Každá mince má dvě strany. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že na každou věc je třeba pohlížet z různých perspektiv, abychom získali pravdivý obraz dané skutečnosti. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

V přísloví je často aktualizována komponenta mince. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Každá mince nečastěji: rub a líc.
[Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvezono introduktorem typu Jak se říká. [Doklad 4]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
To, co jsem se doma naučila za deset let, bych venku zvládla za tři roky, vzhledem k vysoké kvalitě a intenzitě práce, která tam panuje. Ovšem každá mince má dvě strany - tu druhou představují velké finanční nároky. Pokud nejste naprosto vynikající, musíte si v zahraničí platit kursy i školy. Dalším problémem je, že výtečných tanečníků je mnoho a po škole začíná boj o místo. Stejné je to s choreografy - jsou jich tisíce. Mladá fronta DNES, 15. 7. 1993

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Každé zrcadlo má dvě strany - jedna ukazuje svět, který známe, druhá svět plný zázraků. Veřejný přístup ke korpusu SYN2000

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Záměna komponent):
Myslíte si, že je dobře, že s nimi můžete průběžně spolupracovat, nebo je to spíš na škodu? Myslím, že jako všechno na světě to má dvě stránky, každá mince má rub a líc. I toto má rub a líc. Lícem je větší seznámení sociálních demokratů s procesy tvorby rozpočtu a díky tomu , doufám , i chování založené na znalosti věci. To je určitě plusem a možná může vést k lepšímu řešení. Lidové noviny, č. 202/1996

[Doklad 4] (Odstavec Typické užití v textu):

Existuje reálné nebezpečí, že některý z ruských podniků opět způsobí ekologickou katastrofu? Jak se říká, každá mince má dvě strany. Černobylská tragédie donutila ruskou stranu, aby se začala intenzivněji zabývat otázkami bezpečnosti, neboť jsme se stali svědky toho, jaké hrůzné následky může jaderná havárie mít. Myslím si, že možnost nukleární havárie je nyní menší než před Černobylem.

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
mince má, věc má


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«