Dočkaj času jak hus klasu.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje odporúčanie, že riešenie niektorých problémov chce svoj čas a nie je možné predbiehať udalosti. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa v textoch niekedy používa len v skrátenej podobe. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Nedopusťme , aby nás ovládol pocit bezmocnosti, pretože ten nastupuje tam, kde sa demokracia stáva bezmocná. V rubrike To je môj názor, uverejňujeme aj texty, ktoré v celom rozsahu nemusia korešpondovať so stanoviskom redakcie. Napriek uisteniam premiéra SR, že vláda sa zatiaľ meniť nebude, zdroje blízke SDĽ tvrdia niečo iné. Údajne ministerstvo obrany a ministerstvo zdravotníctva SR potrebuje skutočných odborníkov a tých má práve vo svojich radoch SDĽ. Zdá sa, že scenár o veľkej koalícii so sociálnodemokratickou nálepkou nie je len fantazmagóriou. Ako vraví premiér SP, “dočkaj času ako hus klasu....” Bol som užasnutý, keď som sa dozvedel o výroku ministra Slobodníka, podľa ktorého Dr. Bútora „vystúpil s ostrými útokmi proti Slovensku, naozaj nedôstojnými“ počas konferencie o východoeurópskej literatúre, ktorú som spoluorganizoval a ktorej som predsedal. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 22.02.1993

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Ešte stále neprikazuje limitované úrody. Nedávno v Burgundskú strihali vinohrady, vypýtal som si nožnice, ostrihal dva kĺče. A vinohradník mi hovorí: „Nie! Všetky slepé očká dolu, staré drevá na holo a na celom viniči môže byť 5-6 očiek. Nechal si 10.“ On nesmie mať z hektára viac ako 60 hektolitrov vína. Je to dôležitý predpoklad kvality. My máme vinohradnícky zákon, podľa ktorého robíme aj prívlastkové vína, ktoré nemožno sladiť cukrom, ale tých je žalostne málo. Ako sa hovorí, dočkaj času ako hus klasu, o desať rokov — ak dá Boh — vám možno odpoviem inak. Najviac chutí to, ktoré si vinár dorobí sám? V. Š.: Vzťah k vlastnému vínu je ako porovnávať svoje a cudzie deti. Je v tom aj vlastná skúsenosť, aj spolužitie. Nemám ani kĺč, ale žijem medzi vinohradmi a niekedy si kúpim fľašku vavrinca od jedného, od druhého, porovnávam ich a mám z toho radosť. Keď má človek vlastnú vinicu, radosť je väčšia. Malík, Fedor: Tisícročné víno. Bratislava: Albert Marenčin - Vydavateľstvo PT 2001.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Jeho rady v týchto funkciách boli isto hlboko premyslené. Podobne ako premyslené bolo rozhodnutie zmeniť spôsob zberu skôr, než o tom bola verejnosť primerane informovaná. A odvodový hókus - pókus? Vraví sa: dočkaj času... Nové slovo, 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Aj vták vznešenosti a nesmrteľnosti - hus - dostal rôzne potupné pomenovania a stal sa synonymom hlúposti a dobrého jedla. To sa vo vedomí a zvykoch ľudí zachovalo a pretrváva dodnes: "Hlúpy a neskúsený ako hus; Dočkaj času, ako hus klasu; Trafená hus zagága; Rozumieš sa do toho, ako hus do piva; Ja som s tebou husi nepásol; Bodaj ťa pečená hus kopla; Nerozumieš tomu, ty hus; Idú ako husi. http://korzar.sme.sk/c/4675471/co-znamenala-hus-v-dejinach.html


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Buď trpezlivý. Všetko, potrebuje svoj času. (Dočkaj času ako hus klasu). Zatiaľ čo čakáš na výnosy, premýšľaj, ako svoje bohatstvo užiješ (Snívaj, vizualizuj si a naplň –uskutočni svoje sny a sny svojich blízkych. Nezabudni na charitu!!!!). Na začiatku každého úspechu je silná motivácia. Bez zámeru nepostavíš ani dom. Ako sa peniaze zhodnotia, máš dosť času premýšľať, čo ďalej. Menia sa hodnoty. Práca sa náhle stáva radosťou. http://hojnostvsetkym.webnode.sk/

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Niektoré želania a priania môžu mať horizont aj stoviek rokov. Napríklad želanie, aby raz všetci ľudia lietali do kozmu, aby ľudia nezomierali a žili stovky rokov. Teraz nesplniteľné priania, ale za nejakých 100 rokov už viac splniteľné. Na tieto priania naväzujú priania absolútne nerealistické a splniteľné iba nejakým zázrakom. Teda hovoríme o nerealistických želaniach a skorej hovoríme o bujnej fantázii. Je každému jasné, že na to, aby sa niektoré naše želania splnili, je potrebné naplniť určité podmienky. Ako sa ľudovo hovorí: Dočkaj času ako hus klasu. http://www.meditacia.sk/1297-Meditacia/1493-Splnene-prianie/

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="dočkaj"] []* [word="času"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«