Kjer nič ni, še cesar ne more vzeti.#


Übungen#

Zu diesem Sprichwort gibt es leider noch keine Übungen.

Ustrezniki v drugih jezikih#

Sestavine#

Pomen#

Rečemo, kadar kdo ničesar nima ali je v brezizhodnem položaju in zato od njega ne moremo ničesar pričakovati niti zahtevati. [Zgled 2] [Zgled 4]

Posebnosti rabe#

V slovenščini je pregovor razmeroma redek, raba pa je neustaljena, saj izkazuje veliko različic.

Različice#

Oblikovne različice#

Kjer ni nič, še cesar ne more ničesar vzeti. [Zgled 2]

Kjer nič ni, še cesar pravico zgubi. [Zgled 3]

Kjer nič ni, še/tudi vojska ne vzame. [Zgled 4]

Zamenljivost sestavin#

Kjer nič ni, še/tudi X ne vzame. [Zgled 4]

Kjer nič ni, še/tudi X ne more vzeti. [Zgled 6] [Zgled 7]

Sestavine različic#

ničesar lema: nič

pravico lema: pravica

zgubi lema: zgubiti

tudi Lemma: tudi

vojska Lemma: vojska

tam lema: tam

država lema: država

Tipična besedilna raba#

Zgledi#

[Zgled 1]
Kjer nič ni, še cesar ne more vzeti. (Naslov) FidaPLUS

[Zgled 2]

DDV je pomemben podjetniški izziv. Na koncu bo največje breme tako ali tako nosil potrošnik. Toda tudi država ne bi smela pozabiti na bridko zgodovinsko resnico, da tam, kjer ni nič, še cesar ne more ničesar vzeti. FidaPLUS

[Zgled 3]

KJER NIČ NI, ŠE CESAR PRAVICO ZGUBI. PRIDRŽNA ali RETENCIJSKA PRAVICA Če peljemo avto mehaniku, nam ga lahko zadrži, dokler mu ne plačamo, ali rampe ne dvigne dokler ne plačamo. Podobno je pri zastavni pravici, upnik lahko izbira ali bo dal dolžniku zastavljeno stvar ali bo jo zadržal, dokler dolžnik ne plača. http://www.psmb.si/Datoteke/pouk/zapiski_podjetnistvo.pdf (Dostop: 9. 7. 2010)

[Zgled 4]

Napovedana prisilna poravnava je morebiti že prepozna. Kjer nič ni, še vojska ne vzame. In Orion je v minulem letu postal prav nekaj takega - oropana hiša, iz katere so izginili stilno pohištvo, porcelan, srebrnina in umetniške slike, upniki pa se bodo stepli za raztrgane zavese in škripajoči parket. Nova beseda: http://bos.zrc-sazu.si/c/ada.exe?n=a_si_s&e=D_05315%20107 (Dostop 11. 7. 2010)

[Zgled 5]

Država je trenutno največji investitor, saj se iz njene blagajne v javne gradnje prelivajo milijarde tolarjev (letno čez 100 milijard). Izvajalci (najbolj razvpit je primer Darsa) dobijo dela plačana pravi čas, sami pa z veliko zamudo, brez obresti in celo z izsiljenimi diskonti plačujejo podizvajalce, kooperante in dobavitelje. Vlada meni, da gre pri tem za nenamensko porabo denarja, zato jo je sklenila ustaviti. Ne zato, ker bi imela velik posluh za gospodarstvo, ki tako posluje v nenormalnih razmerah, ampak bolj zato, ker ima težave pri izterjavi davčnih obveznosti. Tam, kjer nič ni, še država ne more vzeti. FidaPLUS

[Zgled 6]

... v glavnem, imajo pa tudi veliko zemeljskih plazov, zelo veliko! Zaradi vulkanske strukture in cele vrste drugih razlogov. Materialna škoda raste vzporedno z rastjo gospodarstva in kjer nič ni, tudi narava ne more vzeti. Osnovna definicija naravne nesreče je, da je to naraven pojav, ki ima posledice za družbo; če nima konkretnih posledic za družbo, potem ni nesreča. FidaPLUS

[Zgled 7]

Ljubljana - Tam, kjer ni nič, še davčna služba ne more vzeti, ima pa kar obsežna pooblastila, da vzame tam, kjer vsaj nekaj je - pri tem se lahko sklicuje na zakonska določila o izterjavi. Dohodnino in druge davke ter dajatve, predpisane z zakoni, sme oziroma mora torej davčna služba izterjati, pri tem pa je dolžna upoštevati tudi omejitve, ki jih ob pooblastilih predpisuje zakon o davčnem postopku. FidaPLUS

Iskanje zgledov v korpusih#

V korpusu FidaPLUS lahko najdete več zgledov s pomočjo iskalnega niza:

kjer_#1nič_#1biti


Seznam vseh pregovorov

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«