I slepé kuře najde zrno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • i Lemma: i

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje přesvědčení, že člověk může zaznamenat štěstí či dosáhnout dobrého výsledku, i když pro to nemá dostatečné předpoklady a schopnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Václava Klauze také sice nemusím ale občas má světlé chvilky. Třeba Lisabonskou Smlouvu a její důsledky pro nás pochopil velice dobře.Stejně tak jako kdysi pochopil že snatky homosexuálů jsou úchylné. Jak se říká, i slepé kuře najde zrno. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/politika/europoslanec-cohn-bendit-se-opet-otrel-o-klause_118156_diskuze.html?id_diskuze=154865&akce=hlasovat

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«