Kdo si hoví, rezaví. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví obsahuje poznatek, že nedostatečná tělesná a mentální aktivita se může negativně projevit na zdraví a výkonnosti člověka. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví je málo frekventované.

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):

Na druhé straně člověk může žít velmi intenzívně, dělat práci, která ho baví, mít koníčky a bavit se, ale bude v pohodě. Příliš pohodlný způsob života, to totiž také není to pravé - jedno hezké přísloví říká, kdo si hoví, rezaví," říká prof. Jan Motlík z Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR. Důležité je například stres z duševního zaměstnání kompenzovat fyzickou zátěží, která napětí uvolňuje. Dalším problémem je výživa, protože přijímáme daleko více energie , než spotřebujeme. Právo, 29. 1. 2001

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
kdo si hoví


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«