Ne prodajaj kože, dokler je medved še v brlogu. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

Pregovor izraža opozorilo, da ni dobro razpolagati s stvarjo, ki je še nimamo ali se obnašati, kot da jo že imamo.

Posebnosti rabe#

Pregovor je v slovenskem jeziku sicer leksikaliziran, vendar je v rabi le izjemoma. Ustreznih besedilnih zgledov ni.

Različice#

Oblikovne različice#

Ne prodajaj kože, dokler je medved v brlogu.
Ne prodajaj kože, dokler medved v brlogu tiči.
Ne prodajaj kože/kožuha, dokler medved (še) v brlogu spi.

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic #

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

Iskanje zgledov v korpusih#

Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«