Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají. #


Cvičení#

K tomuto přísloví bohužel nejsou žádná cvičení.

Ekvivalenty v ostatních jazycích#

Komponenty#

Význam(y)#

Přísloví vyjadřuje zkušenost, že je někdy možné získat si přízeň lidí pomocí těžko splnitelných slibů. [Doklad 1]

Zvláštnosti užití#

Přísloví se vyskytuje ve zkrácené podobě. [Doklad 2]

Varianty#

Tvarové varianty#


Záměna komponent#

Když ptáčka lapají, nejenom pěkně, ale co nejliběji mu zpívají. [Doklad 3]

Variantní komponenty#

Typické užití v textu#

Přísloví se nejčastěji vyskytuje v citátové podobě. [Doklad 1]

Doklady#

[Doklad 1] (Odstavec Význam(y)):
Budeme iniciovat zákon o ochraně nájemníků," slibuje. Pětadvacítka lidí pokyvuje hlavami. Manželský pár s videokamerou bude volit zřejmě Kremličku. "Rozhodně nebudu volit Zemana, ten příliš slibuje," konstatuje. Po chvíli překvapeně zjišťuje, že "ten Kremlička slibuje ještě víc". Od volby DŽJ ji to ale zřejmě neodradí. "Kdyby se to tak, hochu, povedlo," říká na dálku šéfovi DŽJ. "Když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají," dodává vzápětí. Odchází zmatena. Kremláček míří do Českého Brodu. Z jeho amplionu se do čelákovických ulic šíří poslední pozdrav Eduarda Kremličky. "DŽJ je strana s třígeneračním programem. Usilujeme o životní jistoty všech generací!" vykřikuje předseda. Lidové noviny, č. 117/1998

[Doklad 2] (Odstavec Zvláštnosti užití):
Když ptáčka lapají... Pan Zeman zpíval důchodcům: "Nevolte stranu důchodců, volte nás, my se o vás postaráme. A jak je to v praxi? Poté, co neprošel zákon o zvýšeném sociálním pojištění, říkal ministr David, že důchody se zvyšovat nebudou. Blesk, 20. 2. 1999

[Doklad 3] (Odstavec Varianty - Tvarové varianty):
I ta asistentka zní vznešeněji než sekretářka, což může mít vliv i na zařazení; platí to možná též o Mainteance Manager (místo vedoucího údržby) nebo Merchandiser (místo obchodního zástupce). Když ptáčka lapají, nejenom pěkně, ale co nejliběji mu zpívají. Stejný důvod asi vedl k takovému podivuhodnému názvu pracovní pozice (další módní slovo personalistů), jako je Field Inspector Fabricated Welded Assemblies. Potom však - aby široká veřejnost zájemců pochopila, oč běží. Hospodářské noviny, 6. 6. 2003

Hledání dalších dokladů v korpusu#

V Českém národním korpusu můžete hledat další doklady pomocí korpusového manažeru Bonito http://ucnk.ff.cuni.cz/bonito/ na základě takto formulovaného dotazu:
[word="ptáčka"]{0,2}[lemma="lapat"]


Seznam všech přísloví

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
«