Príslovie#

Ešte nie je všetkým dňom koniec.


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia v časti Revanche (Odplata).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že niečo ešte nie rozhodnuté, ešte stále je šanca alebo možnosť niečo zmeniť, problém vyriešiť, niečo ešte nie je stratené. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často uvádza s odporovacími časticami lenže, avšak, no alebo so zdôrazňovacími časticami určite, predsa, však a pod. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Všetkým dňom ešte nie je koniec [Doklad 4]

Zámena komponentov#

Ešte nie je všetkému koniec Wörtl.: Es ist noch nicht alles zu Ende.
[Doklad 5]

Variantné komponenty#

Typické použitie v texte#

Substantívny komponent deň je v textoch často aktualizovaný rôznymi atribútmi, napr. pekným, ťažkým a pod.
Zástupny komponent Slovný druh Komentár
ťažkým
pekným
slnečným
adjektívum adjektíva aktualizujú komponent deň
potenciálny komentár
[Doklad 6][Doklad 7]

Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Nemožno sa čudovať, veď slovenská Jojka aj tak ponúka len programy, ktoré bežia, či už dávnejšie bežali i na českej Nove. Ak by na slovenskom území vysielali obe naraz, stratila by predsa jedna z nich svoju opodstatnenosť. A tak vlastne, aj keď sme sa tešili na novú televíziu, naše očakávania sa minuli účinku. Na Slovensku máme teda televíznu stanicu s novým názvom, ale so starým obsahom. No veď ešte nie je všetkým dňom koniec ... Paradoxne, verejnoprávna Česká televízia v týchto dňoch rokuje s UPC o uzavretí zmluvy, aby naďalej mohla na Slovensku šíriť svoj signál. TV Nova takúto iniciatívu neprejavila Slovo 2002/10 2003-04-11

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Naše vedenie prijíma s pocitom sklamania komuniké o rokovaní našich predstaviteľov v Moskve. Zdieľame tieto pocity a plne prežívame vážnosť týchto chvíľ. Ustupujeme presile, ale nikdy sa nevzdáme požiadavky suverenity a slobody. Chápeme ťažkú situáciu, v ktorej súdruh Dubček a ostatní súdruhovia v Moskve pracovali, dlhší čas oddelení od nás. Súdruhovia, bratia, priatelia, nezúfajte, nie je všetkým dňom koniec! Socializmus s ľudskou tvárou zostáva stále poslaním našich národov. SMENA. Denník. Bratislava: Smena 28.08.1968


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Stopäťdesiatjeden ostrovov majú Baleáry, niektoré sú len skaliskami, vytŕčajúcimi z mora, akýmisi medzistanicami sťahovavých vtákov, iba štyri z nich objavili turisti. Lenže nie je ešte všetkým dňom koniec. Títo bobríci sú neúnavní. Začnú si stavať nové paláce slnka a ničnerobenia aj v kamennej ríši krabov. Keď bude treba, dovezú piesok zo Sahary, ako ho vozili na Kanáry u Nové slovo. 2008-05-06


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Kiksy ministra Miklósa sú v porovnaní s miliardami, ktoré táto vláda prešustrovala v Devín banke a v poľnohospodárskych dotáciách, naozaj len nudnou epizódou. Neradno však zaspať na vavrínoch. Všetkým dňom ešte nie je koniec. V parlamente vyvrcholila ratifikácia kjótskych protokolov Domino Fórum. Bratislava: Dominopress spol. s r. o. 2002, číslo 12.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Pijem ... samozrejme, že pijem! Dokonca slopem, ak to chcete vedieť! Čo to znamená?! Ešte nie je koniec všetkému! Ešte nadíde ten deň, vy ničomníci, keď nás Boh bude všetkých súdiť. uLiterárny týždenník. Časopis Spolku slovenských spisovateľov. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 2000, roč. 13, č. 17


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Aj keď tri víťazstvá v rade náladu v družstve povzdvihli, ťažkým dňom ešte koniec nie je ... Čakajú nás ešte tri zápasy a my potrebujeme aspoň dve víťazstvá Východoslovenské noviny - Korzár 2003/03


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Popravde však musím priznať, že Kanaďanmi prešpikovaný Villard bol predsa len lepší a postúpil zaslúžene, povedal Ivan Boržík. Pravda, v prípade Dijónu nie je všetkým postupovým dňom koniec. Zvažuje sa totiž rozšírenie najvyššej francúzskej súťaže, a tak sa postupu možno predsa len dočkajú aj hokejisti v žlto - modrých dresoch. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/06

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="dňom"][]{0,4}[lemma="koniec"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«