Kde je kouř, tam je také oheň. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

  • i Lemma: i

Význam(y)#

Říká se, když můžeme pozorování, domněnky a hypotézy podepřít a vysvětlit příčinnými souvislostmi. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Kde je kouř, tam je také oheň, ale kde je oheň, nemusí být kouř. SPOLEČNOST TOP-EL NABÍZÍ NEJVYŠŠÍ KVALITU Kde je kouř, tam je také oheň, ale kde je oheň, nemusí být kouř. Tato slovní hříčka přesně vystihuje podmínky pro dokonalé spalování dřeva, dřevěných i uhelných briket v moderních krbech a kamnech. Již naši předkové věděli, že správná konstrukce kamen na spalování dřeva musí zaručit dosažení maximálně možné teploty. http://www.google.cz/search?hl=cs&q=kde+je+kou%C5%99%2C+tam+je+tak%C3%A9+ohe%C5%88&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«