Je něco shnilého ve státě dánském. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví upozorňuje na nepořádek či nekalé praktiky, které vládnou v určité instituci nebo zemi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví většinou slouží jako kritický komentář pozorovatele aktuálních politických či mocenských poměrů. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Je cosi/něco shnilého ve státě (dánském). [Doklad 3]
Je cosi/něco shnilého ve tomto/našem státě. [Doklad 4]

Záměna komponent#

Je něco/cosi shnilého ve státě např. českém, kutnohorském, divadelním apod.
[Doklad 5]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Obžalovaný, který je od loňského prosince ve vazbě, se proti rozsudku odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Při takto prostém postavení dvou rozsudků vedle sebe je jasné, že "je něco shnilého ve státě dánském" - a k takovému konstatování není třeba býti právníkem. Porovnání výroků v první instanci se prostě příčí zdravému rozumu. Jediným společným rysem je, že se v obou případech drogy dostaly do rukou neplnoletých, a dokonce i nezletilých. Tady nicméně veškerá podobnost končí. Mladá fronta DNES, 30. 10. 2000

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Byly to dvě mocnosti, které často bývají mezi sebou v konfliktu: tentokrát však působily koordinovaně. Bránily majetková práva a nikoliv právo lidí na svobodné vyjádření názoru. Jestliže dokonce britská liberální elita chválí policejní akci jako triumf, zřejmě je něco shnilého ve státě dánském. Totiž zadržovat tisíce lidí po mnoho hodin na Oxford Circusu mezi policejními kordony, takže dívky musely čůrat na bobku, obklopeny přáteli, takže lidé, převlečení za mořské panny a za klauny trpěli žízní a hladem, po dlouhé hodiny jim byla odepřena potrava i voda. Britské listy, 7. 5. 2001

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
Matiční ulička se nachází na polozdevastovaném a poloopuštěném předměstí města Ústí nad Labem. Výstavba pořádkového účelového zařízení je plně v kompetenci místního úřadu. Pokud se jí zabývá vláda a parlament je to další důkaz, že je cosi shnilého ve státě dánském. Pokud Matiční ulička může ohrozit náš vstup do EU, jak občas varují sdělovací prostředky, pak bychom se nepochybně měli všichni nad sebou vážně zamyslet. Petr Uhl je zmocněncem vlády pro romskou otázku. Možná by měl vypsat referendum, postavit - li , či nepostavit. Česká pravice - webové stránky,2002

[Doklad 4] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):

Doufám, že všem těmto adeptům vypálí rybník nějaký nepřihlášený pár a prvním dítětem roku 2000 bude potomek přivedený na svět z pouhé lásky a ne zištnosti! Alena Konrádová, Chomutov (Dopisy Blesku 24.3.) Je cosi shnilého v našem státě. Odstupující generální ředitel spořitelny dostane za její zruinování dva milióny, za přivedení Komerční banky do několikamiliardové ztráty má její mladý generální ředitel-manažer příjem pět miliónů ročně. Podle vyjádření ústavních činitelů se s tím prý nedá nic dělat. Blesk, 27. 3. 1999

[Doklad 5] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):

Snad nebudu (eme) muset jednou konstatovat: "Je něco shnilého ve státě českém!" Mgr. Sládek, zástupce starosty městská policie informuje Vážení občan, dovolte mi, abych touto formou reagoval na častější připomínky a dotazy z poslední doby, tj. na dotazy, jak je zabezpečována ochrana majetku - konkrétně parkujících motorových vozidel. Týnecké listy, č. 5/1999

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[lemma="shnilý"]{0,3}[lemma="stát"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«