Pravda výjde najavo.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu sú cvičenia vo významovom okruhu Wahrheit (Pravda).

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie vyjadruje presvedčenie, že skrývané alebo utajované veci sa raz tak či tak dostanú na verejnosť. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje s rôznymi aktualizačnými doplneniami komponentu "pravda" typu "nahá, skutočná" a pod.. [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Varianty so zámenou komponentov potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často dopĺňa vyrazom "Raz (však)..." [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Zastaňte a dajte možnosť ostatným, aby vás dobehli. Panna Aj va sa viete tešiť a byť príjemní, tak to ukážte. Váhy Váhy sa dajú nahovoriť na jednu dobročinnú akciu a hoci im zaberie viac času, ako predpokladali, nebude im to vadiť. Nové známosti, ktoré tak získajú, im všetko vynadradia. Škorpión Nepútajte na seba príliš veľkú pozornosť, mohli by ste zlyhať v nesprávnej chvíli a tak narušiť mienku, ktorú o vás ostatní majú. Strelec Klamať viete, ale nepamätáte si svoje lži pridlho. Nakoniec aj tak pravda výjde najavo, tak si radšej nerobte zbytočné problémy. Kozorožec Ujsť od všetkého a všetkých by bolo pre pre vás to najlepšie, ale to je len dočasné riešenie. Čo tak dať si záležať aj na drobnostiach a vyhnúť sa tak horším ťažkostiam ? Vodnár Nie nadarmo ste plní nergie a veselosti, ako inak by ste mohli zvládnuť všetky vaše povinnosti ? Ryby Vari nie ste zaskočení príjemnými chválami a ocenením vašich schopností ? Veď o to vám predsa išlo. Východoslovenské noviny - Korzár 2001/03

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
"Malo to byť vyvrcholenie jeho investigatívnej činnosti, v zmysle "tak som ho dorazil." Omyl, pán redaktor! Výpoveď som podal z vlastnej vôle a pod tlakom médií, presne takého typu akými je Tatranský denník. Robiť totiž pod neustálym tlakom, v tak náročnom odbore, akým nesporne gynekológia a pôrodníctvo je, sa jednoducho nedá. Prípad je v štádiu odborného ako aj trestnoprávneho vyšetrovania, hoci ani v súčasnosti nie je konkrétne proti mojej osobe vznesené obvinenie. A som presvedčený, že skutočná pravda v kauze nebohej pani Kundrátovej výjde najavo. Dr. Jaroslav Novotný, obvinený zo smrti pacientky I. Kundrátovej Tento príspevok je názorom Jaroslava Novotného. Redakcia Tatranského denníka nezodpovedá za jeho obsah a štylistickú úpravu. Takisto sa s jeho znením nestotožňuje. Východoslovenské noviny - Korzár 2002/04


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Udalosti v betónovej kobke moskovského divadla rozptýlili liberálnu víziu zločinu a trestu, postavili ju mimo dobra a zla. Komu pripísať obete a komu patrí zaslúžený trest za ne? Za nízky počet fiktívnych obetí sa milosť neudeľuje. Na rozdiel od amerického šoku z 11. septembra sa prezident Vladimir Putin ani len náznakom neusiloval urobiť z teroristického útoku príbeh o kozmickom zle alebo podobnom metafyzickom strašiakovi. Mal pravdu. Na jednej strane by mu očividnosť ruského teroru v Čečensku na to veľa možností nedávala. Na druhej strane vyšla nahá pravda najavo - ukázalo sa, že aj príbeh o terorizme má svoj rub a líce. Inžinier ruskej duše, autor románu Besy, Fjodor Michajlovič Dostojevskij čosi tušil o tejto téme, keď zdôraznil: O význame konania nerozhodujú ciele, ale použité prostriedky. Kým nad zmyslom americkej tragédie pochyboval každý rozumný človek aj preto, lebo v nej bola diabolsky zneužitá štátom kontrolovaná letecká doprava, v moskovskom prípade sa úlohy vymenili. Slovo. 2003-04-11


