Jména hloupých na všech sloupích. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že jenom hloupí lidé po sobě zanechávají barbarské stopy v podobě nápisů na budovách a veřejně přístupných místech. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví často jako vedlejší věta. [Doklad 2]
Přísloví se vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Za mé mladosti, což je už dávno, bývalo zlozvykem vyřezávání nebo rytí monogramů na místech, kam autor turisticky dorazil, nebo na místech, kde prožil příjemné chvíle se svou dívkou - o postoji veřejnosti k této činnost svědčil tehdy takový slogan "jména hloupých na všech sloupích". Sprejeři dbají pečlivě toho, aby se z těch jejich výtvorů nedala ta jména identifikovat - ba mám často pocit, že se v základní škole nenaučili psát a teď to dohánějí tím čmáráním. Mladá fronta DNES, 8. 2. 2001

[Doklad 2] (Odstavec Typické užití v textu):

Na matematicko-fyzikální fakultu ho nevzali, protože si z gymplu odnesl dvojku z chování. Prohlašoval něco o tom, že jména hloupých na všech sloupích a se SSSR na věčné časy. Po roční epizodě na vysoké škole báňské se přihlásil na elektrotechnickou fakultu. S cílem dozvědět se maximum z fyziky. Udělal na výbornou všechny zkoušky a zase odešel. Reflex, č. 24/1998

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Už moje babička mi kdysi dávno říkala - jména hloupých na všech sloupích. Zda na této lidové moudrosti něco je, to už nechám na vás. Mne ale bude určitě zajímat, zda podobizny a jiné plakáty zmizí z oněch míst stejně rychle, jako tam byly nalepeny. Deníky Bohemia, 14. 6. 2004

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
jména hloupých


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«