Blahoslavenější je dávat než brát. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že skutečné bohatství spočívá v tom, že člověk nemyslí jenom na sebe, ale snaží se obdarovat své bližní. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#


Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Mohli bychom dokonce říci, že ten, kdo dává, získává nad obdarovaným jakousi moc. Jistě platí Ježíšova slova, že blahoslavenější je dávat než brát. Deníky Moravia, 23. 12. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="blahoslavenější"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«