Kde nič nie je, tam ani čert neberie.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie konštatuje fakt, že v čase núdze alebo nedostatku nemá zmysel klásť požiadavky, alebo robiť si nároky na niečo. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa niekedy rozširuje o aktualizované prvky po "... smrť/čert..." [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kde nič nie je, ani smrť neberie. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Typické použitie príslovia v texte [Doklad 6]
Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
Po faktickej devalvácii rubľa a vyhlásení 90 - dňového moratória na splácanie niektorých zahraničných dlhov sa mizéria na ruskom finančnom trhu ani zďaleka neskončila. Naopak, tieto kroky boli iba predzvesťou najväčšej krízy, ktorá presiahla hranice krajiny a veľmi výrazne zasiahla do ekonomickej reformy ostatných tzv. emerging markets. Slovensko sa zatiaľ záberu ruskej krízy vymyká, pretože spomedzi všetkých postsocialistických krajín jej odoláva najlepšie "vďaka" nepatrnému až mizivému úniku zahraničných investícií. Presne podľa známej pravdy: Kde nič nie je, ani čert neberie. Ale vráťme sa späť do Ruska. Po zverejnení týchto správ nastúpili ceny všetkých obchodovaných akcií do výťahu smerom nadol, ktorý sa začal rútiť veľkou rýchlosťou, pričom s pribúdajúcim počtom nepopulárne lámaných rekordov na svojej intenzite len naberal. Tento prepad sa zatiaľ ustálil nad hranicou 60 bodov, ale budúcnosť ukáže, kedy ruská ekonomika už nie s podlomeným, ale zlomeným zdravím znova nastúpi na cestu expanzie. Azda jedinými subjektmi, ktoré z "devalvácie" ruskej meny môžu ťažiť, sú predovšetkým ruskí exportéri komodít. Profit 1998/09

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Hovorí sa, že voľby nebudú. Hovorí sa, že otázku podpredsedníčky SNS A. Malíkovej " Aké demokratiozačné zmeny?" dezinterpretovali novinári. V skutočnosti znela: "Aké? Demokratizačné zmeny?" a vyplývala z faktu, že slovenský jazykový software pani podpredsedníčky nepozná slovo "demokratické", ktoré nemá rýdzo slovenský pôvod. Namiesto vysvetlenia sa jej dostalo zosmiešnenia. Hovorí sa, že neprávom. Hovorí sa totiž, že kde nič nie je, ani čert neberie. Hovorí sa, že najbližšie valné zhromaždenie Incheby bude v piatok. A potom v sobotu. A v nedeľu. A tak ďalej. Hovorí sa, že dovoznú prirážku bude musieť platiť pri návrate zo svojich zahraničných ciest aj ministerka zahraničia pani Zdenka. Hovorí sa, že sedempercentnú prirážku bude platiť zo skúseností, ktoré si bude spoza hraníc prinášať. Hovorí sa, že minister financií pán Sergej musel znížiť odhad očakávaného prínosu tohto opatrenia. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.8.1997


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Podľa čoho iného než kvality výstupu by mali byť oceňovaní, ak chcú spravodlivosť? „Subjektívny prvok“, ktorého sa tak boja (ich ocenenie má byť vecou dohody so zamestnávateľom), je realitou, v ktorej žije väčšina ich žiakov. Aj s rizikami, ktoré prináša. Slabé financie v školstve nemožno poprieť. Lenže i keby učitelia donútili vládu, aby nejakú sumu naškrabala, tá suma nikdy nebude dostatočná. Peniaze nevznikajú demonštráciou, tobôž nie štrajkom, ktorým sa vyhrážajú. Verejné financie sa nepovaľujú na uliciach. Kde nič nie je, tam nielen smrť, ale dokonca ani odborári nič nezoberú. Liberáli rozvíjajú „komunistické dedičstvo“ a sú „priamymi pokračovateľmi komunistov, konkrétne sovietskych“, povedal Vladimír Palko, čím vyjadril názor na koaličného partnera i na liberalizmus. Zdvihol tak bojový prápor, ktorý ostal po Čarnogurskom. Bývalý predseda KDH už v roku 1991 vyhlásil, že po komunizme musí byť porazený aj liberalizmus a že cirkev „musí tento zápas podstúpiť v záujme skutočných ľudských hodnôt“. SME. Denník. Bratislava: Petit Press 27.05.2003


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Nikdy nezabudnem na odpoveď jedného z nich : Tu platia iné zákony. “Objedal kosti:„ base sa kradne! Kradnú tí, ktorí majú dávať pozor na tých, ktorí sú tam aj za to, že kradli,“ tvrdí Ďuračka a dodáva, že najsystematickejšie sa kradne v stravovaní. Nedokáže zabudnúť na jeden septembrový nedeľný obed. „Ku kapuste s knedľou sme dostali nádherne vypreparovanú kosť! Najskôr som ju chcel obhrýzť, ale potom som to vzdal - kde ničoho niet, ani čert neberie. Tak som ju aspoň prepašoval von z basy, nech sa aj iní oboznámia s pravdivým obrazom úrovne väzenstva,“ krúti hlavou a pokračuje: „Neskôr som sa dozvedel, že to, čo nám naservírovali, bola hydina na slanine. Šéf väzenskej inšpekcie mi na moju sťažnosť odpovedal, že jedlo bolo vydané v predpísanej kvalite a kvantite.“ Plnil rozkaz ministra?: Prekvapujúco sa exposlanec vo väzbe zahral aj na obhajcu rozkazov ministra spravodlivosti. Plus 7 dní. Bratislava: Spoločnosť 7 plus, 2005, roč. 59, č. 08.

