This is version . It is not the current version, and thus it cannot be edited.
[Back to current version]   [Restore this version]

I slepé kuře najde zrno. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví se kriticky vyjadřuje o lidech, kteří příliš vyzvedávají sebe nebo výsledky své práce. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

X [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Samochvála smrdí. [Doklad 3]

Záměna komponent#

X. Wörtl.: Y.
[Doklad 4]

Variantní komponenty#

  • X Lemma: X

Typické užití v textu#

X [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Zda však další její návrhy, jako například přesunout DPH u některých důležitých služeb z 5% sazby do 22% pomáhají ekonomice či naopak, je minimálně diskutabilní. Vláda by se proto neměla jen chválit. Stále totiž platí , že sebechvála smrdí a příliš velká spokojenost také bývá signálem ustrnutí na místě. Většina lidí v České republice se i nadále dožaduje státní kontroly ekonomiky Bankroty zůstávají strašákem. Jen desetina lidí považuje za nejvhodnější ekonomický model pro naši republiku řízené socialistické hospodářství. Hospodářské noviny, 22. 6. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):


[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Nechci se pokoušet o výčet úspěchů, neboť jak se říká "každá samochvála smrdí", a pokud se podaří dobrá věc, poznáte to jistě sami a svoji spokojenost či nespokojenost vyjádříte v příštích komunálních volbách. Přestože je teprve začátek prosince, máte v rukou poslední vydání Chrudimského zpravodaje v tomto roce. Chrudimský zpravodaj, č. 12/1999

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):


[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):


Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="sebechvála"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«