Lepšie dať, ako brať.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie opisuje skúsenosť, že človek obohatí svoj vlastný život, ak je nezištný voči iným a nemyslí len na vlastné výhody. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa vyskytuje len v cirkevných textoch. [Doklad 2] - [Doklad 8]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. potenciálny komentár
[Doklad 2][Doklad 3] [Doklad 5]

Blaženejšie je dávať, ako prijímať. [Doklad 6] [Doklad 7]

Radostnejšie je dávať, ako prijímať. [Doklad 8]


Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Ježiš zástupom rozkázal posadať si na trávu, vzal tých päť chlebov a dve ryby, pohliadol do neba, dobrorečil, lámal a dával učeníkom chleby a učeníci zástupom. Všetci jedli a nasýtili sa. Matúš 14, 19. 20 Ezechiel 2, 3 - 8a Modlíme sa za zbor: Kšinná 24. ŠTVRTOK Matúš 6, 1 - 4 Blahoslavenejšie je dávať, ako brať. Kázeň na vrchu pokračuje ďalšou kapitolou, ktorá začína o almužne. Almužna ( obeť, milodar, desiatok, ofera ) je mojou konkrétnou odpoveďou na to, čo prijímam zhora. Prijímam toho dosť v hojnej miere na každý deň. Pamätám na slová Pána Ježiša Krista uvedené vyššie ( Skutky 20, 35 ). Prijímam a dávam. Tesnou bránou. Ročenka. Kežmarok: Vivit 2003.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Cirkevný zbor bol veľmi malý uprostred veľkého mesta. Svojou prácou si nesnažil získať slávu, ale šlo mu vždy o dobro a blaho zboru. Čo k svojmu živobytiu potreboval, zadovážil si prácou svojich rúk. Je to rozdiel od mnohých putujúcich kazateľov, ktorí uplatňovali v zbore vysoké nároky za svoju službu. Nie tak apoštol, ten sa prejavil ako skutočný učeník Pána. To si musia aj oni uvedomiť, lebo im tým dal príklad, ako musia pracovať a ujímať sa slabých. Cituje Ježišove slovo, ktoré nám zachoval: "Blahoslavenejšie je dávať, ako brať" (v. 35). Rozlúčková reč neznamená koniec jeho misijnej činnosti. Koniec činnosti znamená len v Efeze a iných mestách v okruhu Egejského mora. Služba slova 2002/3


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Byť duchovný neznamená byť naklonovaný podľa jedného vzoru. Existuje hranica, po ktorej prekročení by rozdielnosť nemala dlhšie znášať jednotu. Pravda nikdy nemôže byť obetovaná spoločenstvu, ináč sa stane prázdnym a stratí svoj význam. Falošná tolerancia nepripúšťa definíciu toho, čo sľubuje tolerovať a predstieraná jednota nie je skutočná. Takýto prístup nerešpektuje vzťah, ktorý je bez reálnej komunikácie nemožný. Dokonalosť trojjediného Boha v etike sa prejavuje zameraním sa na druhého. Táto alternatíva voči egocentrizmu je pravým atribútom svätosti a naplnenia. „Blahoslavenejšie je dávať, ako brať“, čítame v Biblii (Sk 20, 35). Odmietnutie tejto pravdy, alebo neposlušnosť voči nej spôsobuje utrpenie. Ak budovanie silných vzťahov nie je vysokou prioritou cirkvi, tak potom nenapĺňa svoje poslanie. Podstata jedného Boha v Trojici nás môže inšpirovať k jednote namiesto uniformity a k spolupatričnosti namiesto konformity. Jaura, Dušan, Kušnierik, Juraj: Tabu v cirkvi, alebo, o tom, čomu sa kresťania vyhýbajú. Bratislava: Porta libri 2000.


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Láska nie je sebecká. „ Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im! Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu?“ (Lk 6, 31 - 35). Ježiš nás provokuje k nezištnosti tým, že nás vymanil zo zákona „niečo za niečo“. Preto nech dá, aby sme konali a pritom nečakali, že sa nám to raz vráti. 4. Láska nie je sebecká. „Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20, 35). Tieto Ježišove slová nás vyzývajú, aby sme na nekonečnej ceste za šťastím vykročili ako prví našim dávaním a nečakali stále, že niečo dostaneme. Duch Svätý, darovaná Láska, veď nás na príhovor Panny Márie po stopách Ježišových. 5. Láska nie je sebecká. „Nech sa každý z nás páči blížnemu na jeho dobro a budovanie. Veď ani Kristus nehľadal záľubu v sebe“ Auzenet, Dominique: Trinásť zastavení lásky. Bratislava: Lúč 1999.


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
V Laurinom živote bolo viacero situácií, kedy by svojim spolužiačkam bola zniesla aj modré z neba. Napríklad keď ich prišla navštíviť mama so zásobami sladkostí, voňaviek, mydielok a iných drobností, ktoré sú pre dievča také vzácne … Amandina si to rýchlo bežala schovať a Lauru v momente obklopili kamarátky. Už ju poznali, že začne všetko rozdávať, že je šťastná a spokojná, ak môže niekomu urobiť radosť, a že nehľadí na to, že jej neostane nič. Blaženejšie je dávať, ako prijímať. Laura bola presvedčená, že je to tak. Sestra Anna María odchádza Sestra Anna María ako učiteľka nemá páru. Všetci vedia, že stredobodom jej záujmu sú predovšetkým dievčatá, ktoré zaostávajú. Raz sa rozhovorila väčšmi ako zvyčajne. Jedno dievčatko, dosť vzdorovité, predstieralo, že nechápe ani najjasnejšie a najzákladnejšie veci. Sestra Anna María však nie je typ, ktorý by sa znechutil, navyše nechcela túto situáciu dramatizovať, preto zvolala: — Aké krásne je byť učiteľkou až do sedemdesiatky! Beccalossi, Mária Lucia: Laura Vicuňová. Dni, ľudia, miesta a udalosti, ktoré poznačili jej život. Bratislava: Don Bosco 2006.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Pre milióny ľudí Martin Luther King je obraz nenásilnosti, Gándhí znášanlivej trpezlivosti a Matka Terézia lásky k posledným z posledných. Kristus je tvár Otcovej lásky. • Matka Terézia z Kalkaty dokonale pochopila evanjelium lásky s celou energiou svojho krehkého tela. Milovala celým svojím srdcom a s každodennou námahou svojich rúk. Prekračovala hranice náboženskej, kultúrnej a etnickej odlišnosti, a učila svet tejto potrebnej a blahodarnej pravde: „Radostnejšie je dávať, ako prijímať.“ Mnoho ľudí každého stavu videlo v tejto žene nezlomnú vieru. Mala mimoriadny duchovný zrak, veľkodušnú a pozornú lásku k Ježišovi, ktorého videla v každom človeku, ktorého stretla, absolútnu úctu ku každému ľudskému životu a odvahu čeliť mnohým výzvam. „Prikľaknem si k najbiednejším z biednych a zaujímam sa o ich potreby.“ Žobráci, malomocní a obete choroby AIDS nepotrebujú debaty a teórie: potrebujú lásku. Vigano, Angelo: Kto je Otec Boh? 12. Láska k Bohu a človeku. Bratislava: Don Bosco 1999.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="lepšie"] []* [lemma="dať"] []* [lemma="brať"] [word="blahoslavenejšie"] []* [lemma="dávať"] []* [lemma="brať"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«