Kdo rychle dává, dvakrát dává. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví konstatuje fakt, že pomoc musí být rychlá a musíme se pro ni rozhodnout bez delšího váhání, pak je také účinnější. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#


Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Kdo rychle dává, např. pomáhá dvojnásob
. [Doklad 2]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 3]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Sto milionů určených jako náhrada za vynaložené náklady na záchranná opatření během záplav, ani 18 milionů pro nejpostiženější obce doposud v jižních Čechách není. Kraji se pomalý převod nelíbí, protože malé vesničky zničené povodní už vyčerpaly své úspory. "Některé obce potřebují peníze rychle. Kdo rychle dává, dvakrát dává," řekl hejtmanův zástupce Jiří Vlach. Jednou z takových vesnic jsou Strunkovice nad Blanicí na Strakonicku, které si už sáhly na dno obecní kasy. Mladá fronta DNES, 30. 8. 2002

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Avšak spíše než slova teď pomohou peníze na obnovu. Včera a dnes se o ní jedná v Berlíně. Zatím jen Německo oznámilo, že poskytne 260 miliónů marek na humanitární pomoc a obnovu. Další země pomoc závazně slíbily. Tady platí: Kdo rychle dává, pomáhá dvojnásob. Když Tálibáni opouštěli Kábul, vzali s sebou i obsah státní pokladny Saíd Aloi Ašemy - Greenspan z Kábulu Zchátralá budova uprostřed Kábulu s 90 tisíci dolarů. Víc toho z af-ghánské centrální banky nezůstalo. Hospodářské noviny, 6. 12. 2001

[Doklad 3] (Odstavec Typické užití v textu):

Členové kulturní komise navrhli, aby město dalo na obnovu vzácné památky dva miliony korun. "Peníze by se mohly najít třeba v rozpočtové rezervě. Kdo rychle dává, dvakrát dává," míní předseda komise Pavel Hamza. Dodal, že návrh musí ještě schválit městská rada a zastupitelstvo." Předpokládám, že rozhodnutí padne v polovině května na nejbližším zasedání zastupitelů." Mladá fronta DNES, 12. 4. 2002

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="rychle"]{0,1}[lemma="dávat"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«