Kar je za enega sreča, je za drugega nesreča. #


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen(i)#

S pregovorom izrazimo prepričanje, da je občutenje sreče odvisno od posameznika. Kar je za koga pozitivno, je lahko za drugega slabo, negativno. [Zgled 1] [Zgled 2] [Zgled 3] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

Pregovor je v rabi razmeroma redek, zgradba je neustaljena.

Različice#

Oblikovne različice#

Nesreča za enega, sreča za drugega. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Sestavine različic#

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Mislim, da si vsak človek v svojem bistvu želi biti srečen in ljubljen in da si nenehno prizadeva, da to doseže, čeprav na zelo različne načine, kajti pojmovanje sreče je za vsakega posameznika drugačno. Kar je za enega sreča, je za drugega nesreča in kar je za drugega sreča, je za prvega nesreča. FidaPLUS

[Zgled 2]

Jaz vem za naslednjo psihološko zakonitost: da moraš vse, tudi srečo, najti v samem sebi. NE pa v drugih. Kar je za enega sreča, je lahko za drugega nesreča. In to je napačno dojemanje mene, da jaz iščem srečo v drugih. Ker to preprosto ni moja resničnost. Moja družina je moj smisel življenja, s tem pa še ni rečeno, da jaz iščem srečo v drugih. FidaPLUS

[Zgled 3]

Sreča ali nesreča ne definirata življenja na tak način, da bi lahko rekli, eno življenje sem srečna, eno življenje sem nesrečna. Vsako življenje je mešanica obeh pojmov in veliko bolj od tega, kar nam je bilo položeno v zibko, na to vpliva, kje si postavimo točko izhodišča. Kar je za enega sreča, je za drugega nesreča. Gre za individualno interpretacijo situacije, povezano s pričakovanji, kaj bi moralo biti. FidaPLUS

[Zgled 4]

V Islandiji se že lahko za majhen denar kupi podjetje, ki je bankrotiralo. Nesreča za enega, sreča za drugega. https://www.moro.si/svetovno-gospodarstvo-najboljsi-ostanejo/(Dostop: 6. 9. 2010)

[Zgled 5]

Vam gredo prve snežinke na živce? So vam zbudile skomine? Ali čakate pravi sneg? Mi tudi. Se veselite, da boste prihranili za ogrevanje? Mi se tudi. Pripravili smo vam izbor, kdo še služi s tem, da ni snega in mraza, ter kdo bo skoprnel zaradi obeh. Nesreča za enega je pač ponavadi sreča za drugega. http://www.finance.si/170223/Kdo-v-mili-zimi-cveti-in-komu-iz-rok-denar-brez-snega-polzi (Dostop: 6. 9. 2010)

Iskanje zgledov v korpusih#


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«