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

Bohužiaľ, zvyšovať sa bude len učiteľom, na ostatných školských pracovníkov už nezvýšilo. Radostná udalosť nastane od 1. júla a zvýšenie platov o 10 percent by malo učiteľom zlepšiť náladu pred letnými prázdninami. Či im ju naozaj zlepší, je otázne. Najmä ak sa zvyšovanie zabezpečí zvyčajným klamlivým manévrom, ktorý je pre súčasnú vládu už charakteristický. Spomeňme si len na obdobnú situáciu spred minulého roka, keď sa pridávalo zdravotníkom. Štát veľkoryso dal — ale nie zo svojho. Veď, kde nič nie je, ani smrť neberie, hovorí sa. Doplatili na to zdravotné poisťovne, ktoré sa doteraz nevedia spamätať z tejto „rozšafnosti“ na ich účet. Pretože v štátnej kase peňazí niet ani na životne dôležité potreby škôl, je jasné, že zvýšenie sa musí vykryť inou cestou. Tou najzvyčajnejšou je vziať ich učiteľom z ich vlastného vrecka. Napríklad tak, že prostriedky určené pôvodne na osobné príplatky sa stiahnu a hneď je na svete suma, z ktorej sa už dá niečo podniknúť. Profit 1998/06


[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
„Ich preberanie trvalo nie mesiace, ale roky, pretože evidencia bola v katastrofálnom stave . Je zázrak, že ten problém nie je oveľa väčší,“ poznamenal Kaník. Členka parlamentného sociálneho výboru Ľubica Navrátilová uznáva, že pri takýchto veľkých zmenách sú vždy problémy. „Neviem si však predstaviť úrad, ktorému sa stratia doklady k pohľadávkam. To predsa musí byť v účtovníctve.“ Časť viny pripisuje aj samotnému ústrediu práce. „Robili maximum, čo sa dalo. Kde nič nie je, tam ani smrť neberie,“ oponuje exminister. Pohľadávky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny – spravuje pohľadávky v sume vyše 4,7 miliardy korún – Ústredie samotné takmer miliardu – Jednotlivé úrady 3,8 miliardy korún Zdroj : ÚPSVaR Pozn. : údaje sú k 31. 12. 2005 Neplatičmi sú hlavne firmy Štátny fond rozvoja bývania eviduje 1 065 neplatičov s celkovou dlžnou sumou viac ako 38,7 milióna korún. Z celkového počtu klientov fondu predstavujú neplatiči 2,7 percenta. Hospodárske noviny 06/05


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
K morálke Mravné princípy a mravné hodnoty akosi v slovenskej spoločnosti nielenže nikto nedefinoval , skôr sa takýmto definíciám pre istotu na všetkých úrovniach vyhýbame, aby sme nestratili flexibilitu - vnútroštátnu, zahraničnú aj osobnú. Sloboda bez mravného základu, bez práva, bez spravodlivosti je len živnou pôdou pre ľubovôľu tyranie. To je prastaré poznanie. Hovoriť však potom u nás doma o akýchsi súhrnoch noriem a ideí je také otravné a smiešne ako presadzovať pravidlá správania v piatok v noci v krčme. Kde nič nie je, ani čert neberie a očakávať potom od jednotlivcov, hoci aj od politikov či športovcov, mravné postoje a činy, je naivné a neuskutočniteľné. Lenže, ako vraví Tolstoj, slobodu si neváži ten, kto jej nie je hodný - ani vlastnú ani cudziu. Ani slobodu Tibeťanov. K bojkotu Veľkosť zeme sa meria dvojako, rovnako ako veľkosť ľudského indivídua. Fyzickými rozmermi a duchovnými rozmermi. Hospodárske noviny 08/04

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

A jej tragickosť bola zvýraznená aj tým, že predtým, než zomrela, musela sa dívať na smrť toho človeka, ktorého milovala a ktorého chcela uchrániť. Smrť nie je zvrchovaným pánom, ako sa s ňou stretol divák v prvom príbehu, nie je ani tou personou, ktorá dokáže vstať z mŕtvych a prinútiť ľudí, aby sa nezmyselne, mechanicky pozabíjali. Táto smrť je len bábkou, je len poslušným sluhom, ktorý vykonáva príkazy svojho otca a stvoriteľa. Hovorí sa, že kde nič nie je, ani smrť neberie, lenže Smrť netuší, že kde niet ničoho, čo by sa dalo zobrať, končí aj jej tragikomická rola. Tretí príbeh tak dva príbehy spojil do jedného celku, pričom tretiemu príbehu dominuje apokalyptický tón. Prézentne rozpráva niečo, čo sa ešte len stane. A nielen rozpráva, ale hľadá aj vysvetlenie príčiny toho, prečo sa ľudia zabíjajú, prečo sú ochotní nasadiť aj to, čo je najcennejšie. Jakubisko dokázal spojiť fikciu s tragikou doby nakrúcania filmu, dokázal vyrozprávať nielen tri sugestívne príbehy Michalovič Peter, Zuska Vlastimil - Juraj Jakubisko. Bratislava: Slovenský filmový ústav 2005

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [lemma="čert"] []* [word="neberie"], [lemma="smrť"] []* [word="neberie"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«