Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne.#


Cvičenia#

K tomuto prísloviu momentálne nie je žiadne cvičenie.

Ekvivalenty v iných jazykoch#

Komponenty#

Význam(y)#

Príslovie hodnotí konanie, ktorým chce niekto iným úmyselne škodiť, pričom sám môže pocítiť negatívne následky svojho konania. [Doklad 1] [Doklad 2]

Zvláštnosti použitia#

Príslovie sa často vyskytuje len v skrátenej forme "Kto druhému jamu kope ..." [Doklad 3]

Varianty#

Tvarové varianty#

Tvarové varianty Potenciálny komentár
[Doklad 4]

Zámena komponentov#

Kto druhému jamu kope, sám do nej padá. potenciálny komentár
[Doklad 5]

Typické použitie v texte#

Príslovie sa často používa s introduktorom "Ale ako sa vraví ..." [Doklad 6]

Príslovie sa spravidla používa vo svojej citátovej podobe. [Doklad 7] [Doklad 8]


Tematické okruhy (SK)

Doklady#

[Doklad 1] (Odsek Príslovie):
„Dedičským konaním po zosnulom ujcovi prešla časť obchodného podielu v spoločnosti , ktorá mala údajne krátky čas nejaké práva aj k akciám toho hotela, na mojich rodičov. Spoločnosť po ujcovej smrti však postupne prestala fungovať a zainteresovaným nepriniesla nič, okrem bežných starostí. Považujem za nevkusné zamieňať dedičské konanie po zosnulom príbuznom za privatizáciu s politickým protežovaním." Prvé, čo vraj bývalého ministra v súvislosti s vyjadreniami Jána Slotu napadlo, boli slovenské porekadlá „ Čo sa babe chcelo, to sa babe snilo, Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne alebo Zlodej kričí, chyťte zlodeja ". Zvažoval aj podanie trestného oznámenia, „ale nejednoznačnosť vyjadrení Jána Slotu zakladá podľa právnického názoru predpoklad zdĺhavých súdnych sporov s nejasným výsledkom". Pýtali sme sa teda, čo Paška ako dlhoročný politik vlastní. „Mám spoluvlastnícky podiel v štvorizbovom panelákovom byte a v podkroví Starého mesta Bratislavy s rozlohou stodvadsať metrov štvorcových. Ten som si upravil na obytný priestor." Východoslovenské noviny - Korzár 2002/07

[Doklad 2] (Odsek Význam(y)):
Samozrejme, ide o podvod, pretože adresy localhost@post. sk, localhost@post. cz a localmachine12@pobox. sk si vytvoril útočník a jediné, čo sa stane, keď tam pošlete takýto mail, je, že útočník získa vaše heslo. Teda nijaká chyba sa nekoná, vy heslo niekoho iného nezistíte, ibaže autori tejto brilantnej stránky zistia heslo vaše. Nuž, tak to vo svete chodí: kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. PC REVUE. Bratislava: Digital Visions s.r.o., 2001, roč. 11, č. 04.


[Doklad 3] (Odsek Zvláštnosti použitia):
Partizáni v rajchu! Kristepane! Vojaci sa rozchádzajú, zachrípnutý čatník delí rotu na skupiny, jednu čatu si odvádza starý rotník s krivými nohami, niečo šušle, ale nerozumiem mu. Aj kolíky pozatĺkané do ľadu som si všimol až teraz. Čatník ukazuje pracákom, kde a ako majú kopať guľometné hniezda. Zatína krompáčom do ľadu. Sám čatník, uráčilo sa mu. Kto druhému jamu... Koľko vojakov možno pochovať do guľometného hniezda? GUĽOMETNÉ HNIEZDO Guľometné hniezdo... V akom hniezde sedíme, Myšička? V takých hniezdach sa skrývajú králici cárašníci. V guľometnom hniezde... Tfí! Treba na to ešte spomínať ? Gadáňa zlákal Tisov letáčik, Slováci, vzdajte sa, Gadáň bol Slovák, vzdal sa. To je svinstvo, pán farár, pán prezident, vy ste neprišli posvätiť Gadáňovu mohylu, vy ste neprišli vysvätiť dunajské hroby, vy ste neprišli zosobášiť Mičinca s Gizou, ... Ťažký, Ladislav: Bratislava: Mladé letá 1964.


