Ember tervez, isten végez. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy terveink, elképzeléseink nem mindig válnak valóra. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

Gyakran a közmondás második feében az isten komponens felcserélődik más elemmel, sőt az is előfordul, hogy az ember komponens helyére is más kerül. Ezenkívül néha csak a kfiejezés első felét mondják, a másik csak odaértődik. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] [Példa 8] [Példa 9]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
– Időnként azt nyilatkozza, hogy már elege volt, ki akar szállni az írás, „a siker munkatáborából”, jobb dolgoknak akar élni. Aztán mégiscsak itt rendez, a József Attila Színházban. – Ember tervez, Isten végez. Hetvenhárom éves múltam; rengeteget dolgoztam már, minden könyvem milliós példányszámban jelenik meg. Akkor kell abba-hagyni, amikor az embernek még van mondanivalója. Magyar Hírlap 1997/08/30., 11

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Reményeink és tévedéseink Van esélyünk, hogy ezután másként legyen! Beléptünk az új esztendőbe, a régi gondjaink viszont megmaradtak. Az emberi problémák megoldása nem igazodik a naptárhoz, csak szerencsés esetben történik meg, hogy bizonyos határidőn belül elérjük azt, amit szerettünk volna. Sokszor mondjuk, hogy ember tervez, Isten végez... De azért mégsem árt tudni, mi az, ami az emberi képességek határai közé tartozik, és mi az, ami ellen nem sokat tehetünk. Ha például az itteni Vöröskereszt is megszervezi, adományainkkal segíthetünk a délkelet-ázsiai szökőár pusztítását túlélt áldozatokon. Viszont nem sokat tehetünk immár a december 5-i magyarországi sikertelen népszavazás utáni csalódásunk ügyében, amikor a magyarországi nemzettársaink elutasítottak bennünket - de annyit mindenképpen tudunk már, hogy így is, csalódottan is lehet élni. Csalódásainkat könnyebben elviseljük, ha konkrétan megfogalmazzuk, hogy mi bánt bennünket, hiszen a konkrét bajra könnyebben találni orvosságot is. Régió: vajdasági; Stílusréteg: sajtó; Cím: Reményeink és tévedéseink - Van esélyünk , hogy ezután másként legyen !; Szerző: FRIEDRICH Anna; Dátum: 2005/01/06

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az a nagy, egyelőre lélektani kérdés, ha ez bekövetkeznék és a bonni ( január elejétől berlini ) és párizsi szocialista kormány erőfeszítése ellenére nem tudnák csökkenteni a munkanélküliséget, sőt éppen ellenkezőleg, növekedne, hogyan hatna ez Euroland állampolgárainak közhangulatára. Vajon a rosszabbodást nem éppen ez eurónak tudnák -e be, nem az egységes pénzt tennék -e felelőssé helyzetükért? Maastricht főszereplőinek ( Mitterrand-nak és Kohlnak ) eredeti szándékai szerint az eurónak a növekedés serkentőjének kellene lennie, de ha nem találják meg a gyógyírt a bajokra, éppenséggel féknek bizonyulhat és a kezdeti euronépszerűség közutálatba csaphat át. Vagy tagadásba. Teljesen igaz a mai viszonyok között, hogy még a gazdaságban is, ember tervez, Isten végez. Hiába a politikai vezetők igyekezete, minden szépreményű terve, ha a körülmények drasztikusan változnak. Olyan felhőtlen nemzetközi, és főként európai környezetet képzeltek el ezek a vezetők az eurónak, amely túltett még az ideálison is. Most gyötörhetik magukat, hogyan leljék meg az alkalmazkodás módját. Magyar Hírlap; Cím: Várkonyi Tibor : Euroföld; Dátum: 1998/10/17

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Az ember sokféle irányultságot megismer az évek során, de mindig ott fog kikötni, amit a saját meggyőződése diktál. Próbálkozik evvel-avval, ezzel-azzal, de magában mindig megfogalmazódik az, hogy mi tetszik az egész szexualitásból igazán neki. Meghatározható egy közelkép az ideálról és a szex tartalmáról és ha ez összejön akkor már csak a szituáció szabhat határt az élménynek. Sajnos az ember sokmindent elképzel, de ember tervez, Isten végez... Index Fórum; Szerző: Zuk; Dátum: 1999/08/17

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Újonnan megépített autópálya híján kicsiny Pest megyei vasútállomások és tejüzemek környékén kezdte 2002-es választási kampányát a Fidesz. A friss aszfalton álldogálni, emelkedett gondolatokat osztani meg a hallgatósággal az önnön erejéből a gödörből kimászó országról, majd átvágni a jövőbe vezető sztráda nemzetiszínű szalagját: tagadhatatlanul az lett volna az igazi. De mit lehet tenni, a nagy ember tervez, a beosztott meg végez: a virtuális bizony ezúttal is megelőzte a valóságost. A kampány eközben valahogy magától elrajtolt. Pontosabban a szocialisták meg a szabaddemokraták elkezdtek " választásra gyúrni ", osztanak-szoroznak, számon kérnek, csapkodják az asztalt - mondjuk, éppen ez a dolguk. Magyar Hírlap; Cím: Apu telefonfüzete; Szerző: Szombathy Pál; Dátum: 2001/12/04

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Esterházy Pétert a kontraszelekció, a középszerűség uralma emelte neves, de az ultraliberális elit sznobjait leszámítva alig ismert irodalmárrá. Az alábbi paródia, szatirikus kritika csupán példa arra, hogy milyen stílusban és módon népszerűsítik, dicsérik fel egymást a posztmodern homály önjelölt géniuszai. A nyelv kozmikus pillanata Nem kívánta megváltoztatni életét az alkotó, a nyelv szavainak avatott mestere, létrehozója az önmegértés egyetlen lehetséges eszközének. De ember tervez, az olimpia végez. Vagy a tévé. Esterházy Péter leült a televízió elé, és most egy rendkívül impozáns, utalásokban igen gazdag és szerteágazó írásmű tárul elénk az október 2-ai Magyar Hírlap 7. oldalán. A szélsőbal sarokban meghúzódó aprócska nyelvi remeket nem tervezte meg az írói képzelet, hiszen Esterházy művészete a nyelv általi megelőlegezettségnek, az ego utólagosságának tapasztalatára, az ismétlés teremtő erejére épül. A szó A szó művészének Nem terveztem címmel közreadott jegyzeteit a közelmúlt sport-eseményére való utalások mellett az emlékhagyás aktusaként a jövőorientált emlékezet teszi hitelessé. Magyar Fórum; Cím: Dicséret a középszerűségnek; Szerző: Varga Imre; Dátum: 2000/05/10

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Ember tervez, a norvégok „végeznek”. A vendégcsapat kezd úgy, ahogyan azt a mieinktől vártuk, már az első percben majdnem gólt kap válogatottunk. Magyar Hírlap 1997/06/9., 20

[Példa 8] (Szakasz Sajátos használat):
Ugyanis divattervező tervez – vásárló végez, és a vásárlók közé évről évre fölserdül egy hamvas ifjú nemzedék, amelynek formás lábú tagjai – ha a fene fenét eszik – akkor is villogtatni fogják kihívó combjaikat. Népszabadság 1997/03/13., O. N

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A rajt előtt úgy láttam, hogy a Ferencváros, a BVSC, az Újpest és a Debrecen al-kotja majd az élcsoportot, és elsősorban velük kell majd megküzdenünk a dobo-góra kerülésért, de hát ember tervez… Magyar Hírlap 1995/09/18., 24


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«