Duh je voljan, ali meso je slabo. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Rečemo, kadar se kdo zaradi človeške slabosti, šibkosti ali lenobe težko disciplinira in zaradi tega uresniči svoje sicer dobre namere. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor je razmeroma pogost v besedilih, ki govorijo o razkoraku med duhovnostjo in telesnostjo. [Zgled 3] [Zgled 6] [Zgled 7]

Različice#

Oblikovne različice#

Duh je voljan, a/toda meso je slabo. [Zgled 2] [Zgled 3]

Zamenljivost sestavin#

Duh je voljan, a meso je slabotno. [Zgled 6] [Zgled 7]

Duh je voljan, a meso je šibko. [Zgled 8]

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Jasno je torej, da religije (z etiko, kajpa) ne more poučevati katolik. Slovenska cerkev se dobro zaveda, da zaradi številčne prevlade katolikov med verniki v Sloveniji že statistično ni mogoče pričakovati drugega kakor katoliško večino med učitelji. Ti bi - duh je voljan, ali meso je slabo - kljub najboljšim namenom zašli v ponarejanje resnic drugih, pri nas manjšinskih verstev. To bi zbudilo negodovanje, očitke o monopolizaciji učiteljevanja s strani cerkve, o izkoriščanju premoči itn., zadeva bi se močno spolitizirala, slovenske cerkve pa bi se po nepotrebnem prijel sloves protidemokratične ustanove, ki duši pluralizem. FidaPLUS

[Zgled 2]

Saj vemo, da pišemo za bralca, vendar se kljub temu zgodi, da včasih pozabimo, kako je bralcu treba dati popolno informacijo. Taka je tudi ta, ki jo vi terjate. Kakor pri podobnih stvareh je tudi s to: duh je voljan, a meso je slabo. Se pravi: hočemo, potem pa to pozabimo. FidaPLUS

[Zgled 3]

To prizadevno vzgajanje na nekakšen nepomirljiv dualizem v naši lastni osebnosti, to nenehno trganje celote na dvoje v smislu 'duh je voljan, a meso je slabo', ni v nas poglabljalo, kot so pričakovali naši vzgojitelji, nikakršne blagodejne duhovnosti, ampak nas skozi vso to vzgojno terapijo na silo zadrževalo v stanju nepretrgane frustriranosti, da največkrat nismo vedeli, kdo in kaj smo, in komajkdaj verjeli, da bi utegnili postati to, kar naj bi postali: poduhovljena bitja, božji služabniki na zemlji, izbranci v nenehni hoji za Kristusom, z gojeno željo po svetosti, vendar praviloma z nezadostno voljo, da bi se uprli, da bi se vsak dan sproti upirali skušnjavam telesa in ne pristali v pokvarjeni potuhnjenosti, ko bi takšno željo po svetosti samo še hlinili. Razpeti med vzgojnimi cilji, h katerim so nas usmerjali in priganjali z živoognjenim moralnim bičem, in neubogljivostjo svojega telesa, ki nam ni moglo in očitno tudi ne hotelo slediti, smo se počutili predvsem poražene. FidaPLUS

[Zgled 4]

Duh je voljan, toda meso je slabo! (Smeh.) Zdaj bom spet začel teči: to je dobro tudi za vztrajnost pri drugih stvareh, ki se jih lotevaš v življenju. Moja "tura" je deset kilometrov okrog Brda enkrat tedensko in jo pretečem v manj kot uri. FidaPLUS

[Zgled 5]

Toda ker je duh izredno voljan, meso pa slabo, potrebuje slednje stalni poduk: zato je najboljši vojak za boj iz bližine, ki kroti svoje pohotno meso. Nekaterim seveda že strah pred trpljenjem preprečuje soočenje s samim seboj: zato so si omislili orožja za boj na daljavo, ker vedno pri drugih iščejo krivce. Znano je, da so vsi "izmi" obljubljali svojim privržencem velike ugodnosti, če jim bodo vdano služili; kar kaže na to, da človek rad izbira lahke in kratke poti v svojem življenju. FidaPLUS

[Zgled 6]

Duhovno življenje je velika umetnost, ki se jo je potrebno stalno učiti. Vedno moramo biti budni in paziti na vse, kar se dogaja okoli nas. Jezusovo svarilo apostolom na vrtu Getsemani velja tudi nam: Bedite in molíte, da ne pridete v skušnjavo! Duh je sicer voljan, a meso je slabotno. FidaPLUS

[Zgled 7]

In, ker zopet drugje pravi sv. Pavel: Duh je voljan, a meso je slabotno, nas čakajo Vice. FidaPLUS

[Zgled 8]

Prave barve, 1997 (John Travolta) - duh je voljan, a meso je šibko - idealističen predsednik, ki mu nagaja preživahen libido. Podobnost s Clintonom seveda ni naključna. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

duh_#1biti_voljan


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«