Nincs (még) minden veszve. #

A német közmondáshoz közel áll a magyar Nyugtával dicsérd a napot is bizonyos kontextusban. Ha reményt fejez ki a német mondás, akkor a Nincs még minden veszve illik hozzá, ha inkább azt, hogy addig ne mondjunk ítéletet, dicséretet vmiről, míg véget nem ért, be nem fejeződött, illetve csak akkor örülhetünk vminek, ha látjuk, hogy a vége is jól ütött ki, akkor a Nyugtával dicsérd a napot.

Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy egy bizonyos dolog egyáltalán nem reménytelen még, még jóra is fordulhat minden. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A szakértők egy idő után egymást idézték, s számos kongresszusi kezdeményezésre a gyanú árnyéka vetült. Amikor például az idén nyáron Dick Armey, a képviselőház republikánus többségének vezetője beterjesztette az internettel kapcsolatos törvényjavaslat-csomagját, abban sokan a Microsoft nézeteire ismertek, s fölidézték, hogy Gates nem sokkal korábban együtt ebédelt a frakció prominens tagjaival. Negatív visszhangot váltott ki a szoftveróriás azon törekvése is, hogy lobbizásával elérje, a kongresszus kurtítsa meg az igazságügyi minisztérium trösztellenes vizsgálatokra fordítható költségvetését ( a tárcának a mostani per eddig 7 millió dollárjába került ). Sőt voltak, akik cinikusan már abban is a közvélemény megdolgozását látták, hogy Gates az idén dollármilliárdokat nemes célokra juttatva az eddigi legtöbbet adakozó amerikai mágnássá, egyfajta modern Carnegie-vé vált. Nincs még minden veszve a Microsoft számára. Elmarasztaló ténymegállapítása ellenére ugyanis Jackson egyelőre nem mondta ki, hogy a szoftveróriás megsértette az eljárás alapjául szolgáló, 1890-es Sherman-féle trösztellenes törvényt ( erről lásd keretes írásunkat ). Az amerikai sajtó és a szakértők szerint ezzel időt akar adni a két félnek, hogy a per soron következő fázisában, a bírói ténymegállapítás nyilvánosságra hozásától számított 30 napon belül ismertetendő jogi állásfoglalásukban közeledjenek egymáshoz, s megpróbáljanak megállapodást kötni ( ellenkező esetben Jackson várhatóan jövő februárban maga hirdet ítéletet, és szab ki szankciót ). Heti Világgazdaság; Cím: Microsoft-per; Szerző: Nagy Gábor / New York; Dátum: 1999/11/13

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Magam is azok közé tartozom, akik aggódnak a magyar kultúráért, és aggódnak a honoráriumok tébésítése kapcsán is. Mindenkinek tudomásul kellene venni, ebben a Házban is, hogy a kultúra nem pusztán egy ágazat, hanem a nemzet szíve és lelke, a nemzet identitása és azonossága, hogy kultúra nélkül gazdasági program sem lehetséges, és hogy a kultúra pezsgése és elevensége feltétlenül szükséges a következő években. Ez a kocsi azonban elment, jobb lett volna, ha kellő megfontolással terjeszti elő a kormány. Azonban nincs minden veszve. A kormány úgy nyilatkozott - és maga a pénzügyminiszter is úgy nyilatkozott -, hogy egy dolog a tb, más dolog az, hogy a kultúra támogatására további összegeket kell fordítani, amellyel kompenzálni lehet az így okozott veszteségeket, amely veszteségek elég súlyosak. Ebben, azt hiszem, egyetértek a kormánnyal, és mélységesen örülnék, ha ez megtörténne. A kérdés a mérték. Az a mérték, hogy mennyi az a kompenzáció, amelyet a kultúra visszakap, és éppen a mostani pótköltségvetési tárgyalás lesz az alkalom arra, hogy visszakapja.Országgyűlési Napló; Szerző: VITÁNYI IVÁN ( MSZP ) :; Dátum: 1995/05/31

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Most kell beadni a pótfelvételikre a jelentkezést Idén 140 ezren szerettek volna főiskolán, egyetemen továbbtanulni, de az első körben csak 80 ezren felvételiztek sikeresen. A többiek pótfelvételit tehetnek, térítéses képzést választhatnak, tehát még nincs minden veszve: nem biztos, hogy egy egész évet várni kell az áhított tanulásra. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Most kell beadni a pótfelvételikre a jelentkezést; Szerző: Lengyel Anna; Dátum: 1999/07/29

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
De van, hogy a lelkiismeret későn ébred. Van, hogy a legjobb szándék is elbukik, hisz mégiscsak esendő emberek vagyunk. És van olyan ember, aki éppen egy bukás nyomán döbben rá hogy valójában mi az, ami fontos és mi az, ami nem. Azt hiszem a T. társaságnak nem jelent túlsokat az, hogy például Jézus is arra a Péterre alapította az egyházát, akiről akkor már tudta, hogy meg fogja tagadni háromszor is, mielőtt a kakas kukorékol. Ha a hűtlenség lelkiismeretfurdalást okoz - nincs még minden veszve. Szerintem minél szörnyebben érzi magát az ember, annál inkább nem kellene elmondania. Hiszen akkor elnyhül a lelkiisretfurdalás, viszont nagy valószínűséggel tönkremegy a kapcsolat, de legalább is a korábbi bizalom, ami végső soron ugyanoda, a szakításhoz vezet. Ehelyett inkább hagyni kell hadd eméssze az embert saját esendőségének tudata, szembesüljön és küzdjön meg azzal a benne lakozó gyengével, akit soha sem volt hajlandó tudomásulvenni. És tanulja meg, hogyan uralkodhat rajta. Index Fórum; Szerző: Pirítós; Dátum: 1998/05/06

További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«