Když mluví zbraně, mlčí múzy. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví slouží jako charakteristika doby, která je ve znamení válečného násilí a skýtá málo příležitostí pro rozvoj kultury a umění. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je často doplněno o komponenty, které dokládají negativní vliv válečných konfliktů i na jiné oblasti lidské činnosti, např. na hospodářství. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Když řinčí zbraně, mlčí múzy. [Doklad 3]
V době válek mlčí múzy. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Měla by být odveta chápána jako policejní akce proti zločincům včetně zatýkací formule, nebo to bude regulérní válka, z naší strany obranná? Je v tom podstatný rozdíl. Když mluví zbraně, mlčí nejen múzy; umlčeny jsou běžné konvence. Ve válce vítězí většinou nejen síla, ale taky bezohlednost a krutost. Válka má jinou logiku. Právo, 15. 9. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Na začátku konfliktu se ve městě objevilo několik desítek slovinských uprchlíků, ale v této části rozklížené federace zavládl brzy přece jen relativní klid. Takže teď spíš terstský trh pociťuje absenci slovinských prodavačů zeměďelských produktů, kteří tam dřív jezdili pravidelně. Za časů válečných tedy nejenže mlčí múzy, ale poněkud vázne i obchod. Minulost i budoucnost kontaktů se Slovinci jsme trochu rozebírali s lidmi z městské radnice a Fulvio Sabo z tiskové odboru nám k tomu řekl: Po druhé světové válce vládlo mezi Slovinskem a Itálií velké napětí. Lidové noviny - Nedělní příloha, č. 34/1991

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Koresponduje vaše představa s tím, kolik má stát peněz? Určitě ano. Náklady na sociální ochranu jsou v porovnání s jinými státy neobvykle nízké. Sociální stát není ale jen spotřebovatelem produktu, ale je ijeho producentem. Jedno latinské rčení zní: Když řinčí zbraně, mlčí múzy. V tom je hluboké pochopení základního existenciálního postoje. Existuje-li vysoké nebezpečí, lidská tvořivost klesá. Jestliže má moderní stát za základní zdroj tvořivost, tak musí svým občanům poskytnout určitou míru bezpečí. Nesmí se vše soustředit jen na přežití. Lidové noviny, 14. 6. 2001

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Přes Maďarsko, Bulharsko, Řecko a Turecko se dostal do Sýrie, která byla francouzskou kolonií a odkud se plavil do Francie a Anglie. Zink pak pracoval v exilu ve skupině vysokoškoláků, usilujících o obnovení Ústředního svazu československého studentstva. Říká se, že v době válek mlčí múzy, ale Zink i přes okolní válečné běsnění tvořil. Jeho nejvlastnější formou se stal satirický epigram. První jejich soubor nesl název Psáno na lafetu. Ale v době válečného exilu psal také lyrickou zpověď vojáka v cizím prostředí a svými básněmi přispíval do studentských almanachů. Mladá fronta DNES, 14. 11. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu [lemma="mlčet"][]{0,4}[word="múzy"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«