Kétszer ad, aki gyorsan ad. #


Gyakorlatok#

Ehhez a közmondáshoz sajnos nincsenek gyakorlatok.

Ekvivalensek más nyelvekben#

Komponensek#

Jelentés(ek)#

Annak kifejezésére mondják, hogy a gyors (anyagi) segítség többet ér, mint a későn jövő. [Példa 1] [Példa 2] [Példa 3] [Példa 4]

Sajátos használat#

A közmondás sajátos használata. [Példa 5] [Példa 6] [Példa 7]

Variánsok#

Alakváltozatok#

Komponensek cseréje#

Tipikus használat a szövegben#


Themenbereiche (GER)

Példák #

[Példa 1] (Szakasz Közmondás):
Kell persze majd a megyei földhivataloktól is egy lista, kinek a földjén. S ki engedélyezte azt. Aztán a kárfelmérőktől egy ad_hoc jelentés is kell, amelyet egy újabb szakértővel verifikáltatok. Korrekt vagyok, és segítőkész. Tudom, hogy kétszer ad, aki gyorsan ad. Az adatokat számítógéppel fogom feldolgozni. A segélyekről ajánlott levélben értesítem a kedvezményezetteket. Már ha lesz címük akkor még egyáltalán. Ha nem jön közbe semmi, másfél-két hónap alatt megleszek. Belegquelle

[Példa 2] (Szakasz Jelentés(ek)):
Tisztelt Országgyűlés! Két nagyon fontos határozatról, illetve törvényjavaslatról kell gyorsan döntenünk, mert bis dat, qui cito dat - mondták a latinok, kétszer ad, ki gyorsan ad. Az első, amelyet miniszter úr is ismertetett, a délszláv válság békés rendezésének végrehajtását szolgáló IFOR-erők Magyarországon történő átvonulásáról és átmeneti állomásoztatásáról szól. A másik pedig annak a nemzetközi egyezménynek a ratifikálásáról és kihirdetéséről szóló törvényjavaslat, amely rendezi az itt tartózkodó külföldi katonák jogállását, illetve a magyar katonák jogállását, amennyiben NATO-országok vagy az egyezményt aláíró partnerországok területén közös gyakorlaton vesznek részt, illetve teljesítik a nemzetközi szerződésekre vonatkozó kötelezettségeket. Az utóbbiról hadd mondjam el azt, hogy június 21-én írták alá Brüsszelben, és a Magyarországon azóta tartott két hadgyakorlaton gyakorlatba is vették, elvei alapján működtek és eddig bevált. Tehát nincs különösebb kockázat ennek az elfogadásában. Belegquelle

[Példa 3] (Szakasz Jelentés(ek)):
Köszönöm, elnök úr! Igaz, hogy a megszavazott támogatás az összegszerűen rendelkezésre álló lehetőségek miatt nem nagy, ám a régi mondást, idézve: aki gyorsan ad, kétszer ad, az érintett, rászoruló embereknek komoly segítséget jelenthet. Hangsúlyozni szeretném, hogy a bizottság a javaslatot átérezte, és az abban foglalt intézkedésekkel érintett emberi sorsokat, és ezért kötelességének érezte a bizottság minden tagja, hogy egyetértő szavazatával nyisson zöld utat a javaslatnak. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Országgyűlési Napló; Szerző: BARKÓCZY GELLÉRT , a költségvetési és pénzügyi bizottság előadója :; Dátum: 1996/07/03

[Példa 4] (Szakasz Jelentés(ek)):
A közmondás szerint: bis dat, qui cito dat!, vagyis: kétszer ad, ki gyorsan ad, és itt a gyorsaság elsőrendűen fontos! MAGYAR HÍRLAP 1994/11/24., 22

[Példa 5] (Szakasz Sajátos használat):
A kampányköltségek miatt a többi pártéhoz hasonlóan kiürült MSZP-kassza fel-töltésére jól jöhetnek azok a tízmilliók, amelyek a KK eladásából folynak majd be. A „kétszer ad, aki gyorsan ad” elv alapján szinte aranyat érnek azok a forin-tok, amelyek esetleg már a december 11-i helyhatósági választások előtt befoly-nak a Köztársaság térre. Heti Világgazdaság 1994/11/5., 111

[Példa 6] (Szakasz Sajátos használat):
Bokros Lajos akkor pénzügyminiszter és Suchmann Tamás privatizációs miniszter ekkor állapodott meg abban, hogy az önkormányzatok kifizetésére 48 milliárd forintot különítenek el abból a 150 milliárdból, amely akkoriban extra bevételnek számított a gáz - és elektromos privatizációból. Mindezeket előtörténetként mesélte el az ÁPV Rt. egykori vezérigazgató-helyettese, akitől a bírónő elsősorban azt szerette volna megtudni, miért alkalmaztak külső szakértőt a belterületi földek ügyében. Mert az ügyek száma akkorra már óriásira duzzadt, ráadásul politikailag is kívánatos volt, hogy minél előbb intézzük el - mondta Kamarás Miklós. Így két nézet alakult ki az ÁPV Rt.-ben. Az egyik szerint, amit Tocsik Márta szerint Suchmann Tamás is támogatott, az, aki kétszer ad, az gyorsan ad elve. A másikat elsősorban Husz Tibor igazgatósági tag indítványozta, aki szerint alkú nélkül kell kifizetni az önkormányzatokat. Nem ő nyert. Így alkalmazták végül Tocsik Mártát. Kamarás Miklós meghallgatását ma befejezte a bíróság, Husz Tibort pedig áprilisra idézték. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Meghallgatásokkal folytatódott a Tocsik per; Szerző: Moskovics Judit; Dátum: 1999/11/29

