Kdo platí, ten poroučí. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že o zásadních věcech nakonec rozhoduje ten, kdo má peníze, vliv nebo moc. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje ve spojitosti se světem médií. [Doklad 1] [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#

Kdo platí - poroučí. [Doklad 2]
Kdo platí, poroučí. [Doklad 3]

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Pokud by se totiž staly peníze z reklamy pro televizi významnou položkou, byla by závislá na hlavních inzerentech. Přestala by plnit to, co jí ukládá zákon a co se obvykle nazývá veřejnoprávní službou. Přes veškeré deklarace by prostě musela v některých případech upravovat svůj názor, neboť Kdo platí, ten poroučí". Existuje i druhý pól této debaty o reklamě. Britská BBC reklamu vůbec nemá a je tedy plně závislá na tom, jaký veřejnoprávní servis poskytuje. Jenže, takto jednoduché srovnání s Velkou Británií poněkud kulhá. Hospodářské noviny, 29. 12. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Zásada "kdo platí - poroučí" je známa z každé hospody. Pro veřejnoprávní televizi platí totéž. Proto nemohou v televizní radě zasedat jen samí řezníci ani členové jiné profesní skupiny, leda by se ČT - jak je občas navrhováno - přeměnila v orgán občanské společnosti. Bude-li si občanská společnost Mladá fronta DNES, 16. 3. 2000

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):
"GoJa respektovala Martinovo přání, že nebudou vpuštěni do zákulisí, ovšem s tím, že v zákulisí nebude ani on - Martin Michal. V opačném případě: "Helena nevystoupí". Kdo platí, poroučí." A tohle byla na Martina už příliš silná káva! Musel sklapnout a ani o přestávce se nedostal k Heleně, takže se způsobně zařadil do davu kouřících diváků! A takových situací, které by "normální" člověk přešel jen mávnutím ruky, nezvládl Martin Michal. Blesk, 1. 11. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="platí"]{0,2}[word="poroučí"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«