This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

Ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy ha az egyik fél nem hajlandó felkeresni/megkeresni a másikat egy ügyben, akkor a másiknak, a tekintélyesebbnek célszerű vagy kell ezt a lépést megtennie. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4] A kifejezés forrása egy régi keleti mondás, amely nagyjából így szól: Menjél hegy, menjél, ha a hegy nem megy, menjél te, szent ember.


Sajátos használat#

A közmondást gyakran használják eredeti formájából kiszakítva: részben csak egyik felét, részben a szöveg értelméhez igazodóan módosítva . [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7] [Példa 8] [Példa 9]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
A változatosságra mindenkinek szüksége van, ezt érezték meg idén a szervezők, akiket egyszerűen Sántha Attilának hívtak. ( Persze az idei tábort egészen egyedül ő se tudta volna végigcsinálni, szükség volt néhány segítő kézre, és ránk, akik e kezeket mindig megfelelő módon követtük figyelemmel. ) A tábor első napja egybeesett Szent István ünnepével, a második 24 órára már egy teljesen szokványos és hétköznapi csütörtökön került sor, a madarasi pénteket pedig - ahogy illik - egy közgyűléssel és focimeccsel, illetve hétvégi pálinkakóstolással egybekötött szombat követte, amelynek vége fele a táncparkett ördögei is bizonyságot adhattak tudásukról és mozgáshiányukról. Értékeltem, hogy a tábor első két napján inkább az irodalomtörténeti előadások határozták meg időnket, és elménket egy tudományosabb légkörbe vonták, hogy a rendezvény második felében már a líraibb, illetve hargitaibb hangok uralják a levegőt. Az idei Zetelaka szervezői ismerték a közmondást: ha nem megy a hegy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez; és ezt kétszer is figyelembe vették. Folytatás az I. oldalról Először, amikor nem feledkeztek meg arról, hogy az erdélyi magyar írók, költők előbb-utóbb kifáradnak, nem tudnak az előadásokra koncentrálni, ezért sokkal jobb, ha engedik őket a Kék Lagúna teraszán üldögélni, ahonnan egész jól látszik a zetelaki fő-mellékút, amely kísértetiesen emlékeztet a mai irodalom autósztrádájára. A Kék Lagúna terasza ugyanis igencsak közel van a Kék Lagúna éttermi részéhez, ahol a szerző tábor ideje alatt reggeliz, ebédel, vacsoráz, és egyébként isz. Ezért lett itt performance és szombat délelőtti felolvasás, péntek esti elmaradt filmvetítés, szombat esti KILL, tánc, és meleg ingyen sör. Régió: erdélyi; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: A Kék Lagúna és más történetek; Szerző: Karácsonyi Zsolt

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Azonnal felajánlotta, hogy Salamon térjen vissza a sporttelepre, s garanciát vállalt, hogy személyesen gondozza és eteti, ám a követeknek nem volt meghatalmazásuk efféle egyezmény aláírására. Pracli Joe szíves meghívását az Adonis Klubba Liu Sao-pi a legudvariasabb formában visszautasította, hivatkozva a tröszt elnök-vezérigazgatója, a tajvani nagybácsi legszigorúbb ukázára, melynek értelmében a sporttelep ügyeiről még csak tárgyalni sem szabad. Ezzel kész, punktum, az ügy be van fejezve. Mindazonáltal a fehér zászlós követek fejedelmi ajándékkal távozhattak; mindnyájan kaptak két futballkaput. Mint azt mondani szokás: ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamed megy a hegyhez. Vagyis Pracli Joe maga kerekedett fel hűséges vezérkari főnöke és szaktanácsadója társaságában, hogy változást eszközöljön ki a frontvonalak megmerevedésének kérdésében. A biztonság kedvéért magukkal vitték tolmácsnak a budapesti tudományegyetem sinológiai tanszékvezetőjét, Szabolcska Mihályt. Semmelweis Ignác ugyan folyékonyan beszélt hat kínai nyelvjárást, ám a tárgyalásokra kívánt koncentrálni, nem a tolmácsolásra vesztegetni a drága időt. Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: Pracli Joe az óriástörpék országában; Szerző: Gyurkó László; Dátum: 1997

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Momcilo Krajisnik, a boszniai hármas elnökség szerb tagja kompromisszumos megoldást ajánlott fel a háborús bűnök felderítésével foglalkozó hágai nemzetközi bíróságnak: küldjék el vizsgálóbíráikat Paléba, és ott hallgassák ki Radovan Karadzsicsot. Vagyis, ahogyan Krajisnik értelmezi a régi szólást: ha a hegy – értsd: Karadzsics – nem megy Mohamedhez, menjen Mohamed, azaz a bíróság a hegyhez. Magyar Hírlap 1997/08/1., 2

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
– A kisebb civilszervezeteknek nincs alkalmuk, lehetőségük, pénzük sajtótájékoztató szervezésére, viszont olykor szívesen hírt adnának magukról, kezdeményezéseikről, akcióikról. Mi a teendőjük? – Az újságíró csak úgy értesülhet a civilek kezdeményezéseiről, ha azok tájékoztatják őket, s ugye, ha Mohamed nem megy a hegyhez… Magyar Hírlap 1997/04/17., KURÁZSI C. ROVAT

