda folytán egy csapásra mindenki az országban jómódú, a bankok által megbecsült hitelkártya - és számlatulajdonos, s aki ráadásul még szereti azt is, ha nincs semmi beleszólása számláinak befizetési időpontjába. Ebben az esetben már valóban elmondható, hogy a csekk-könyvecskénk bekerülhet a ládafiába a limlomok mellé.Magyar Hírlap; Cím: Ki a bunkó és mi az elavult; Szerző: Szeberényi Ottó Brooklyn , New York; Dátum: 2000/10/25

[Példa 2] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Túldramatizálni persze nem kell e szavakat, mert ha jól értjük, csak arról szólnak, hogy velük szemben egyelőre nem alkalmazzák teljes szigorral a magyar törvényeket. De akkor is, Cyrano stílusában: mondhatta volna szebben, kis lovag. Ha mégis így hangzottak el, ennek csakis az lehet a magyarázata, hogy Orbán Viktor és kormánya a kemény hangütéssel akarja feledtetni, hogy elődjéhez hasonlóan maga sem tett semmit a zsebszerződésekkel szemben, kizárólag hatalmi-politikai okokból elnézte kisgazda koalíciós partnerének a semmittevését. Most a kihelyezett kormányülések hivatottak megszépíteni ezt az egyébként sok szempontból csúnya három esztendőt. Magyar Hírlap; Cím: Zsebszerződéses labancok; Dátum: 2001/07/18

[Példa 3] (Abschnitt Jelentés(ek)):
Sajnos az ellenzékbe szorult SZDSZ képviseletében az egyébként magabiztos és empatikus Pető Ivánon erőt vett a frusztráció. Üzenetében nyoma sem maradt humornak, szilveszteri hangulatnak. Ismét Cyranót idézve úgy érezzük: " Mondhatta volna szebben kis lovag, más-más hangnemben, így ni hallja csak! " Magyar Nemzet; Cím: Én nem tudom. . - ( Ki ideges ); Szerző: Kristóf Attila; Dátum: 1999/01/28

[Példa 4] (Abschnitt Jelentés(ek)):
A cikk egyetlen név szerinti címzettje Konrád György, aki Rényi szerint nem érzékelte, hogy állásfoglalásai " az agresszív imperialista politika segédeszközeivé válnak ". S hogy Konrád és még " többek ", akikhez név nélkül intézi felszólítását, pontosabban megértsék, mit jelent a cikk címében is jelzett fenyegetés: " Nem babra megy a játék ", Rényi szemére veti Konrádnak, hogy szót emelt a lengyel Jacek Kuronért, Adam Michnikért és " a KOR nevű ellenforradalmi szervezet többi, perbe fogott szóvivőiért ". Perbe fogott? Cyranoval: " Mondhatta volna szebben, kis lovag! " Jacek Kuron és sok száz más lengyel patrióta akkor már egy éve börtönben ült, és nem lehetett tudni, mi lesz a sorsuk. Az " ódium ", amelyet Rényi szerint a magyar ellenzékieknek viselniök kell, eléggé érthető ebből az utalásból. Vajon - nem morális, hanem hatalmi szempontból - itt is " felfelé " kiabált? És amikor állítólag " felfelé " kiabált, Kádárt és társait is perrel, börtönnel fenyegette? Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Falra borsó; Szerző: Méray Tibor; Dátum: ------1997


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«