Beszélni ezüst, hallgatni arany. #

A magyarban a kifejezés gyakran fordul elő az első fele nélkül, pusztán Hallgatni arany formában.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy sokszor jobb, ha nem mondjuk ki, amit gondolunk, a hallgatás sokszor hasznosabb a beszédnél. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. A magyarban a kifejezés gyakran fordul elő az első fele nélkül, pusztán Hallgatni arany formában, illetve a beszélni ezüst rész néha kicserélődik valamilyen más szerekezettel. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Hallgatni arany. Voltaképpen ez a forma a leggyakoribb, a közmondás ritkábban szerele a beszélni ezüst előtaggal.
[Példa 8]

Hallgatni arany, beszélni ezüst. [Példa 9]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Hallgatni arany: Sepsey is jobban tette volna, ha csöndben marad. Az előző cik-lusban a Kárpótlási Hivatal vezetője volt; akkora végkielégítést vett fel, amelyből egy átlagnyugdíjas tíz évig vidáman megélhetne. Népszabadság 1997/03/04

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Egy biztos, az eltelt négy esztendőben a sajtó és a tömegtájékoztatás megmutatta, hogy tud mértéket tartani. Kiderült, hogy ha egy orgánum interjút kér az ország miniszterelnökétől, az még nem a kormánypártiság ismérve, hanem a tájékoztatás része. Ez Antall József miniszterelnöksége idején még nem volt ilyen egyértelmű. Bár az elmúlt négy esztendő nem volt mentes a politikai botrányoktól - az olajügyletektől a korrupcióig mindent találhattunk -, kiderült, hogy a magyar sajtó nem olyan gonosz, mint lehetne. Jó lenne ezeket a tapasztalatokat az elkövetkezendő évekre is átmenteni. No nem azt, hogy hallgatni arany, csupán azt, hogy hallgattassék meg a másik fél is. Ahogyan ez felnőtt demokráciákban megszokott. Magyar Nemzet; Cím: A rádió mellett - Választás ' 98; Szerző: Hanthy Kinga; Dátum: 1998/05/26

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Meglehet, hogy hallgatni arany, ám ha Robert Rubin szólal meg, szavainak értékét a nemesféménél is többre becsülik a Wall Streeten. Kevés amerikai pénzügyminiszter örvendett olyan tekintélynek és népszerűségnek a pénzügyi világban, mint az egyébként mindig nyugodt, kiegyensúlyozottan fogalmazó volt befektetési bankár. Az amerikai gazdasági fellendülés és stabilitás kivételesen hosszú szakaszával esett egybe kabinettagsága, s hogy ez így alakult, abban az amerikai sajtó meghatározó érdemeket tulajdonít a három pénzügyi " muskétásnak ", Rubinnak és helyettesének, Lawrence Sum-mersnek, valamint Alan Greenspan központi bankelnöknek. Magyar Nemzet; Cím: Vége a Rubin-kornak; Szerző: Lambert Gábor; Dátum: 1999/05/18

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Szellemi életünkben, a hírközléstől a társadalomtudományokig nem ritka gyakorlat, hogy csak akkor szólalunk meg, ha valamiről cáfolhatatlanul hiteles képet lehet adni. Az igény elvben jogos, de a gyakorlatban sokszor a hallgatni arany ősi bölcsességének érvényesülését eredményezi. Ezért is, hogy részletesen dokumentált történetírásunk jobbára a felszabadulásig tart. Nem gondoltuk végig, hogy a hallgatás ugyanúgy megzavarja, helytelenül tájékoztatja a közvéleményt, mint a nem pontosan dokumentált tények, vitatható elemzések, következtetések. Különösen akkor, ha az ország határain túl folyamatosan foglalkoznak 1956-tal, melynek Nyugaton - hogy a közhasználatú földrajzi fogalommal helyettesítsem a társadalmi-politikait - kisebb könyvtárat megtöltő irodalma van, ami a sajtó s különösen a rádió közvetítésével rendszeresen eljut Magyarországra. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: 1956; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1987

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Továbbment a szótulajdonos, nem adta ki a vélekedését, mert hallgatni arany, beszélni kockázatos dolog. Nem az a veszélyes ránk nézve, ami bemegy a szánkon, hanem ami kijön azon. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Engedjétek hozzám jönni a szavakat; Szerző: Sütő András; Dátum: 1994

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
János, ők valamennyien az MSZP frakcióját erősítik szótlanságukkal, hiszen tudjuk, hallgatni arany.Magyar Nemzet; Cím: Notórius hiányzók és " hallhatatlanok "; Szerző: ( bodnár ); Dátum: 1997/02/24 A szerző ironikus értelemben használja itt a közmondást.

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Hallgatni nem csupán arany, de néha maga a szabadság – érezhetik május 15-e után üzleti titkok tudói, akiket jogosulatlan felhasználás vagy nyilvánosságra ho-zatal esetén már nemcsak polgári per és kártérítési kötelezettség, hanem végső esetben akár hároméves börtönbüntetés is fenyeget.Heti Világgazdaság 1994/05/21

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Én, hogy mégse nézzenek egészen hülyének, mindig a többséggel szavaztam. Kíváncsi lettem volna, vajon itt is bundáznak -e, de inkább magamba fojtottam a kíváncsiságomat, nehogy kiderüljön a tájékozatlanságom. Tegyük föl, hogy bundáznak, gondoltam. Ha így van is, majd bolondok lesznek nekem, a laikusnak az orrára kötni. Máshol is bundáznak. De tegyük föl, hogy mégsem bundáznak, s netán félreértik a kíváncsiságomat. Akkor holnap azt fogja suttogni a hátam mögött mindenki, hogy megvesztegethető vagyok. Hogy célzásokat tettem. Hogy az isten úgy fölvitte a dolgomat, hogy már a tiszteletdíjat is keveslem. Aranyozzuk be inkább a közhelyet, hogy hallgatni arany, és hallgassuk a sok szép ( és csúnya ) verset a sok szép ( és csúnya ) lányka szájából, hallgassuk áhítattal, pontozzunk és szavazzunk, a többit majd a jóisten balkeze elrendezi valahogy. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: Thészeusz találkozása Hermésszel és az ál-Ariadnéval A szerző itt a hallgat két eltérő értelmével ('nem szól', illetve 'hangokat felfog, megért') játszik.


[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Duma, duma, a mindenit, dumaláda vagyok, tessék. Annyit beszélek, de annyi sokat beszélek, amennyit a tüdőm, a szám elbír. Tudom, bolond lyukból bolond szél fúj, meg sok beszédnek sok az alja, meg hallgatni arany, beszélni ezüst. Hát vállalom az ezüstöt ezüst nyári éjszakán. Mert igaz, ami igaz, fecsegő csaj vagyok, ne törődj a mondókámmal. Nem is vitás, ha fölbosszantanak, kinyitom a dumaládát. És az is igaz, senki nem tud úgy megvadítani, mint te, úrfi. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A fiú, akinek angyalarca volt; Szerző: Fejes Endre; Dátum: 1982

[Példa 10] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Végül valóságos újsághír: kétféle ólmozatlan 98-as benzin kerülhet forgalomba januártól, kétféle jövedéki adóval. Egyes multinacionális olajcégek szerint ez az adócsalás veszélyét hordozza magában, és újabb hto-botrány kerekedhet belőle. Lehet, hogy hallgatni (fekete) arany? Magyar Hírlap 1999/10/27


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«