Háborúban hallgatnak a múzsák. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy olyan időszakokban, melyeket a tartós erőszak és egzisztenciális fenyegetettség jellemez, nem jut elegendő tér a kultúra és a művészetek fejlődéséhez. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata.

Variánsok#

Alakváltozatok#

Fegyverek között hallgatnak a múzsák. [Példa 8]

Ha a fegyverek szólnak, hallgatnak a múzsák. [Példa 9]

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A Cicerotól származó klasszikus szállóige szerint " inter arma silent musae ", azaz " háborúban hallgatnak a múzsák ". Évezredes tapasztalatok igazolják ezt, és az ellenkezőjét is. A magyar irodalomban is találunk bőségesen, fényesebbnél fényesebb bizonyítékokat arra, hogy legnagyobb költőink egyszerre harcoltak - ha kellett - kardjuk forgatásával és lantjuk pengetésével: Balassi, Tinódi, Zrínyi, Petőfi, Gyóni Géza, sőt a második világháború embertelenségében, az üldözöttség poklában és még az " erőltetett menet " iszonyú halálközelségében sem hallgatott Radnóti múzsája. Magyar Elektronikus Könyvtár; Cím: A Hadtörténelmi Levéltár évkönyve 1998 - Hadtörténelmi Levéltári Kiadványok (sorozati cím); Dátum: 2000/08/21

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Közismert a mondás, hogy háború idején hallgatnak a múzsák. Talán az ókorban még igaz lehetett ez a megállapítás, de a huszadik században már kevés valóságalapja volt, sőt a tudományok esetében elmondható, hogy a " társadalmi elvárások " még fokozták is a kutatások ütemét. A fasizmus elől számtalan kiváló tudós menekült el Németországból és Európa megszállt vagy leigázott államaiból, hogy a biztonságot és nem utolsósorban munkát kínáló Amerikai Egyesült Államokban telepedjenek le. A második világháború kitörésekor olyan szellemi kapacitás koncentrálódott Amerikában, amelyre soha addig nem volt példa. Elszomorító ugyanakkor, hogy ennyi zseniális koponya és kiváló szakember egy minden addigit túlszárnyaló pusztító fegyver létrehozásán munkálkodott. Régió: szlovákiai; Stílusréteg: sajtó; Cím: Ibusárott ketyeg az óra a falon; Szerző: Juhász Dósa János

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
A háborúellenes hangok szinte elvesztek a kardcsörtetésben, hiába érveltek a Nyugat nagyjai - Ady, Kosztolányi, Babits. " Senki se figyel ránk, senki se törődik velünk " - írja Babits elkeseredetten. Úgy látszik, nemcsak a háborúban, a háború előtt is hallgatnak a múzsák, vagy ha szólnak is, nem figyel rájuk senki. Az ellenzéki mozgalmak is gyengék voltak, jelentek meg cikkek a háború ellen, de nem volt igazán komoly föllépés, a gyűlések, tüntetések elmaradtak. S amikor a hadüzenet megtörtént, a radikálisok is beadták a derekukat, mondván: Ne ujjongjunk, de lássuk be: elkerülhetetlen! Maga Jászi Oszkár is azt írta: az élethalálharc óráiban nem szabad a bírálat szellemében lassítani vagy megosztani az érzelmeket. Magyar Hírlap; Cím: Szále László : Egy békebeli háború évfordulója; Dátum: 1999/07/28

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
Komáromban, a Jókai Színházban sem működik a jól elcsépelt szlogen, miszerint háborúban hallgatnak a múzsák. Telihay Péter a lövészárok mögül ismét bizonyítja, hogy nagyszerű rendező. Mivel Pirandello a színház sztárjainak bojkottja miatt meghiúsult, sebtiben Parti Nagy Lajos Ibusár c. darabjára esett a művészeti stáb választása. Ebben a darabban is a fiatalok játsszák a prímet, a lázadók közül csak Benes Ildikó vállalt szerepet. Népszava; Cím: Múzsák ébresztése; Dátum: 2001/09/18

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Háborúban, mint tudjuk, hallgatnak a múzsák. S az asszony életében minden volt ez idő tájt, csak béke nem. Megesett, hogy laknia sem volt hol. Népszava; Cím: Múzsák ébresztése; Dátum: 2001/09/18