[Példa 7] (Szakasz Sajátos használat):
Példátlan tehát a mostani helyzet, amikor április középső harmadában még beterjesztve sincs a tb-költségvetés. A most tárgyalt javaslat beterjesztői a kormány segítségére siettek ezzel a javaslattal, hogy mérsékeljék a kormány és az illetékes önkormányzat közötti vitából fakadó felbecsülhetetlen károkat. Az egymással civakodó testületek azonban nemcsak saját tekintélyüket járatják le, hanem ellehetlenítik az egészségügy egész rendszerét, erről ma és az elmúlt hetekben hallottunk. Ezt próbálja megoldani az előttünk fekvő törvényjavaslat, amely, noha kormánypárti képviselőktől származik, léténél fogva vádirat a kormány ellen. Valóban igaz, egyetértünk azokkal, akik a 10 százalékos mértéket csekélynek, nagyon kevésnek tartják, de azt is valljuk, hogy aki gyorsan ad, az kétszer ad. Ezért mi a gyorsaságot is támogatjuk, bár semmiképpen nem gondoljuk azt, hogy ez a 10 százalékos növelés megoldaná a kórházak, az egészségügy problémáját, átmenetileg sem, különösen ha nem tudjuk, hogy ez az átmeneti időszak mennyi időre fog szólni. Ezért a módosítás gyors átfutását támogatjuk, és nagyon reméljük, hogy mához két hétre kihirdethető törvény fog születni, s ha ehhez szükséges, akkor mi, kereszténydemokraták megszavazzuk a Házszabálytól való eltérést is a kórházak és a betegek érdekében. Országgyűlési Napló; Szerző: DR. SZILÁGYINÉ CSÁSZÁR TERÉZIA ( KDNP ) :; Dátum: 1995/04/11

[Példa 8] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Ár-és belvízek utáni helyreállítási helyzetkép Egyre többen visszatérhetnek, vagy új helyre költözhetnek azok közül, akik tavasszal, illetve nyáron az ár - és a belvizek miatt kénytelenek voltak elhagyni otthonukat. Bakondi György, a Helyreállítási és Újjáépítési Bizottság elnöke a " kétszer ad, ki gyorsan ad " mondás jegyében azt tartotta a legnagyobb eredménynek, hogy az ár - és belvíz sújtotta megyékben már most 95 százalékig biztosították a lakhatási feltételeket. Vagyis már csak 871 ember lakik ideiglenes szálláson, pedig a kormány által kitűzött határidő november harmincadika. Magyar Rádió Hírműsorok; Cím: Ár-és belvízek utáni helyreállítási helyzetkép; Szerző: Révész Gabi; Dátum: 1999/10/12

[Példa 9] (Szakasz Variánsok - alakváltozatok):
Baglyok őrizte táj Minden egész eltörött. Ady 0. Kocsiút az éjszakában Amikor - jó évvel ezelőtt - azt hallottam a Híradóban, hogy a magyar Külügyminisztérium kebelén belül ad_hoc bizottság alakult, amelynek feladata az lesz, hogy összehangolja Magyarország európai integrációjával és a határon túli magyarság helyzetével kapcsolatos álláspontokat, elégedetten csettintettem: végre, hiszen, mint köztudott, kétszer ad, aki gyorsan ad_hoc. Ám, a mi a gyorsaságot illeti, már akkor súlyosak voltak a kétségeim: nem késett -e el máris ezzel az intézkedéssel a magyar vezetés, s nem akkor - négy-öt éve - kellett volna erre a problémakörre komolyabban odafigyelni, amikor az első aggodalmak megfogalmazódtak ( éppen a határon túli magyarok részéről ), másrészt meg azért tartottam az ügyet aggályosnak, mert ezúttal nem egy hegedűt meg egy brácsát kell összehangolni, hanem egy limuzin gyorsuló száguldását kell összeegyeztetni a kátyúkon bukdácsoló kivilágítatlan szekér döcögésével. Ráadásul pontosan tudható, hogy a limuzin utasai roppant sietnek, mert mielőbb el kell érniük a 2002-es kilométerkőig ( ahonnan már állítólag felszállhatnak a luxushajóra ), így alig hihető, hogy a szekérrel vagy azok néhány utasával vesződni fognak, főleg, ha esetleg kiderül, hogy a szekeret irányító kocsis talán nem is ugyanabba az irányba hajtja a lovakat, mint amerre a limuzin igyekszik. Így aztán félő, hogy az összehangolási kísérlet újabb disszonanciákat eredményez. Azon a szekéren ugyanis sokféle utas ül, s nem kétséges, hogy a többség miféle hangnemű szólamokba kezdene, ha egyesekre például érvényessé válna a " kettős utas " intézménye, vagy kiderülne róluk, hogy bár szekéren ülnek, mégis limuzin-ülés van az ülepük alatt. Régió: kárpátaljai; Stílusréteg: szépirodalom; Cím: A hontalanság metaforái; Szerző: Balla D. Károly A példa ügyes szójáték.


További példák keresése a korpuszban#

A Magyar Nemzeti Szövegtárban http://corpus.nytud.hu/mnsz további szövegpéldákat kereshet.


Az összes közmondás listája

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«