Smůla pro jednoho, štěstí pro druhého. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, podle níž tatáž věc může jednomu člověku přinést užitek, jinému naopak smůlu či neštěstí. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#

Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Smůla pro jednoho, štěstí pro druhého Nový den, jiné počasí, suchá trať, i tak dnešní den začal pro tým MKR velmi dobře. Třetí a čtvrtá pozice v superpolu pro Markuse Boesigera a Markuse Oestreicha znamenala start v předních řadách do třetího závodu víkendu. I přes drobné technické problémy utržili cenné body a Markus Boesiger dosáhl opět na stupně vítězů. Pro pohár si dojel na třetím místě. http://mkr-technology.com/index.php?xSET=lang&xLANG=1

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«