[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
" Fegyverek között hallgatnak a múzsák " - tartja a régi mondás. A világnak abban a sarkában, ahonnan a fanatikus gyűlöletnek ezt a céltudatosan gyilkos formáját most is eredeztetni vélik, gyakran ropognak a fegyverek. És ne feledjük, hogy ezeknek a fegyvereknek a célkeresztjében nem is olyan régen a másként gondolkozó emberek mellett a másként gondolkozó emberek által létrehozott, a világon egyedülálló kulturális, művészeti emlékek is álltak. Amerikában a borzalom és a gyász napjaiban természetesen elmaradtak koncertek, színházi előadások, vadonatúj filmek maradtak - legalábbis egyelőre - dobozban. Népszava; Cím: Múzsák ébresztése; Dátum: 2001/09/18


[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Hallgatnának? Nem hiszem. Ez a század leszoktatta őket erről. Túl sokat kellett volna némán várniuk. Ha tartanák magukat a több évezredes mondáshoz, miszerint ha a fegyverek szólnak, hallgatnak a múzsák, ez szinte néma évszázad lenne. A vége kiváltképpen. Nézem a tévét, a CNN legalább első kézből szórja a híreket, ismétli az interjúkat, közleményeket, felvételeket. De a múzsákat, igen, őket a rádióból hallom nem hallgatni. Tolnai Ottó költő ( Irodalmi újság, Kossuth ) irodalmi díjat jött átvenni Újvidékről. Visszaút nem volt, megérkezése estéjén kezdődött a bombázás. Jugoszláv-magyar határ idefelé, már feszültség, " bármi lehet " - pillanatok, hova megy, minek megy stb. Weöres Sándor és Nemes Nagy Ágnes jutott az eszébe. Weöres egykori szava az újvidéki állomás mennyezetére pillantva: disznószájpadlás. És az érzés, hogy emberéleteket fal most is magába a Disznófejű Nagyúr. Az elszorult torokról meg Nemes Nagy szavai: " szűkebb mint az ágyútorok ", képtelen kiöklendezni, ami belül szorítja... És újra a rádió: Kossuth, Gondolat-Jel. Egy magyar, aki nem itt akar magyar lenni, de ittrekedt magyar lett belőle: Szerbhorvát György, az Új Symposion szerkesztője, szintén díjat átvenni jött Pestre Újvidékről. Az egykori főszerkesztő nevét viseli a Sziveri-díj, mondja, a személye ma is tabu a Vajdaságban, és mélyen megalázó, hogy Pesten adják azt a díjat, amit otthon kellene megkapnia. A tévét nézem, de a rádióból hallom, hogy nem hallgatnak a múzsák. Nem akarnak hallgatni. Népszava; Cím: TÉVÉNÉZŐ; Dátum: 1999/03/29 A szerző kitűnően ágyazza többszörösen is a szövegbe a kifejezést, illetve annak egyes részeit.

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Akinek újságcsinálói leleményéből humorra is futotta. Egy nappal az ünnep előtt az Esti Lapok olvasói ilyen " rendőrhivatali heti rendet " böngészhettek a lapban: " Vasárnap ünnepelni, / Hétfőn megpihenni, / Kedden nem dolgozni, / Szerdán mulatozni, / Csütörtökön alunni, / Pénteken készülni, / Héj Szombaton kérdezni: Mit fogunk dolgozni? " A múzsák talán hallgatnak a fegyverek közt, de a humor nem némul el, mosollyal enyhíti a gyötrelmeket. Magyar Nemzet; Cím: Gépszerű formalitások nélkül; Szerző: Martin József; Dátum: 1999/03/13

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
A miskolci operafesztivál szervezői ennek a jegyében is - remélhetőleg - korszakot nyitnak. Jóllehet szerencsére már régen megszűnt Budapest kizárólagos kulturális központ szerepe, színházművészetben, drámában és muzsikában új és új központok alakulnak ki szerte az országban, Miskolc kiválasztása remek ötlet volt. És merészsége mellett is példamutató jellegű. Olyan korszakban, amidőn Észak-Magyarország és székhelye kicsit a gazdasági hanyatlást is jelképezi - remélhetőleg csak átmenetileg -, rangot ad és nyomban nemzetközit a Szinva-parti városnak, mintegy megmutatva, hogy szorongató helyzetek idején sem szükségszerűen hallgatnak a múzsák. Magyar Hírlap; Cím: Bartók és Verdi ( MH-álláspont ); Dátum: 2001/06/16 A szöveg jó példája a kifejezés némileg fellazított formájú, de értelmében azonos felhasználásának.\


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«