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
Apám helyére lépve bandukolok, vánszorgok, támolygok tovább. Szorongatom a.... Mit is? Én már nem ismerem a titkot, nem hallottam, ki a címzett. Nem kérdezősködöm, nehogy megneszeljék, nem a hegy megy Mohamedhez, csak egy elkóborolt dervis tévelyeg prófétája nyomain. Fejem magasra tartom, hogy senki se eszméljen rá: nem ismerem se a célt, se az irányt. Megérkeztem, ahol megállok. Lábbelik lázadása Hivatalos vagyok.Digitális Irodalmi Akadémia; Cím: A vonakodó cethal; Szerző: Rába György; Dátum: 1998

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Csend az sok volt, ránk is szakadt Törtük meg, hogy nem sok maradt - Ki kiabál arra lenn? Ki? - Ne aludjon ott fenn senki! Ha egyszer a buli lenn megy Jöjjön Mohamedhez a hegy! Jöttek is le lányok nagyon Ez legális, ki is hagyom Legális a lejövetel Törvénysértést nem követ el Kicsi még az mind a három 17 volt most a nyáron Index Fórum; Szerző: ParaSpirit; Dátum: 1998/11/08

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Hatalmas érdeklődés előzi meg Temesváron az április 15-ei jelöltállító RMDSZ-küldöttgyűlést. A " hegy megy Mohamedhez ", vagyis az RMDSZ keresi fel a választókat stratégia, úgy tűnik, megmozgatta a passzívnak, közömbösnek, túlzottan pragmatikusnak kikiáltott bánsági magyar választókat. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Kulisszák mögötti küzdelem a tanácsosi székekért; Szerző: ( E-mailen ); Dátum: 2000/15/04

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Végül is, egy politikus, ma úgy tűnik, két fő tevékenységet űz: elutazik és utána hazautazik. E két tevékenység között megnyit, bezár, tájékoztat, tárgyal, ígér, visszautasít, aláhúz, nyomatékosít, reagál - szóval keményen dolgozik. De a lényeg mégis csak utazáson van. Elvégre, ha a hegy nem megy Mohamedhez, Mohamednek kell elzarándokolnia a hegyhez. Kis hazánkban ugyan csuda sok a próféta, tehát nyugodtan jöhetnének ide a hegyek - mondjuk Svájcból vagy éppen Chiléből -, ám a mi prófétáink szeretnek maguk a dolgok végére járni. Márpedig napjainkban nincs olyan nagy csinnadratta egy-egy miniszteri, miniszterelnöki vagy akár államfői vizitációkor mint hajdanán. Amikor még abból állt az esti Híradó, hogy, teszem azt, Edward Gierek baráti látogatásra Budapestre érkezett: mire mindenkit végigcsókolt, jöhettek a sporthírek. Most akkor lesz hír mindebből, ha kiderül, hogy az illetékesek félig üresre utazták az államkasszát, ráadásul egyesek nem is a Malévot használták! Dunántúli Napló; Cím: Méhes Károly kommentárja; Dátum: 2001/01/12

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Közismert optimizmusom ellenére az első hetek után ismét defetistává lettem s állandóan sürgettem a Consiliul Dirigenttel való értekezésünket, hiszen Pesttől még annyit se várhattunk, mint saját magunktól, akik közt egy alkalommal, még talán december elseje előtt, felvetődött az az ötlet, hogy talán sikerülni fog a Romániához való átcsatolásunkat önálló erdélyi köztársaság kikiáltásával megakadályozni. Valamelyikünk, talán éppen Vincze Sándor, egy délután megkérdezte telefonon Budapestet s Károlyi Mihály megbizásából, ha jól emlékszem Biró Lajos válaszolta, hogy tegyünk azt, amit jónak látunk, hisz mi jobban ismerjük a viszonyokat. Ezzel szemben napról napra láttuk, hogy működési körünk a semmivé zsugorodik... A defetisták kezdtek szaporodni s ekkor indítványoztam egy nyílt ülésen, hogy ha már a hegy nem jön Mohamedhez, hát akkor menjünk mi el Szebenbe... Apáthy hallani sem akart róla, mert ő egy pillanatig sem veszítette el abbeli reményét, hogy mindez csak átmenet: a fegyverszüneti szerződés szabályai a nemzetközi becsület védelme alatt állanak, következésképp őt nem érdekli a nagyszebeni Consiliul Dirigent. Hiszen a francia összekötőtiszt is, mint az antant nagyvezérkarának megbizottja lázadóknak minősítette a rendzavarókat, akik a magyar imperium ellen kezet mertek emelni. Január 13-án gyengélkedett Apáthy. Helyetteséül a város és vármegye kormánybiztosát Grandpieret sikerült behozni, akit már előre megdolgoztam a szebeni tervnek. Régió: erdélyi; Stílusréteg: sajtó; Forrás: Romániai Magyar Szó; Cím: Kertész Jenő : A tíz év előtti Erdély napjai ( 12. rész ); Dátum: 1998/04/12


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«