Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví popisuje zkušenost, že ten, kdo jiným úmyslně škodí, časem pocítí negativní důsledky svého konání. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se často vyskytuje v kontextu trestním [Doklad 2], politickém [Doklad 3] [Doklad 5] nebo jako součást charakteristiky uměleckého díla [Doklad 4].

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví je často uvozeno introduktory typu inu [Doklad 6] říká se apod. [Doklad 5]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Z vyprávění rodičů, prarodičů, jejich vrstevníků i z podkladů daných historií se mi velmi dobře vybavuje bída a ubohost našeho národa až naprosté ohrožení jeho existence germanizací za nadvlády rakouských Habsburků a Němci, kdy právě ti nyní nazývaní sudetští byli jejími přeochotnými nástroji. Také byli nejnadšenějšími stoupenci Adolfa Hitlera, který se ani nějakou germanizací nehodlal příliš zdržovat a chtěl vyhnat nás z této země. A také už s vysídlováním začal z ryze českého kraje Neveklovska a Sedlčanska, jak o tom svědčí osud naší rodiny i mnoha dalších. Nakonec díky výsledkům války tyto plány zcela nevyšly a dopadlo to dokonce opačně: kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Právo, 14. 2. 2003

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Mladík z Drnovic totiž drancoval lesy stejně jako jeho kolega ze Slavičína. V katastru obce Nevšová zpustošil porost v hodnotě 140 tisíc a obdobně si podle policie počínal ještě na dalších čtyřech parcelách, odkud získal dřevní hmotu za dalších 66 tisíc. Tentokrát se potvrdilo, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Blesk, 22. 10. 1999

[Doklad 3] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Chtít změnit volební zákon tak, aby vyhovoval jen jedné nebo dvěma politickým stranám, je hazard," prohlásil včera lidovecký poslanec Vilém Holáň. Podle něj se dá aktivita obou stran přirovnat leda tak k přísloví "kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá". Unionisté zase nechápou především sociální demokraty: "Nerozumím tomu, proč jdou do takového rizika. Vždyť přece už jen vzhledem k preferencím komunistů nemohou nikdy 'schlamstnout' levicové hlasy, tak jak by to pravděpodobně udělala ODS s těmi pravicovými. Lidové noviny, č. 150/1999

[Doklad 4] (Odstavec Zvláštnosti užití):

Ve Štice k obědu si zahrály známé tváře Příslovím - kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá - by se dala charakterizovat divadelní hra Wolfganga Kohlhase a Rity Zimmerové Štika k obědu, která byla na jeviště prostějovského divadla uvedena v poslední lednový den. Příběh sluhy a tří staropanenských sester byl výtečnou příležitostí pro herecký koncert osobností uměleckého světa... Prostějovský týden, č. 6/1999

[Doklad 5] (Odstavec Typické užití v textu):
A tak jediné, co lze namítnout, je ono už klasické: Nebyla to právě ODS, která v opoziční smlouvě umožnila vládnout ČSSD a teď nemůže překousnout jejich mocenské choutky? Inu, kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá... Nejsmutnější ovšem je to, že stále není lidmi zvolena regulérní krajská samospráva, která by zpupnosti kterékoliv vlády učinila zadost. Mladá fronta DNES, 7. 6. 1999

[Doklad 6] (Odstavec Typické užití v textu):

Sběrači šrotu ničí prázdný areál, jeden z nich utonul v odkryté jímce Opava - Říká se, že kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá. Kdyby si tohle známé přísloví vzal k srdci pětatřicetiletý Emil Koky z Opavy, možná by dnes ještě žil. Tělo romského muže však objevila policie koncem dubna v nezakryté jímce v chátrajícím areálu bývalého výrobce armatur - firmy Merkanta. Mladá fronta DNES, 14. 5. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="kdo"]{0,3}[word="kopá"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«