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Div. hra Mastný hrniec - mesto Ťuťotín (na spôsob Kocúrkova) - spokojný gymnaziálny profesor v Ťuťotíne sa jedného dňa dozvedel , že sa stal ministrom (nakoniec to bol jeho príbuzný); autor si všíma najma správanie sa ľudí k nemu - keď sa mal stať ministrom - začal dostávať dary a stal sa váženým občanom , keď vyšla najavo pravda - zmena takmer upadol do zabudnutia; potom sa však zistilo, že ministrom sa má stať jeho príbuzný - znovu nastal obrat - autor si všíma pretvárku a pokrytectvo, kariérizmus (žena hnala profesora na ten post) http://korpus.juls.savba.sk:8080/manatee.ks/annotation?pos=281886880&corpname=prim-4.0-public-all

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
... sú dôkazy, ktoré svedčia o jedinom: buď Slávia Capital zavádzala svojimi vyhláseniami o Miklošovi tak odbornú, ako aj laickú verejnosť, alebo tá realita, na ktorú odkazovalo jej vyhlásenie, je úplne iná než tá, v ktorej žije dnes už vyše šesť miliárd obyvateľov planéty Zem. Z úcty k predstaviteľom Slávie Capital bude lepšie myslieť si, že pravdivá je prvá možnosť. Ale prečo potom začala táto spoločnosť hovoriť o žalobe na Mikloša - ak dobre vedela, že Mikloš hovorí pravdu? A najmä - neobávala sa Slávia Capital, že raz pravda vyjde najavo a Mikloš bude môcť žalovať ju ? Odpoveď je len jedna. Slávii Capital nešlo o pravdu. Na Slovensku sa totiž ako bežný nátlakový prostriedok udomácnili vyhrážky ľuďom, ktorí sa neboja povedať pravdu o pôsobení lobistických skupín. A to neplatí len v prípade sporu Slávie Capital a Mikloša, ale, žiaľ, úplne všeobecne. Niektoré podnikateľské skupiny vrátane tých, ktoré živia koaličné strany, ale aj niektorí politici dnes už nemajú zábrany klamať na verejnosti, nemajú zábrany podplácať alebo byť podplácaní a nemajú ani zábrany bezdôvodne sa komukoľvek vyhrážať žalobami. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 10.11.1999


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
... môžete vytvoriť až pri osobnom stretnutí, keď vnímate nielen slová, ale aj mimoslovnú komunikáciu: gestá, mimiku, intonáciu hlasu. Navyše mnohí ľudia sa prejavujú inak, keď sú chránení anonymitou internetu. Franková tomu hovorí náhradná osobnosť. Veľa ľudí v hĺbke duše túži byť niekým iným. Neodvažujú sa však tak prejavovať, pretože majú zábrany typu: Čo by na to povedali iní? Na internete sa zábran zbavia a prejavujú sa inak ako v bežnom živote. Napríklad hanblivý a uzavretý jednotlivec môže pôsobiť dojmom komunikatívneho suveréna. Pri osobnom stretnutí však pravda vyjde najavo. Preto je veľmi nebezpečné vytvárať si o niekom dopredu ilúzie. Ďalším problémom je netrpezlivosť, najmä u mužov. Pri zoznamovaní na inzerát nemožno chápať prvé stretnutie hneď ako rande, na ktorom sa všetko rozhodne. Veď sa tu stretávajú dvaja ľudia, ktorí sa vidia prvý raz v živote. Vhodné je najprv si dopriať čas na vzájomné spoznanie. A čo je ešte dôležitejšie : netreba sa vzdávať po prvých neúspechoch. Aj pri inzerátovom zoznamovaní môžete nájsť toho pravého ( pravú ), väčšinou si to však vyžaduje viac pokusov. Profit 1999/12

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Vážení občania, neprajem ani jednému z vás, aby prežil príbeh, ktorý som vyrozprával. Ale ako som povedal, preto, aby sa to nestalo aj vám, treba niečo urobiť. Ja vám môžem sľúbiť len sám za seba, že až do mojej smrti, i keby ma to malo stáť život, budem bojovať za pravdu a nepoddám sa arogancii vládnucej moci. Nebudem to robiť len pre seba, ale pre nás všetkých, aby sa už nikto viac s takouto skúsenosťou nestretol a nestratil vieru v spravodlivosť. Pravda vyjde najavo v obidvoch prípadoch, i keby som sa ja už toho nedožil. Billboardový podnet jedného účastníka diskusnej skupiny Čitatelia a priatelia denníka SME : Zdá sa vám, že to tu už nikoho nebaví? Nás áno. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 22.5.1996

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="pravda"] []* [lemma="najavo"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«