[Doklad 4] (Odsek Varianty - Tvarové varianty):
Text dokladu zvýraznené príslovie text dokladu uviesť prameň

[Doklad 5] (Odsek Varianty - Zámena komponentov):

TOdbory v tomto prípade, akokoľvek svoju iniciatívu mysleli, trafili úplne mimo terča a dotknutí občania majú právo sa pýtať, ako je vôbec možné dopustiť vydieranie "tamojších odborov" a navádzanie na zotrvávanie zamestnancov Dopravného podniku Bratislava v takomto nimi samými priznanom protiprávnom stave? Okolo nás je v poslednom čase všetko pochmúrne, či už z politického alebo kultúrneho hľadiska. Neprežila som toho veľa, ale stihla som pochopiť, že výroky ako kniha je najlepší priateľ človeka, ženu ani kvetinou neudrieš, alebo kto druhému jamu kope, sám do nej padá a iné už dávno neplatia. Viem, že tradície sú krásne, ale bohužiaľ dnešná doba si zvýšila "dávku" a mnohé staré pravdy dávno neplatia. Už dlhšiu dobu sa pokúšam pochopiť význam existencie skinheadov. V slovníku cudzích slov sú zredukovaní do troch riadkov a ich význam je prekvapujúci : sú to holohlaví muži, odbojníci proti spoločenským konvenciám. Kto by to o nich povedal. Ktovie, či o tom vedia oni sami... uviesť prameň

SME. Denník. Bratislava: Petit Press 7.5.1997
[Doklad 6] (Odsek Typické použitie v texte):
Bola to štvorstranná improvizácia – ja som improvizoval s otázkami, tlmocník s prekladom, Indián s odpoveďami a gestikuláciou a Miťo s kamerou. Dozvedeli sme sa, že dotyčný Indián je predstaviteľom európskej Indiánskej vetvy, že vyznáva tento životný štýl aj vo svojom civilnom živote a iné podrobnosti. Po asi pätnástich minútach rozhovoru, čo je určite celkom slušný v daných podmienkach, sa začala situácia meniť. Ako sa vraví, kto druhému jamu kope - sám do nej padá. V tom zhone som si neuvedomil jednu drobnosť. Niektorí ludia, ktorí sa venujú ryžovaniu zlata súťažne, si na svoj kobúk pripínajú registračné štítky a odznaky zo súťaží ktorých sa zúčastnili. Na štítku je vačšinou uvedené meno a priezvisko spolu so štátnou príslušnosťou daného človeka. Takéto štítky z rôznych súťaží mám na svojom klobúku aj ja. Texty zo SME blog 2005-09-21


[Doklad 7] (Ďalšie doklady):
Klamlivá sebeláska ich stavia proti pravde ale aj proti poníženým, ktorých utláčajú, aby sa sami vyzdvihovali. (...) Koniec tejto vety je pre exegétov kameňom úrazu: aký význam tu má datív pri slovách „myšlienky ich sŕdc“ 1. Prekladateľov to často mätie. Naša liturgiská tradícia2 jednoducho tieto slová vynechala. Ja som však už dávno prestal váhať a pasáž prekladám takto : Rozptýlil pyšných ich vlastnými myšlienkami. Jasne sa to nesie v duchu porekadla: „Kto druhému jamu kope, sám do nej spadne“. „Chytrákov úmysly on celkom marí, že ich ruky vždy sú bez úspechu. Múdrych on v chytráctve ich polapuje...“ ( Jób 5, 12 - 13, p. 1 Kor 3, 19 ). Táto pravda sa často overila aj v históri: povýšenci, ktorí mali ambície a sny prevyšujúce ich reálne možnosti, si kopali vlastný hrob. Auzenet, Dominique: Trinásť zastavení lásky. Bratislava: Lúč 1999.

[Doklad 8] (Ďalšie doklady):

Možno to vôbec nie je náhoda, že táto veľmi jednoduchá rokovacia stratégia je po stáročia populárna na celom svete, v rôznych spoločenstvách, bez ohľadu na čas a priestor. Každého láka pokušenie dostať sa v rokovaniach navrch, maximálne využiť svoje silné stránky a zneužiť partnerove slabosti. Úspešne inteligentní ľudia však len zriedka zneužívajú situáciu ; rozbor väzenskej dilemy nám jasne ukazuje prečo. Ak nemajú v rukách absolútnu či takmer absolútnu moc, vedia, že kto druhému jamu kope, sám do nej spadne. Nech zneužívajú svojich kolegov, klientov alebo zákazníkov, konkurentov alebo zamestnancov, všetko sa im raz vráti. Úspešne inteligentní ľudia sa nesnažia zjednodušovať životné situácie a pokladať ich všetky za hry s nulovým riešením - s víťazom a porazeným. Naopak, majú vždy na zreteli svoj vlastný aj partnerov záujem, čo im umožňuje dohodnúť riešenie, ktoré neuspokojuje len jednu stranu na úkor druhej, ale je obojstranne výhodné. Sternberg, Robert J.: Úspešná inteligencia. Bratislava: Sofa 2000.

Ďalšie vyhľadávanie dokladov#

V Slovenskom národnom korpuse možno vyhľadávať ďalšie doklady k prísloviu pomocou nasledovného dotazu [word="jamu"] []* [word="kope"]


Zoznam prísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«