Duch je síce ochotný, ale telo je slabé.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že človek sa z lenivosti alebo z pohodlnosti nedokáže disciplinovať a uskutočniť nejaké predsavzatie. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie má nízky výskyt obmedzený na náboženské texty [Doklad 1] [Doklad 4], alebo sa používa ako citát z biblie. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Duch je ochotný, ale telo je slabé Potenciálny komentár
[Doklad 4] [Doklad 5]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Ježišu, ako to muselo zabolieť tvoje srdce, keď si uvidel, že apoštoli spia, keď nezbadali, ako trpíš, a dovolili, aby ich premohol sen, kým si sa modlil na kolenách a prežíval smrteľný strach. Napomenul si ich a znova si ich vyzval na modlitbu, ale si ich neodsúdil. Hoci duch je ochotný, telo je slabé. - Ježišu, daj, aby bol môj duch ochotný, osloboď ma od sľabosti teľa a budem s tebou ! (Túto prosbu opakuj v duchu!) 6. Ježišu, aký čudný sen sa zmocnil apoštolov? Neprebudili sa, spali ďalej. Svätý Matúš píše : A keď sa vrátil, zasa ich našiel spať, oči sa im zatvárali od únavy. Nechal ich, znova sa vzdialil a tretí raz sa modlil tými istými slovami ... http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=271999428&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Všetko sme robili zadarmo a tanier pri dverách do sály bol dostatočnou pokladnicou na všetky výdavky. Ba zvýšilo aj na kultúrne zájazdy. Možno sa vám to vidí zidealizované, ako jalové reminiscencie na vzdialenú, hoci nezištnú, obetavú aktivitu. Aj v tom je kus pravdy. No môj zámer je vzbudiť záujem o takéto aktivity a prebudiť nasledovníkov. Osobný elán, isteže, ešte nezanikol, no už dávno platí: duch je síce ochotný, ale telo slabé. Nasledovníkov však akosi niet. ina už sedela v aute. Keď sa v ten večer viezla na schôdzku s Philipom, cítila napätie. Ako študent pred maturitnou komisiou. Vyprahnuté ústa a čudné pocity v oblasti žalúdka vôbec nepripomínali príjemné rozochvenie dievčaťa pred schôdzkou s mužom svojich snov. A ak dobre rátala, toto stretnutie bude v poradí už tretie. V priebehu ôsmich rokov! Literárny týždenník 2000/44


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Chcem súcítiť s tebou ako dieťa, ktoré súcíti so svojou Matkou. - Mária, chcem s tebou súcítiť a byť v Ježišovej blízkosti! (Túto prosbu opakuj v duchu!) 5. Ježišu, apoštoli počuli výzvu v Getsemanskej záhrade, ale premohol ich sen, zaspali. Svätý Matúš napísal: Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať: I povedal Petrovi: „ To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé." Znova odišiel a modlil sa: „Otče môj, ak ma tento kalich nemôže minúť a musím ho piť, nech sa stane tvoja vôľa" ( Mt 26, 40 - 42 ). Ježišu, ako to muselo zabolieť tvoje srdce, keď si uvidel, že apoštoli spia, keď nezbadali, ako trpíš, a dovolili, aby ich premohol sen, kým si sa modlil na kolenách a prežíval smrteľný strach. Napomenul si ich a znova si ich vyzval na modlitbu, ale si ich neodsúdil. http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=271999328&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Je Veľký piatok, deň spomienky na najvyššiu Božiu obetu. Gianna si uvedomuje, že ide v ústrety sebaobety. „Sestrička,“ hovorí hneď rehoľnej sestričke, ktorá ju prijíma a vovádza do pôrodníckeho oddelenia, „sestrička, prišla som, tentokrát musím zomrieť.“ Na túto ťažkú možnosť sa duchovne i telesne pripravila tak, že ako zvyčajne, odovzdala sa do Božej vôle. I keď je pravda, že „duch je ochotný, ale telo je slabé“. Ing. Pietro Molla v Spomienkach takto vykresľuje mesiace, ktoré predchádzali Gianninu krížovú cestu: „S neporovnateľnou duchovnou silou a takým istým odhodlaním si pokračovala vo svojom poslaní matky a lekárky až do posledných dní tehotenstva. Modlila si sa a rozjímala si. Pamätám si, že Tvoj typický úsmev a typická radosť z krásy, zdravia a životaschopnosti našich detí sa veľakrát zatiahol závojom obavy ... Iafolla, Paolo: Chcem byť tvojou ženou: Gianna Berettová-Mollová. Bratislava: Don Bosco 1997.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):

Prajem ti Emil všetko najlepšie a drž sa. Stále sa za teba modlím... ",,Aj ja za teba, za celú tvoju rodinku. Vieš tu máme každý deň sv. omšu a sv. ruženec. Je mi tu veľmi dobre." ,,Tak sa drž, ja sa občas ozvem. Rozlúčili sme sa. Počul som čo hovoril... a cítil som kdesi v hlbokom vnútri, že všetko je trochu inač. Duch bol ochotný, ale telo slabé. A ten osteň Pane, ten osteň... Kdeže je ešte chvíľa, keď budeme môcť povedať, že sme dobrý boj bojovali a veniec víťazstva, Krista, sme dosiahli. Ďalši filmový počin Terryho Gilliama v ktorom mu tentokrát nechcene prischla úloha hlavného hrdinu.... http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=256264746&corpname=prim-4.0-public-all


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Ako málo opory našiel u svojich učeníkov Podišiel k svojim učeníkom . Ako dobre by Mu padlo, keby sa modlili s Ním! Ako dobre padne chorému, či umierajúcemu, keď okolo Neho stoja jeho najbližší a dvíhajú k nebu modliace sa ruky! Za Ježiša sa však v Jeho najväčšom boji nemodlil nikto. Učeníkov našiel spať. Petrovi povedal: „To ste nemohli so mnou bdieť ani hodinu? Vstaňte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé.“ Znova odišiel, modlil sa a hovoril : „Otče môj, ak nie je možné, aby si odňal odo mňa tento kalich, budem ho piť, nech sa stane Tvoja vôľa.“ A znova sa vrátil a našiel ich spať. Oči mali rozospaté, takže ani poriadne nevedeli, čo Mu odpovedali. A on ich nechal, znova odišiel a tretíkrát sa modlil tými istými slovami. Prišla chvíľa, kedy bojoval so smrťou a modlil sa ešte úpenlivejšie. Pot Mu tiekol na zem ako kvapky krvi. Fankhauser, Gottfried: Príbehy Novej zmluvy dodnes živé! 2. Kežmarok: Vivit 2003

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

A teraz má nielen silu znášať svoje vlastné utrpenie, ale aj sa zastať svojich učeníkov a chrániť ich tak, ako sliepka chráni svoje kuriatka. Aj na teba prídu ťažké dni. Nikto ich nebude ušetrený. Vtedy sa ukáže, či sme boli verní modlitbe v skrytosti. Preto bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia ! Matúš 26, 41: Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. (...) Ako sa Ježiš obhajoval Palác veľkňazov v blízkosti chrámu bol v poslednom čase vysvietený každý večer. Páni veľrady sa často schádzali so svojim predstaveným veľkňazom a radili sa, ako zneškodniť Ježiša, toho pomätenca a falošného Mesiáša, no nedospeli k nijakému záveru. Fankhauser, Gottfried: Príbehy Novej zmluvy dodnes živé! 2. Kežmarok: Vivit 2003.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="duch"] []* [lemma="telo"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«